Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 1998. 1.sz.
Inconnu
 

Pályája oly áhított csúcsához közeledvén - a műkereskedelem

szürke
eminenciásaként leszolgált, keserves évtizedek után - Z. B. régi
álmát
váltotta valóra: önálló galériát nyitott, amelynek működését az
ismeret-
len mesternek szentelte. A főútvonalba torkolló, csendes kis
mellékutca
egyik elegáns lakóházának földszintjén berendezett
műkereskedésben kizá-
rólag olyan képeket forgalmazott, adott el és vásárolt,
amelyeken nem
szerepelt szignó, illetve amely alkotójának kiléte "biztos
homályban"
rejtezett. A galéria már a megnyitást követő hónapokban is
komoly for-
galmat bonyolított: a kiéhezett vásárlók kizárólagosan a művek
szépsége
miatt adták egymásnak a kilincset, itt nem volt fontos a mester,
a nagy
név, a divathullámok által fel-felkapott művész személye vagy
szelleme.
Z.B. zárás után elégedetten üldögélt képei között: számítása
bevált.
Titokban persze sokan azért érkeztek, hogy esetleg sikerül
felfedezniük
valamit - egy-egy festőfejedelem addig ismeretlen remekművét
-, ami a
szakértők figyelmét elkerülte, de a galériás tévedhetetlennek
bizonyult,
a készlet kikezdhetetlen volt. Az egyik álmos, különösebb
izgalmak nélkül
csordogáló délután egy beavatottnak látszó fiatalember lépett
az üzletbe,
és a falhoz támasztott vásznak közül látszólag találomra
kihúzott egy
csendéletet; a kompozíción tobzódtak a sárgák - az asztalon
fekvő tálból
csaknem kiugrottak a hagymák -, az ecsetnyomok plasztikusan
kirajzolód-
tak a vastagon felvitt, töredezett olajfestékrétegekben. Kezében
a képpel a
látogató a pulthoz lépett: lehúzhatja a rolót, kedves uram, ez
egy Van
Gogh, mondta rezignáltan. Hosszan, nagyon hosszan néztek
volna farkas-
szemet, ha kölcsönös zavarukban nem kerülték volna egymás
pillantását.