Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 5. szám · / · KÁDÁR ENDRE: ÖRÖKIMÁDÁS

KÁDÁR ENDRE: ÖRÖKIMÁDÁS
2.

A kezébe vette hegedűjét.

- Mi is ez? gondolkozott egy fiatal lány. A kertes ház hátuljáról, amelynek ajtaja, ablakai egy sikátorra nyíltak, olvadt hegedű futamok szárnyaltak elő. A kert olyan volt holdfényben, mint egy csodálatos aeol-hárfa. A hangok átrepültek a kerten. Élő életek feléreztek erre, a fák egymáshoz hajoltak, a levelek felsusogtak; egyik szólt, másik felelt.

Valaki ábrándot játszott, amelyben benne volt minden bánat. Szomorúságok, amiket nem lehet elmondani: egy földön heverő álma, aki egy nyári éjszakán a fűben feküdt, tejút mentén hulló csillagok húztak, tücskök cirpeltek szanaszéjjel; tudta, hogy ez a pillanat az, amelyben, ha felkel utoléri tejút mentén a boldogságot. De hagyta futni: miért?

- Ki hegedül? - mondta a leány. Dobogó szíve megmondta neki, hogy ki játszik, mégis lejött és megkérdezte a házmestert.

- A fiatal úr, aki a hátsó kapunál lakik.

- Ki az?

- Csak annyit tudok, hogy esztendeje itt lakik, de soha egy rossz szót nem mondott. Nagyon finom úr.

- Asszonyok járnak hozzá! - Ezt a házmester sápadt, vértelen arcú leánya mondta. Lehetett, vagy tizenhat éves.

- Olyan szép, mint egy kép, - mondta a fehér lány.

Valaki a házmester nevét kiáltotta.

- Ő! - mondta a házmester leánya és összefonta a mellén a blúzt.

Hort megjelent az ajtó előtt. Köszönt.

- Keresett valaki?

- Igen, - mondta a házmester alázatosan - a szabó - két ancúgot hozott...

Várakozóan elhallgatott.

- Na, - mondta Hort.

A házmester közelebb húzódott.

Egyszerre volt itt, két nagysága.

Az egyik leány lejött.

- Csendesen, - mondta Hort.

- Itt voltak...

- Egyszerre?

- Egyszerre.

Nagyot szívott cigarettáján.

- Mondtak valamit?

- Nem, csak sokáig lesték egymást, az utca végén.

Hort a szívére nyomta kezét. Oly hangosan rendetlenül vert, hogy megdöbbent.

- Szívbajos leszek, - rémüldözött. - Leült egy fotelbe és éjfélig cigarettázott.

- Állatok, - mondta egyszerre mérhetetlen megvetéssel és utána tette:

- Tegyenek, amit akarnak.

Le akart feküdni, az ablakhoz ment, hogy betegye, de visszadöbbent. Az ablak előtt egy nő állott.

- Steinné.

Ijedt, lázban égő szem nézett könyörögve a fiúra.

- Maga az? - szólt Hort szánalommal. Megismerte a fehér leányt, a gyáros leányát, aki a ház másik oldalán lakott és akivel egyszer-kétszer beszélt.

A leány hallgatott. Hort azon gondolkodott, mit szóljon.

- Megfázik! - hajolt ki. Megfogta a leány kezét, az közelebb jött az ablakhoz.

Ha megtudják, ha meglátják - szólt újra Hort.

- Alszik mindenki - súgta a leány.

Most csendesen nyitotta ajtaját. Kézen fogta a leányt, megcsókolta könnyező szemét, nedves ajkát. A leány szája síróra állt, de mosolyogni akart. Szólt:

- Én nem bánom, ha meg is kell halni.