Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 1998. 4.sz.
 
Örmény dal
 

Emésztő bánat mardossa szívem,
Életem sorvad, mért vagyok árva?
Könnyeim árja tengerré duzzad,
Csak bánatomat anyám ne lássa.

Ó a hegyekbe elfutok innét,
Testem szakadék sziklája zúzza,
Szívem hadd lenne farkasok étke,
Csak halálomról anyám ne tudna.