Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 2. szám · / · Pikler Gyula: Érzéklés és felfogás

Pikler Gyula: Érzéklés és felfogás
7.

Ultimátumot küldő nyájas olvasó, ím ez az értelme annak a bizonyos többkomissiós hasonlatnak. A hosszas magyarázat után most viszont talán fölöslegesnek fog látszani a mondottak rövid összefoglalása, azonban, azt hiszem, hogy nem az. Sommázzunk tehát!

A mai uralkodó lélektan szerint a felfogás egy közelebbről nem érthető tevékenység, mely az ingerek teremtette érzékletekhez, illetőleg a tőlük változhatlanul meghatározott érzéklési folyamatokhoz hozzájárul, próbálják ugyan a felfogást mint ez érzéklési folyamatok közös eredményét értelmezni, de ez bevallottan nem sikerül, sőt ellentmondáshoz vezet. Szerintünk az érzékleteket az alany teremti, mégpedig az ugyanegy ingernek megfelelő ugyanegy érzékletet változó módon, aszerint, hogy még milyen érzékleteket teremt egyidejűleg vagy teremtett azelőtt, és szerintünk a felfogás magának az érzéklési folyamatnak az a változó jellemvonása, melyhez ezen az úton jut. Annak a közhasználatú kifejezésnek: N. N. érzékelt (látott, hallott stb.) valamit, de nem fogta föl, szerintünk is megvan a maga jó értelme, de szerintünk az mindig azt jelenti: N. N. érzékelt, de nem érzékelt bizonyos módon, ti. összehasonlítva, ráismerve, összekötve (mely utóbbi felfogási módról a föntebbiekben nem volt szó).

Még meg kell jegyeznem, hogy elméletünk akkor is megállana, és a közkeletű tan elé tornyosuló nehézségeket akkor is elhárítaná, ha netalán - amit éppenséggel nem hiszek - tévedtünk volna abban, hogy az érzéklés az ingernek ellensúlyozása. Elméletünk megállásához és termékenységéhez csak az szükséges, hogy az érzéklés az ingerhez az alany részéről való alkalmazkodás legyen: elméletünk felől lehetne utánzó, vagy túlsúlyozó, vagy ellenkezőleg, éppen utat nyitó alkalmazkodás is. Csak az szükséges, hogy az alany teremtse ezeket az érzékleteket, ugyanegy alany az egyidejűeket, ugyancsak ő reaktiválja a régebbi érzéklési folyamatokat, és az, hogy ő a valamely ingerrel szemben képezett folyamatokat célszerűen tovább alkalmazza.