NYUGATI HÍRLEVÉL
független elektronikus újság

Szerkesztô: Bika Julianna
Email: bikajuli@cox.net
Efax: 508-437-2661

53. szám 2003. május

MÁJUS

Mikor május kezdi híves hajnaltájon
Édes ébresztõjét halk muzsikaszájon:
Lehet-e rossz jóslat, perben dús csodákkal,
Egy csokorba kötve friss orgonaággal?

Lészen szerelemnek örök-új divatja,
Mind ez egész földet templommá avatja,
S akárhol is hajol két fej össze csókra,
imádság lészen az, új öröm új jókra.

Csak fészek is nyíljék elég a madárnak,
Hová turbékolni szépen hazajárnak,
Édes Uramisten, végtelen kegyedben
Ne felejtsd: hol leszünk! - új házbérnegyedben

Tóth Árpád


ANGLIA

KINGSTONI MAGYAR EGYESÜLET

Február 15-én ünnepelte az egyesület alapításának harmincéves évfordulóját. Szombati Béla londoni magyar nagykövet volt az ünnepség díszvendége. Pátkai Róbert a Magyarok Angliai Országos Szövetsége /MAOSZ/ elnöke köszönetet mondott a tizennégy testületi vezetõnek, valamint Ormándy Lászlónak az egyesület harmincéves vezetéséért és az egyesület országos szövetségében végzett tízéves fõtitkári tevékenységéért.

A MAOSZ negyedévente megjelenõ lapja az Angliai Magyar Tükör.

36 College Rd, Wembley, Middlesex
HA9 8RJ
T/F 020-8904-2849
ISSN 1357-4671


FRANCIAORSZÁG

PÁRIZS

A Párizsi Magyar Intézet /pmi/ fõbb májusi programjai

Az irodalom barátainak május 5-én Diener Péter francia nyelvû, Le Journal d’une Folle / Egy õrült nõ naplója / címû regénye kerül bemutatásra. A mû 2001-ben látott napvilágot, magyarul még nem jelent meg.

Május 6-án Európa ünnepe alkalmából "Magyarország az Európai Unióban" címmel Raymond Barre, volt francia miniszterelnök tart elõadást. A beszélgetõtárs: Thomas Schreiber újságíró, a Saint-Cyr Katonai Akadémia tanára lesz. Az elõadást követõen Palya Beáta, a Folkestra énekesnõje ad koncertet, Szokolay Balázs kíséretében.

Május 12-én Szentpéteri Gabriella / zongora / és Szecsõdi Ferenc / hegedû / Bartók, Kodály és Hubay Jenõ darabjaival örvendezteti meg a zeneszeretõket.

Május 13-án nyílik – és június 3-ig tekinthetõ meg - az intézet két májusi tárlata. A nagyteremben Sváby Lajos festõ kiállítását Tabajdi Csaba országgyûlési képviselõ nyitja meg. A kisteremben Vastag Ágnes gobelin kiállítása látható.

Május 14-én Successful business in Hungary címmel tartanak kerekasztal-beszélgetést a Community of European Management Schools magyar és francia képviselõi, neves gazdasági szakemberek részvételével.

Május 20-án Henry Bogdan, a "Habsburgok története a kezdetektõl napjainkig" címû, közelmúltban megjelent monográfia szerzõjének elõadása.

Május 22. és 24. között nagyszabású nemzetközi konferenciának ad otthont a PMI. A Keleti Nyelvek és Civilizációk Nemzeti Intézete programjaként számos szakember a francia nyelv és a kétnyelvû szótárak kapcsolatáról folytat eszmecserét. Az eseményt Szende Tamás szervezi. Május 26-án a 2001 októberében tartott konferencia anyagát összefoglaló kötetet mutatják be. E konferencia a fordítás problematikáját járta körül, a beszédeket Szende Tamás és Máté Györgyi rendezte sajtó alá, és az Éditions Pete Lángnál jelent meg 2003-ban. Az elõadáson részt vesz Jean-Luc Moreau, Bertrand Boiron, Maár Judit, Kassai György, valamint Anne-Marie Laurian.

A PMI mozijában 15-én Huszárik Zoltán klasszikus alkotását, a Csontváryt,

22-én pedig Buzás Mihály 2000-ben készült filmjét, a Kis utazást vetítik.

Kis Zsuzsa
PMI
E-posta: zsuzsa.kis@wanadoo.fr


HOLLANDIA

HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR

Ez évi 44. Tanulmányi Napok témája:
Új Atlantisz-jelenünk és jövõnk kultúrvilágaink távlataiban
Idõpont és hely: 2003. szeptember 11-14, Elspeet,
Mennorode Konferenciaközpont
Apeldoornseweg 185
8075 Elspeet, Hollandia
Tel: 31-577-498111
Fax: 31-577-498100
E-posta : mikes_hollandia@hotmail.com , honlap http://www.federatio.org/mikes3.html
A Mikes International negyedévi Internet folyóirat legfrissebb száma letölthetõ
http://www.federatio.org/mikes_per.html honlapról.


MAGYARORSZÁG

BUDAPEST

NYUGATI MAGYAR TUDOMÁNYOS TANÁCS

A Magyar Tudományos Akadémia 1990 óta minden magát magyarnak valló tudóst örömmel lát köztestületének tagjai sorában, intézményesen is ápolva a kapcsolatokat ezen kiváló szaktekintélyekkel.

A kapcsolatok intézményesedésének egyik fontos lépcsõje egy olyan testület megalakítása, amelynek tevékenysége nyitott minden nyugaton élõ tiszteleti és külsõ tag elõtt. A testület munkáját az MTA elnökének tanácsadó testületeként, kizárólag tudományos, szakmai szempontok szerint fejtené ki, Nyugati Magyar Tudományos Tanács néven.

2003. május 6-án a májusi közgyûlés alkalmával alakul meg a Nyugati Magyar Tudományos Tanács.

NYÁRI MAGYAR NYELVTANFOLYAMOK BUDAPESTEN

BALASSI BÁLINT INTÉZET

I. tanfolyam

2003. július 7-18.
4 budapesti és környékbeli program, valamint 1 hétvégi kirándulás (Sopron és vidéke)

II. tanfolyam

2003. július 21- augusztus 7.
6 budapesti és környékbeli program, valamint 2 hétvégi kirándulás (Hortobágy és
környéke; Dél-Balaton)
(Folytatható az I. tanfolyam vagy igénybe vehetõ külön is!)
A tanfolyam színhelye, szállás és étkezés: a Balassi Bálint Intézetben
Költségek (szállással és étkezéssel):
123 000 Ft
197 000 Ft
Cím: Balassi Bálint Intézet, H-1016 Budapest, Somlói út 51.
E-posta: hlcourse@bbi.hu, honlap : www.bbi.hu
tel.: (+36 1) 385 26 46, tel./fax: (+36 1) 209 49 68
INFORMÁCIÓ angolul, németül, oroszul és magyarul

SHAKESPEARE SZOBOR A KORZÓN

Kétméteres budapesti bronz szobrot április 23-án avatták a Marriott Hotel teraszának a Vigadó tér felõli részén. A szobor az Ausztráliában élõ Mészáros Andor mûve. A British Airways ingyen szállította a negatívot Ausztráliából Budapestre. A szobor mögé emlékfalat szeretnének emelni s ezen haraszti kõlapokba véssék a leghíresebb magyar Shakespeare színészek fordítók és rendezõk nevét.

MAGYAR AMERIKAI BARÁTI TÁRSASÁG

Az nemrég alakult társaság fórumot biztosít tudományos eredmények megvitatására és a publikálásra. Segíti tagjait az új tudományos eredmények megismerésében, saját gondolataik közreadásában. Idõszaki tudományos folyóiratot ad ki, valamint segíti a tudományos kiadványok megjelenését. Közremûködik Magyarország és az USA szakembereinek cseréjében, partnereket keres új kutatóhelyek kialakításához.

http://web.axelero.hu/colvarga/
Dr. Varga Péter Miklós elnök
Dr. Sándor Vilmos vezetõelnök
Mikszáth Kálmán Múzeum-
2658, Horpács, http://w3.is.hu/nmk/nograd/muemlek/horpacs.html
Kossuth Lajos út 5. Tel +36-35-592-007 FAX +36-35-592-008
E-posta: colvarga@axelero.hu

KONCERT

Az Amerikai Egyesült Államok Hadseregének Európai Zenekara koncert sorozatot ad Magyarországon május 10-én Gyõrben, 11-én Veszprémben és 13-án 18 órakor Budapesten a HM Szabadidõközpontjában lépnek fel.

Cím: Budapest XIV. ker. Stefánia út 34. Tel: 343-3365.

Info: Somogyi@pd.state.gov

Debreceni Nyári Egyetem

magyar nyelv és kultúra külföldieknek

Az idén július 13.- augusztus 9. között, zene, politika, irodalom, Nyári magyar nyelv- és kultúra tanfolyam, magyar nyelvû elõadások.
4010 Debrecen , Pf.35, Hungary Tel: 36-52 532-594
Fax 36-52 532-595
Jelentkezés: http://www.nyariegyetem.hu


NÉMETORSZÁG

NÉMETORSZÁG KONRÁD GYÖRGYÖT ÜNNEPELTE

Németországban gyakorlatilag valamennyi vezetõ médium megemlékezett Konrád György hetvenedik születésnapjáról. Elképzelhetetlen a Berlin-brandenburgi Mûvészetek Akadémiája az intellektuális kormányos, Konrád György nélkül, akinek az elnöksége "szerencsés eset, hangoztatja üdvözlõlevelében Johannes Rau német államelnök. Konrád már akkor "összeurópai" volt, amikor a kontinens kelet–nyugati megosztottsága bebetonozottnak tûnt, olvasható Rau levelében.

Kelet-Európa író-lelkiismerete, méltatják a médiában a berlini akadémiai elnökségérõl leköszönõ Konrád Györgyöt. Szociológus, anti-politikus, keleti bölcs, ótestamentumi próféta, egy igaz ember, a lélek avatott kémlelõje, idézik Hans-Henning Paetzkét, a Konrád-könyvek, -esszék, -beszédek német fordítóját az íróról.

Az országos nagy lapok, a Frankfurter Allgemeine Zeitung, /FAZ/ a Süddeutsche Zeitung, a Die Welt mellett saját méltató cikket közöl több tucatnyi német regionális újság is. A köszöntések hangnemén egyáltalán nem érzõdött, hogy Konrádot a minap támadások érték Németországban amiatt, hogy az Irak-háború kapcsán az értelmiségi fõsodortól eltérõen a Szaddam-diktatúrát határozottan elítélõ véleményének adott hangot a FAZ hasábjain, magyarul : A csoda pedig késik. Világ demokráciái ne vesszetek össze. Népszabadság, 2003. március 1. számában.

Konrádot mindig is a kétkedés, a nagy tapasztalat, a magas fokú erkölcsi odaadás vezérli véleményalkotásában írta róla a Neue Zürcher Zeitung.

STUTTGARTI MAGYAROK SZERVEZETE

2003. május 10.-én szombat este 7 órakor Mydlo Tamás stuttgarti fõkonzul tart elõadást.
Téma : A magyarok és az uniós csatlakozás
Stuttgarttól délre, Sindelfingen-Darmsheim,
TV-Gaststätte (Sportvendéglõ)
Telefon :0049(0)7031-672943
Info: Kovács József-: Telefon :0049-(0)7181-61777
E-posta: STPEIERTI@aol.com


ROMÁNIA

ILLYEFALVA

TÁBOR

Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány Kuratóriuma nyári ifjúsági találkozója a kárpát-medencei és a nyugati magyar fiatalok számára. Az idei tábor helyszíne: Illyefalva (Erdély) - Vár.
Idõpontja: 2003. július 13-21.
http://www.mfhnalap.org/Hireink/hireink.html

A tervezett program sok lehetõséget biztosit a Kárpát-medence, és a világ különbözõ pontjain élõ magyar fiatalok közötti kapcsolatépitésre, gondolatcserére, az egyes kulturális és közéleti csoportok, alapítványok, szervezetek tevékenységének a bemutatására, Erdély kulturális és természeti kincseinek a megismerésére és vidám, tartalmas kikapcsolódásra.

Jelentkezés
Harmati István, 2241 Sülysáp, Kinizsi Pál u.70.
Tel: 00-36-30-265-66-97, és 00-36-29-435-692
E-mail: mfhnhi@freemail.hu
iharmati@mfhnalap.org


SVÉDORSZÁG

TÁBOR

Svédországi Magyar Ifjak Társasága /SOMIT/
Tavaszi tábor a Höör-i barlangfaluban kerül sor, 2003. május 9-11 között.
A tábor témája történelmi lesz, Szent László király korával foglalkozunk.
Bitay Zsolt, titkár
Svédországi Magyar Ifjak Társasága
http://www.somit.net


SZERBIA

PALICS

PROTESTÁNS SZABADEGYETEMI KONFERENCIA

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem idei Akadémiai Napjait 2003. május 25-31 között Palicson, Szabadka közelében tartja. A 33 éves Szabadegyetem fennállása óta elõször rendez konferenciát a Vajdaságban. A hatnapos találkozó témája: Vándorlásaink. Szakemberek elõadásai és munkacsoportok foglalkoznak a Magyar történelemben meg-megismétlõdõ kivándorlások, és a legújabban Magyarországra történõ "bevándorlás" vagy visszidálás kérdéseivel, teológiai, történeti, szociológiai, népességpolitikai, gazdasági és orvosi szempontból.

Áldozócsütörtökön ökumenikus istentiszteletet lesz Ómaravicán. A találkozó védnöke Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, jelenleg Szerbia miniszterelnökhelyettese.

Kótai István, Itasruhweg 21
CH-8245
Feuerthalen: T/F 41-52-659-2506
E-posta: familiekotai@freesurf.ch


USA

FLORIDA
SARASOTA

AMERIKAI MAGYAR ORVOSTALÁLKOZÓ

2003. október 26-31 között tartják az idei 35. Amerikai Magyar Orvostalálkozót.
Május 31-ig lehet beküldeni az elõadás-tervezetet.

Stadler István program direktor
Honlap: http://www.hmaa.org
E-posta: hmaa@hmaa.org , vagy programchair@hmaa.org


ILLINOIS
CHICAGO

BÁNK BÁN

Gene Siskel Film Center bemutatja Bánk Bán címû magyar opera filmet 2003.
május 2-8.-a közötti héten.
Péntek, hétfõ és csütörtök este 6 és 8.15-kor, szombat délután 3.15 és 7.30-kor lesz vetítés. Május 4-én délután 5 órakor Rost Andrea szoprán operaénekesnõ, Káel Csaba rendezõ, valamint az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos operatõr részvételével fogadást tartanak, a filmvetítés este 6 kor kezdõdik, a vetítés után Andrew Patner, a WFMT-FM rádióállomás riportere vezeti a beszélgetést a film alkotóival.
Jegyfoglalás: 312/846-2600
www.siskelfilmcenter.org


LOUISIANA
MAGYAR PIKNIK

METAIRIE

Május 4-én délelõtt 10 órától Metairie város Lafreniere Parkjában 5.számú sátor alatt tartják a Louisianai Magyarok Szervezetének hagyományos májusi piknikjét. Délután 1-kor Szabó Ágnes szabadkai elõadómûvésznõ magyarul szaval és énekel.
www.hungarla.com
E-posta: info@hungarla.com


NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

TÖRÉS AZ "ÚJ EURÓPA" ÉS AMERIKA KÖZÖTT ?

A "Transatlanti Dialógus" sorozat keretében a kelet- és közép-európai országok szemszögébõl rangos elõadók értékelték az iraki háború hatását. Az amerikai külpolitika európai megítélését tárgyaló vitára április 15-én a Közép Európai Egyetem Nemzetközi Tanszéke rendezésében került sor.

Matthew Nimetz tanszékvezetõ megnyitója után Donald Blinken Amerika volt magyarországi nagykövete vezette a megbeszélést, amelynek Simonyi András, Magyarország nagykövete és Yehuda Elkana, a Közép-Európai Egyetem rektora volt az elõadója. Tom Carother a Carnegie Endowment igazgatója és Ivan Krastev bolgár politológus volt a felkért hozzászóló.

Az elõadók megítélése szerint a kapcsolat, remélhetõleg ideiglenes, megromlását Amerika és Európa között elsõsorban az az agresszív magatartás okozta, amely Amerikában a szeptember 11 utáni "neokonzervativ" elit gondolkodását jellemzi. Való, hogy ahogy az elsõ világháború megrázta az európai társadalmat, úgy most az amerikaiak egy megváltozott szemlélettel nézik a világot a WTC megtámadása óta. Ugyanakkor az is tény, hogy az amerikai baloldali értelmiségnek Bush elnök politikájával szembeni kritikai álláspontja nagyban befolyásolta az európai közvéleményt. Mindenesetre valós az az aggodalom, hogy a saját hatalmától megrészegült Amerika nem veszi komolyan Európát és annak történelmi értékrendszerét.

Az eseményt rendezõ Közép Európai Egyetem ma már független a Soros Alapítványtól. Mintegy 900 hallgatója 46 országból verbuválódik és elsõszámú feladatának tekinti azt, hogy hidat építsen a különbözõ kultúrák között. Az oktatás 12 kutató egységhez kapcsolódik. Ma már az Egyetemnek több mint 5000 végzett szakembere tölt be fontos pozíciót a közép-európai üzleti és tudományos életben

Papp László

FILMKLUB

Május 1-én, csütörtökön este 7-kor, Csinibaba - 1997, angol felirattal a Columbia Egyetemen, Kelet- és Közép-Európai Központ, SIPA épület, 1219-es terem (420 West 118th Street, a Morningside Drive és az Amsterdam Avenue között).
Május 4-én, vasárnap este 6 órakor Rudolf Péter filmje, az Üvegtigris - 2001, angol felirattal a New York-i Magyar Házban (213 East 82nd Street, 2. és 3. Avenuek között). Információ: (212) 750-4450 vagy hcc@hungariancc.org vagy www.hungariancc.org

IRODALMI ESTÉK

HUNGARIAN QUARTERLY

A közép-európai lét elviselhetetlen könnyedsége címmel irodalmi est sorozatot indít az angol nyelvû magyarországi irodalmi folyóirat Hungarian Quarterly a New Yorki Magyar Kulturális Központ támogatásával.

A lap fõszerkesztõje Vajda Miklós vezeti be az irodalmi estéket, melyeken a Threshold Theater Inc., NYC színészei lépnek fel. Részleteket halhatók Krúdy Gyula, Örkény István, Esterházy Péter, Petri György, Orbán Ottó, Zelk Zoltán, Parti Nagy Lajos, Várady Szabolcs, Weöres Sándor és mások valamint, Kertész Imre a 2002. évi irodalmi Nobel-díjas mûveibõl.

Május 1-én este 7 óra Columbia University, International Affairs Building, West 118th Street and Amsterdam Ave., NYC, 1512-es terem.
Május 2-án este 7 órakor a New York University, Julius Silver Center, 100 Washington Square East, [bejárat Waverly Pl.] 809-es terem.
május 8-án este 7 órakor Fairfield Public Library, 1080 Old Post Road, Fairfield, CT, Tel: 203/256-3155
Május 16-án este 7 órakor Heritage Center, American Hungarian Foundation
300 Somerset St., New Brunswick, NJ, Tel: 732/846-5777
Info: Kuik Györgyi
Hungarian Cultural Center 231 East 52nd Street New York, NY 10022
Tel: (212) 750-4450
Fax: (212) 750-4451
Honlap: www.hungariancc.org

CSERKÉSZ KÖZGYÛLÉS

Kétévenkénti Találkozó Közgyûlést tartanak 2003. május 3-án a Teleki Pál Cserkészházban, 66 Plum Street, New Brunswick, NJ
A találkozó reggel 10 órakor kezdõdik. Este 6 órakor kiállítás megnyitó és fogadás lesz a Magyar Atléta Klub nagytermében 198 Somerset Street.
Este 7 kor kezdõdik a Cserkészbál, a New-Brunswick-i csapatok fennállásának 50. évfordulója alkalmából.
Május 4 –én vasárnap misét és istentisztelet tartanak a Szt László Római Katolikus ill. a Magyar Református templomban New Brunswickon.
Info: KMCSSZ 973/208-0450
E-posta: kmcssz@aol.com

ELÕADÁS KERTÉSZ IMRÉRÕL

Május 9-én, pénteken este 7:30-kor Dr. Sanders Iván, a Columbia Egyetem professzora tart elõadást "Kertész Imre, Nobel-díjas magyar író" címmel az Amerikai-Magyar Alapítvány Bolyai Tudományos és Mûvészeti Elõadássorozatának keretében a Hungarian Heritage Center kiállítás termében.

300 Somerset Street, New Brunswick, NJ

Információ: (732) 846-5777 illetve honlapok Bolyai@AHFoundation.org vagy www.AHFoundation.org/Bolyai/

TULIPÁNOS BÁL

Május 10-én, szombaton este 6-kor a New York-i Arany János Magyar Iskola Tulipános Bálja lesz, mely egyben alakulásuk 40. évfordulója is, a Szent István Katolikus Templom Fehér Termében.
414 East 82nd Street, New York
Információ és helyfoglalás (718) 396-3441

FÉSZEK KLUB

Május 7-én este 7:30-kor Dr. Louise Vasvári A makrancos hölgy a magyar hagyományban, a lakodalmi daloktól Karády Katalinig. Vasvári professzor doktorátusát a Berkeley egyetemen szerezte 1969-ben a latin nyelvek filológiájából. Több, mint hatvan publikációja jelent már meg a középkori irodalom, a történeti nyelvészet, fordításelmélet és szociólingvisztika körébõl. Egyetemi tanár, Budapesten és New Yorkban tanít.

Május 21-én, este 7:30-kor Czinkota Mihály elõadása: "Tiszteld Apádat és Anyádat: a IV. Parancsolat költõink tolmácsolásában" Az elõadás magyarul hangzik el

344 East 69 St., New York, NY 10021

Tel: (201) 886-2512

BUDAPESTI KAMARASZINHÁZ

A Bnai Zion Alapítvány Magyar Mûvész Színház bemutatja a Budapesti Kamara Színház vendégjátékát Edith Piaf címmel Vári Éva elõadásában, 2003. május 25. vasárnap, délután 3 órakor.

Az elõadást a Roma Kulturális Világszövetség és a Beam Inc. támogatja.
Magyar Mûvész Színház
136 East 39th Street, New York, NY 10016
Info: Dr. Hámori Péter, 212/725-1211/224

New York-i Magyar Színház

A New Yorki Magyar Színház dráma kurzust indít, tehetséges fiatalok részére.
Pro Cultura Hungarica díjjal kitüntetett és a New Yorki Lee Strasberg iskolában végzett tanár oktatásával.
Info: a színház telefonszáma: 212/861 7981
Cserey Erzsi igazgató.
E-posta:DeCharay@aol.com


TEXAS
HOUSTON

FILMFESZTIVÁL

Magyar sikerrel zárult az idei houstoni Worldfest filmfesztivál. Négy film versenyzett a nemzetközi mezõnyben, s mind a négy díjjal tért haza. Arany Remi díjat nyert Bereményi Géza A Hídember címû filmje a történelmi filmek kategóriájában. A dokumentumfilmek versenyében Ezüst Remi díjas lett Nordin Eszter Tabu címû filmje. Miklauzic Bence Ébrenjárók címû alkotását a külföldi filmek kategóriájában, Gárdos Péter Az utolsó blues címû filmjét pedig a romantikus filmek kategóriájában jutalmazták Ezüst Remi díjjal. A fesztiválon 37 ország termésébõl 55 játékfilmet és 104 rövidfilmet láthatott a közönség

TELEVIZÓ

AUSTIN

Május 4-én este 10:00 órakor mutatja be a KLRU televizó állomás Paul Erdõsrõl szóló portréfilmet vetit, melyet Csicsery György készített. N is a Number: A Portrait of Paul Erdös film több filmfesztiválon nyert díjat, többek között Montrealban, Melbourneben, Budapesten, Berlinben és Auckland-Wellingtonban.

Az Amerikai PBS állomások 2004 közepéig programjukon tartják a világhíres magyar matematikust bemutató, Paul Erdõs portré filmet.

http://www.aptonline.org/catalog.nsf/d14ac4ffee990491852566410073d4d1/12e3e7e2c9d3d87d85256bd7006e4445?OpenDocument
Info: George Paul Csicsery
PO Box. 22833
Oakland, CA 94609
Tel: 510/428-9284
Fax: 510/428-9273
E-posta: geocsi@compuserve.com


WASHINGTON ÉS KÖRNYÉKE

Szobor Fabricy Kováts Mihálynak

Washingtonban megalakították a Fabricy Kováts Mihály Szoborállítási Bizottságot. Egy bronz lovas szoborral kívánnak méltó emléket állítani az Amerikai Függetlenségi Háború magyar hõsének. Kováts ezredes - Mária Terézia kori jeles magyar huszártiszt, az amerikai könnyûlovassági fegyvernem megalapítója, a híres Pulaski Légió kiképzõ- és vezénylõ parancsnoka - 1792-ben a charlestoni csatában, lovasroham vezetése közben halt hõsi halált.

Az emlékmûállítás támogatásáról amerikai kongresszusi határozat született, ám az ötlet – feltehetõen pénzhiány miatt – végül csak ötlet maradt. A kezdeményezést a magyar külügyminisztérium új politikai vezetése és személyesen Simonyi András nagykövet is támogatja.

Az eddigi adománygyûjtések során már több mint 40 ezer dollárt sikerült összegyûjteni, s a Bizottság négy pályázó közül kiválasztotta a legkedvezõbb ajánlatot tevõ, Diénes Attila, magyarországi szobrászmûvészt Takács Pál alkotásának életnagyságú méretben történõ elkészítésére és bronzból való kiöntésére.

Az emlékmûvet ez év októberében, neves magyarországi, amerikai magyar és amerikai személyiségek jelenlétében kívánják felavatni.

Az eddigi adományokból összegyûlt pénz már csaknem teljesen elegendõ a szobor elkészítésére, ám annak kiszállítási, helyszíni felállítási, talapzatkészítési stb. költségei további gyûjtést tesznek szükségessé.

Az adóalapból leírható adományt a "Nadasdy Foundation for the Arts" részére kérik az alábbi címre:

Mrs. Zsuzsanna Takacs,
Nadasdy Foundation for the Arts
4620 North Park Avenue # 1205E, Chevy Chase, Maryland, 20815

Tel: Szenáky Gyöngyi : 202/364-9506
E –posta : gszenaky@huembwas.org

MAGYAR PIKNIK

Május 3-án délután 3.30–tól a washingtoni magyar fiatalok félévenkénti
piknikje Rock Creek Park, Washington, DC. Adóból levonható támogatás adható
az: American Hungarian Educators' Association nevére
http://hungaria.org/picnic/
4515 Willard Ave 2210 S Chevy Chase, MD 20814

MOZI

Fehér György Szenvedély címû filmjét vetíti május 11-én délután 2-kor és május 14-én este 8.40 kor az európai filmek bemutatkozása alkalmával az AFI Silver Filmszínház.
8633 Colesville Road, Silver Spring , MD
Tel:301/495-6700.


KÖNYV

MAKKAI ÁDÁM

Makkai Ádám, a Chicago-i Illinois Egyetem nyelvész professzora klasszikus és modern magyar verseket válogatott A csodaszarvas nyomában. A legszebb ezer magyar vers címû nemrég megjelent ezer oldalas verseskötetben, melyet 25 Buday György fametszet díszit. Kiadta a Tinta Könyvkiadó 2002.

Megrendelhetõ :http://www.nekeress.hu/search.php

Másik Makkai Ádám könyv melyet nagy port vert fel hazai irodalmi berkekben. ÚRISTEN! ENGEDJ MEGHALNI! Petôfi Sándor pokoljárása és megidvezülése.

Naplók, TV játék, versek, valamint Petôfi "halála után írott" versei találhatók a Chicagóban élõ nyelvész professzor legújabb könyvében.

Készül és ez év októberében a piacra kerül In Quest of the Miracle Stag második kötete.. A magyar költészet a XIII. századtól napjainkig angol nyelvû fordításban. Az értékes és egyedülálló antológia szerkesztõje Makkai Ádám.

Corvina Kiadó, Budapest, 2003
Info: admakkai@uic.edu

A Chicagóban élõ írónõ Makkai Arany Ágnes "Erôszakok" c. kötete megjelenik a hó közepén Budapesten és kapható lesz június elsô hetében tartandó könyvnapon.

Info: agnes_arany@yahoo.com

Eörsi István

"A szabadság titokzatos bája"

Probálkozás nemet mondani könyve a napokban megjelent németül Berlinben. A filozófus író már több német nyelvû mûvel jelentkezett.

Der rätselhafte Charme der Freiheit. Versuche über das Neinsagen

Megrendelhetõ http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3518122711/302-3511970-6008057

A cím a spanyol filmrendezõ Bunuel szürrealisztikus filmjére A burzsoázia diszkrét bája címû mûre utal.

Néhány esszé és néhány publicisztikai írás randevúzik ebben a könyvben. A legrégebbi 1985-ben íródott, a legújabb 2003-ban. Csak olyan írások olvashatók ez alkalommal Eörsitõl, amelyekhez a német olvasónak nem kellett bõvebb magyarázat, így kimaradtak a Kertésszel és Nádassal vitázó cikkek. Német tárgyú vitacikkek körébõl figyelemre méltóak Botho Straußhoz, Heiner Müllerhez és Hans Magnus Enzensbergerhez írottak. Eörsi olyan szerzõ, aki örömét leli a tusában, könyve pedig korunk tapasztalatainak éleselmejû és tanulságos kommentárja.


INTERNET

TÚRNÉ A NYUGATI PARTON

BODO BAND TURNÉ

A zenekar 2000-ben alakult Nagykállóban, Kelet-Magyarországon.

Nagykálló zenei örökségén túl Szatmári, Dunántúli, Sárközi, Zempléni, Bonchidai, Kalotaszegi és más erdélyi dalokat lehet hallani koncertjeiken

A két állandó tag - Marsó Béla hegedûs és Tamás Katalin kontrás Erdei János bõgõssel járják be május hónapban az USA nyugati partvidékét.

http://www.bodoband.org/
Seattle, San Francisco, Portland, Eugene, Bellingham városaiban lépnek fel.
Vannak még szabad fellépésre alkalmas lehetõségek.
E-posta: bodoband@index.hu
P.O. Box 7038, Bloomsburg, PA 17815, USA
Tel: (570) 784 9339

VÁLASZOL A DUNA TV ELNÖKE

A MagyarOnline.net legújabb vendége Pekár István, a Duna Televízió elnöke, aki várja olvasóink kérdéseit, véleményeit, javaslatait!
http://www.magyaronline.net/forum/viewtopic.php?topic=859&forum=56&3
Kérdezzen, javasoljon, írja meg véleményét.

SZÉKELY IMRE

Kanadában élõ festõmûvész Internetes oldala:
http://www.festomuvesz.hu/szekelyimre
http://www.painter.hu/szekel

MAGYAR KÖNYVKERESÕ

A X. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon ( http://www.bookfestival.hu/ ) bemutatkozott a magyar könyvkeresõ szolgálat.
www.konyvkereso.hu

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖNYVKIADÁS LEGFRISSEBB KÖTETEI

http://www.librarius.nextra.ro címen.
LIBRARIUS - kiadó és könyvterjesztõ
H-6000 Kecskemét Batthyány utca 37.
E-posta: librarius@axelero.hu
http://www.librarius.nextra.ro


TÚRA

ERDÉLY FELVIDÉK

Kéthetes utazások Erdélybe és a Felvidékre teljes ellátással a Transsylvania Tours szervezésében.
Indulás 2003. szeptember 12-én.
Információ és jelentkezés; Burián Erzsébetnél, Budapest Tel: 36 30 - 433 - 66 28
E-posta: ErdelyFelvidek@yahoo.com, elizburian@yahoo.ca

Vége

A Nyugati hírlevél költségeinek adóból levonható hozzájárulását szívesen vesszük
Hungarians of Louisiana Inc. számára kiállított csekken.
Kérjük jelölje meg, hogy a Nyugati hírlevél számára küldi az összeget.
Cím: Julianna Bika
21 Spinnaker Lane
New Orleans, LA 70124
Adómentesség szám: DLN:17053072012041


Copyright © Nyugati Hírlevél - 2003