<Back to contents>

 

Homem Cardoso - Quinta Nova

Soldados

Exército Portugues

 

A NATO-ba való belépés után különös jelentősége van annak, hogy új szövetségeseit megismerje a Magyar Honvédség. Ezt a földrajzilag egyik legtávolabbi tagország esetében jelentősen megkönnyíti a szárazföldi haderőnemi főnökség által kiadott "Katonák. A portugál hadsereg" című színes album, amelynek fotóit Homem Cardoso készítette és amelynek szövegét Quinta Nova írta.

A jól áttekinthető, hét önálló fejezetre elkülönített kötetben António Eduardo Queiroz Martino Barrento hadseregtábornok, vezérkari főnök írt előszót. Már ez figyelemre méltó, hiszen a "katona"-fogalom különböző megközelítésű meghatározását adja. Így nagyon is helyeselhetően odáig jut el, hogy "katona az az állampolgár, akit a törvény vagy az elhivatottság fegyveres szolgálatra hív".

Az első nagyobb egység történelmi visszatekintést nyújt, és az 1143-ban megszületett Portugál Királyság első jelentős haditettétől, Lisszabon négy évvel későbbi birtokba vételétől kezdve idézi fel a hadsereg fejlődését. Ezt, a magyar múlthoz hasonlóan, honvédő háborúk kényszerítették ki, de a fejlődés már 1471-től lehetővé tette az észak-afrikai partvidék meghódítását. A XVI. század Portugália virágkora lett, megnyílt a lehetőség a világbirodalom kiépítésére. Az ezt lehetővé tevő jelentős haditettek után az 1580-1640 közti spanyol uralom elleni harcot és az állami függetlenség helyreállítását idézi fel ez a fejezet.

A további spanyol és gyarmati háborúkat követően hangsúlyosabban a Napóleon Fran­ciaországa elleni honvédő háború kerül bemutatásra. Ezt követően a következő súlypontot az 1910-ben megszületett Portugál Köztársaságnak az első világháborúba való bekapcsolódása képezi. A továbbiakban még az angolai háborúnak szentel nagyobb teret ez a vázlatos összefoglalás.

A mai portugál hadseregre áttérve, a következő egység a sorállomány kiképzésével foglalkozik, hangsúlyozva, hogy "a jó állampolgár jó katona lesz".

A bevonulástól az első alaki kiképzésen, fizikai felkészítésen, fegyverismeret-szerzésen, lő-, terep- és menetgyakorlaton át az alapkiképzés lezártáig vezeti az olvasót ez az egység. Ezt követően a szakkiképzés különböző területein és fázisain visz tovább a következő önálló fejezet, kiemelve, hogy "vitéz, fegyelmezett, értelmes és erősen szakosodott katonákra" van szükség a mai haderőben. A negyedik fejezet a harcászati kiképzés különböző területeit mutatja be. Ez a rész villantja fel a rendszeresített harci technikát is.

Magyar szempontból örömöt okoz, hogy a különböző próbatételek közt a 115. oldalon ez a kötet felvillantja, hogy "magyarok és portugálok együttműködnek egy békepartnerségi (PFP) gyakorlaton".

Ezt követően a portugál hadsereg nemzetközi küldetéseiről szól ez a figyelemre méltó kötet.

663


A kilencvenes évek áttekintése során jelentős részt kap a volt nagy délszláv állam felbomlása utáni küldetés a déli magyar határhoz közeli területeken.

További önálló egység mutatja be a katonaiskolákat a középiskoláktól az akadémiákig. Végül a hetedik fejezet kitekintést ad a jövőre nézve, annak a figyelemre méltó gondolatnak a jegyében, hogy "a béke a bölcs ember álma és a népek legfőbb vágya", de sajnos nem biztosított, hogy a jövendő évezred ezzel köszönt be.

A szövetségeseik iránt érdeklődő magyar olvasók e gazdag kötetből szinte mindent megtudhatnak a 24 500 fős békelétszámú portugál szárazföldi hadsereg mindennapjairól, követhetik azokat a hat katonai körzetben és hat dandárban, a szárazföldön, Madeirán és az Azovi-szigeteken egyaránt. Ezért a legmelegebben ajánljuk e művet ezen érdeklődők figyelmébe.

Zachar József

664

<Back to contents>