Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 1995. 2.sz.
 Kontinuität
 
 
               Kontinuität:
               was du warst, war immer "zu":
               viel, wenig, früh, spät.
 

Ez utóbbi, németül írt versében a szerző a folyamatosságra panaszkodik: bármi volt is ez, a kontinuitás tehát, mindig "túl"-valami volt, túl sok, túl kevés, túl korai, túl késő. De a német "zu" szócska másik jelentése is érvényes: zárva. Minden zárva volt. Ami csak volt a kontinuitás, az a.) túl volt, b.) zárva. Ezt vegyük úgy, mint egy sakkfeladványt, illetve szerző sakknyelven írt versét. Most a német nyelv az eszköz.