Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 1998. 4.sz.
 
NAGY GÁSPÁR
 
 
Gyötrődések 
 

 (1.)
Valami végképp szétesett itt
a barátság a másikba vetett hit!

(2.)
Kik voltak ők?
S mi lett belőlük?

Egykor barátaim voltak.
Most távolodom tőlük...

(3.)
Múltjukon én nem rágódom
bár keserű hallani (tudni?)
hogy ama lánc tőlük is fénylett.

Csak két szót írhatok le végül:
(ha igaz!) árulás merénylet!

(4.)
Mert a könnyűt
könnyű volt szeretni
de a nehezet nehéz.

És a súlytalant is könnyebb
ha a súlyosat annyira nehéz!

Mintha szádra és szívedre
tekeredett volna
több tonna géz:

hogy ne fájjon annyira
és ne beszélj!