Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2007. 8. sz.
   
 
 

LEGÉNDY JÁCINT

Elmémből a múltat


   
elmémből   a   múltat   visszaolvasom
akár   képernyő   előtt   egy   mágnes-
lemezt   hogy    újra    felragyogjanak
a   gyermekkor   legeldugottabb   em-
lékei   és   köztük   dédapó   almafája
mely   pazar   gyümölcsökkel ringató-
zott   már   júliusban  így   az   őszidő
beálltáig   engedte   őket   lehullani  s
golden   hercegekként   csak szaladni
a  kert  ösvényein bár  ijesztően töré-
kenyek  voltak amiképp  uralmuk
bu-
kása  táján a verszáji parkban
futko-
só  fiúk  vagy  bácsikám   dédelgetett
kutyái   míg   a  sufni ajtajánál őgye-
legve  várták  hogy  tandem   bicikli-
vel  az  udvarra gördüljön rég halott
ferencünk  s  mint  szellemárny  inte-
gessen  épp  a  nagyszülők  felé  akik
látszólag  egy baljós verébhadat cso-
dáltak ám susmogásuk néha
átlénye-
gült  a  gondolattól  miszerint   értük
gyönyörködöm  később   a   múltban
és   előtörő   emlékeimmel  szemközt
lángolok   akárcsak   hűségének  je-
léül  jacques  de  molay  a  máglyán 

 

 

Szederbokor hajlong

 
szederbokor  hajlong a feltámadó
szélben  s  olykor a réveteg polos-
kák   egyensúlyukat  vesztik  mint
nagymamám bundájából kirázott
élősködők   a  földre  hullanak   e
gyomnövényzet  aljáig  ahol  pár-
huzamos vonalakba fejlődve han-
gyaexpedíció  nyomul  a  mértant
dicsőíti  akár a püthagoreusok fe-
lülről   birsfaág   tündököl  zöldes
mikrokozmosz  csak üldögélek fé-
nyében   s  combomnál  elsült  ka-
pával  várok  egy  jelre  mely  túl-
mutat   a   hobbikert  gondozásán
vagy  olykor  e szerda külsőségein