Nyugati Hírlevél

166. szám
2012. november 30.


FALLEN TO TYRANNY
From Mauthausen to Gulag
Thomas Z. Lajos

      A könyv írója Lajos Tamás Budapesten született, 1956-ban orvosként fejezte be tanulmányait, majd Kanadában és az USA-ban telepedett le, elismert szívsebész lett. 35 éven át Buffalóban praktizált és az egyetemen tanított. Könyvében nagybátyja, dr. Lajos Iván történész és jogász tragikus történetét írja le, a szovjet hatóságokkal való ötven éven át tartó eredménytelen harc történetét. A család nem tudhatta meg, mi történt vele, életben van-e? Félévszázad után sikerült egy hivatalos jelentést szerezni, miszerint 1949. szeptember 10-én egy szovjet-kazah büntetőtáborban elhunyt Lajos Iván történész, a Közoktatásügyi Minisztérium osztálytanácsosa.
      Lajos Iván 1939-ben Pécsett jelentette meg nagy feltűnést keltő, s a hatóságok által elkobzott Németország háborús esélyei a német szakirodalom tükrében című, később általánosan a „szürke könyv”-ként emlegetett munkáját, amelyben bebizonyította, hogy a küszöbön álló második világháború óhatatlanul Németország vereségével fog végződni, s azt is megjövendölte, hogy Amerika feladja izolációs politikáját: Anglián és Franciaországon kívül pedig a bolsevik Szovjetunióval is összefog majd. Éppen ezért arra figyelmeztette a magyar politikai elitet, ne hallgasson a német szirénhangokra, mert annak ­­második Trianon­­ lesz a következménye. A munkát számos európai nyelvre lefordították. Magyarország német megszállásakor Mauthausenbe hurcolták, ahonnan 1945 nyarán tért haza. Újabb jövendölése, bátor helyzetelemzése viszont már a győztesek rosszallását váltotta ki. A szovjet megszállók a magyar kommunista párton keresztül előbb írásainak megjelenését akadályozták meg, majd - 1946 nyarán – a gulágba deportálták, s onnan már nem volt számára visszaút. http://www.regnumportal.hu/node/841
      Lajos Tamás könyvét az Author House adta ki. www.authorhouse.com
      ISBN 978-1-4772-1270-7

© Nyugati Hírlevél - 2012