Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 1998. 4.sz.
 
SÁRÁNDI JÓZSEF
 
 
Ó, igen
 

A szeretet
a képmutatás
"legtisztább"
s egyben
legkörmönfontabb
gyűjtőfogalma.

                           Leányvár, 1998. február 12.