NYUGATI HÍRLEVÉL
független elektronikus újság

Szerkesztô: Bika Julianna
Email: bikajuli@cox.net
Efax: 508-437-2661

52. szám 2003. április

A tavasz elsõ napsugára

A tavasz elsõ napsugára
Bearanyozza lelkemet:
S megint megszáll a vágy utánad,
Szép alakod megint körüllebeg.

Szívembe, mint a nap a földre,
Álmok szelíd napfénye süt.
Remény építi benne fészkét,
Ibolyák nyílnak benne mindenütt.

Rengõ szívembõl kis pacsirta:
A dal, a nap felé repül.
Mintha virág nekem virulna,
És nap nekem ragyogna egyedül

Susogjatok csak szerelemrõl
S a kedvesrõl, ki nincsen itt!
Viruljatok, ti szép virágok!
Tarkázzátok szívem vetéseit.

Köszöntse édes dal a lánykát,
Az én legszebb virágomat;
Vigyen magával röpke szárnyán
Tündérregét, sugaras álmokat.

S legyen e dal oly tiszta, mint õ;
- Fogadja kedves társául, -
És fényes, mint a napnak elsõ
Sugara, mely szép homlokára hull!

Reviczky Gyula EMMA ciklusból
XXXIV.


AUSZTRÁLIA

DUNA TELEVIZIÓ

A Duna Televízió ez év március 12-én eljutott az ausztrál földrészre.

Éjjel fél egykor a Himnusszal kezdõdik a mûsor, s híradóval folytatódik. Ezután minden nap egy magyar filmet adnak, majd saját gyártású mûsorok következnek, s a reggeli mûsorukkal zárják az adást. Nézõiktõl sok visszajelzést kapnak, zenét, a gyerekeknek magyar mesét, sokan verseket szeretnének. Gyulai György által vezetett maroknyi csapat igyekszik a leggyorsabban reagálni ezekre a kívánságokra.

A Duna Televízió célja, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül azt a mûsort lássák Ausztráliában is, amit az európaiak, de ehhez a jogdíjak tisztázása szükséges.

Egyetlen idõpont van, ami Sydneyben, New Yorkban és Budapesten is ébren találhat embereket, ez a magyar idõ szerinti 13-15 óra. Ekkor Ausztráliában 22-24, Amerikában 7-9 óra van. Ez az idõpont alkalmas élõ, interaktív mûsor készítésére is.

A Duna Televízió hangcsatornáján – a két közszolgálati médium példás együttmûködése nyomán – a nap huszonnégy órájában a Kossuth Rádió sztereo adása is fogható a tengerentúlon.

http://www.dunatv.hu/


FRANCIAORSZÁG

PÁRIZS

A Párizsi Magyar Intézet /pmi/ fõbb áprilisi programjai

Születésnapi megemlékezéssel és koncerttel kezdi áprilisi programjainak sorát a Párizsi Magyar Intézet: a 80 éves Ligeti Györgyöt ünneplik április 7-én. Ezen az estén a világhírû zeneszerzõ kamaradarabjait hallhatják az érdeklõdõk. 10-én pedig Michel Follin és Kele Judit 1992-es portréfilmjét vetítik Ligetirõl.

Április 15-én nyílnak a PMI kiállításai: a nagyteremben a Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesület alkotóinak fotó-, üveg-, ötvös és textilmûveibõl látható válogatás. A fiatal mûvészek ezt követõen párhuzamosan a rangos Odéon Iparmûvészeti Vásáron is bemutatkoznak, melyre immár harmadik alkalommal hívták meg õket. A kisteremben a Christine Kristof-Lardet, magyar származású francia fotómûvész tárlatának témája Hollókõ húsvéti szokásai. Ugyanebbõl a sorozatból húsvéti számában a francia Gala újság is közöl egy válogatást. Az elsõ emeleti kisteremben Gráber Margit festményeibõl lesz kiállítás. Mindhárom tárlat május 6-ig látogatható.

Április 22-én Kányádi András többéves kutatásainak eredményét ismerteti, melybõl doktori disszertációját is írta, Casanova Közép-Európában címmel.

Április 24. a diákok napja lesz, immár hagyományosan minden évben megrendezik a magyarul tanuló és magyar szakos franciaországi hallgatók ünnepét.

26-án újra a PMI ad helyet a franciaországi La voix de Kodály egyesület közgyûlésének.

Április 28-án Márai Sándorra emlékezik irodalmi estjével a Párizsi Magyar Intézet. Az est vendége lesz az idén szintén 80 éves Kassai György, akinek fordításában látott napvilágot a Válás Budán 2002-ben az Albin Michel kiadónál.

Április 30-án Nathalie Kálnoky tart elõadást az erdélyi székelyek történelmérõl.

A PMI mozijában 17-én Moldoványi Ferenc koszovói gyermekekrõl szóló alkotását vetítik.

A PMI Baráti Köre legutóbbi ülésén egy új irodalmi fordítói díj alapításáról döntött, melynek célja, hogy a francia anyanyelvû fordítókat bármely országban publikált, magyar nyelvû irodalmi mûvek francia nyelvre való átültetésére késztesse. Alapítója, Karátson Endre így óhajt emléket állítani elhunyt felesége, Nicole Bagarry-Karátson emlékének. A díj névadója maga is kiváló fordító volt.

A díj 2000 euró pénzjutalommal jár, melyrõl minden évben egy fordítókból és egyetemi tanárokból álló bizottság dönt, s átadása a tervek szerint 2004-tõl a Párizsi Könyvszalonhoz kötõdik

Kis Zsuzsa
PMI
E-posta: zsuzsa.kis@wanadoo.fr

VIRÁG IBOLYA KITÜNTETÉSE

Mûvészetek és Irodalom érdemrend tiszti fokozatával tüntette ki a francia kulturális miniszter Virág Ibolya Párizsban élõ könyvkiadó-mûfordítót és kultúraszervezõt.

A Jean-Jacques Aillagon által adományozott érdemrendet olyan személyiségek kaphatják, akik a mûvészet területén kivételes alkotótevékenységet végeznek, és hatékonyan járulnak hozzá a kultúra franciaországi és külföldi terjesztéséhez. Virág Ibolya 1983-tõl foglalkozik a magyar és közép-európai irodalom franciaországi megismertetésével.


MAGYARORSZÁG

BUDAPEST

X. NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL

A könyvfesztivált a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése (MKKE) szervezi. Az idén tízéves budapesti könyvfesztivál díszvendégei, a perui Mario Vargas Llosa, és a svéd Per Olov Enquist. Mindkettõjüknek új könyve jelenik meg magyarul az alkalomra. A MagyArt hazai programja keretében tizenöt francia író is Budapestre érkezik, rajtuk kívül csaknem negyven külföldi szerzõt várnak. A rendezvény keretében zajló európai elsõkönyvesek fesztiváljára a jelenlegi uniós és a V4-országok irodalmának egy-egy fiatal képviselõje érkezik a magyar fõvárosba. A Kongresszusi Központban és a Gesztenyéskertben rendezendõ könyves találkozóra 60 ezer látogatót várnak.


SVÉDORSZÁG

LUND

Két zenei betét híján kész az Ághegy címû irodalmi és mûvészeti lap 3-4. száma. A nemsokára kész 5. számmal együtt nyomtatásban is szeretnének megjelenni. Ez volna az elsõ skandináviai magyar irodalmi és mûvészeti antológia, amely nagyrészt az északi írók mûveibõl készült fordításokból áll. Támogatás mértékétõl függ, hogy még 2003 õszén megjelenjen ez a könyv.

Tar Károly szerkesztõ
www.welcome.to/tar.karoly
www.hhrf.org/magyarliget
www.hhrf.org/aghegy


USA

FLORIDA
SARASOTA

Kossuth klub

2003. április 17-én, csütörtök délután fél ötkor (4:30 PM) a Selby Könyvtár nagytermében, (1331 First Street, Sarasota)
K. Bognár Dezsõ : Nigériai látogatás, címmel színes vetített képekkel kísért elõadást tart.

K. Bognár Dezsõ író, rendezõ és filmszakember, egyetemi tanulmányait Budapesten és az Egyesült Államokban Boston és Columbia Egyetemeken végezte. Háromszor volt Fulbright ösztöndíjas és hat könyvet írt, köztük az International Dictionary of Broadcasting and Film címû szakkönyv második kiadása fûzõdik nevéhez. Éveket töltött (utazott, filmezett és elõadott) külföldön, több mint négy évet Nyugat-Afrikában, fõként Nigériában. Személyes tapasztalataiból merítve színes vetített képekkel illusztrálja és mutatja be a kontinens legnépesebb országát—a tradicionális és modern ország képét, kultúráját, szokásait, a Yoruba mûvészetet, ruhákat, arcokat, hajviseleteket. Mint mindenütt a világon, itt is, természetesen, több magyar vonatkozásra talált.

Kisvarsányi Éva
Sarasotai Magyar Hírmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276
http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl


NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

FÉSZEK KLUB

Április 2-án, szerdán este 7:30-kor Dr. John Lukács, történész professzor elõadása: "Történelmi és politikai viták szerepe a magyar történelem alakulásában"

Április 9-én, szerdán este 7:30-kor Dr. Elizabeth Rajec Molnár professzor elõadása: "Kafka az emberi kapcsolatok tükrében". Mindkét elõadás magyarul hangzik el.

344 East 69 St., New York, NY 10021

Tel: (201) 886-2512

FILMKLUB

Április 6-án, vasárnap este 6 órakor Tarr Béla ez évben Kossuth díjjal jutalmazott rendezõ filmje, az Õszi Almanach - angol felirattal a New York-i Magyar Házban 213 East 82nd Street, 2. és 3. Avenuek között

Április 10-én, csütörtökön este 7-kor, a filmklub bemutatója, a Moszkva Tér - 2001 és Kisposta - 2001 (rövid dokumentumfilm) , angol felirattal a Columbia Egyetemen, Kelet- és Közép-Európai Központ, SIPA épület, 1219-es terem 420 West 118th Street, a Morningside Drive és az Amsterdam Avenue között.

Információ: (212) 750-4450 vagy hcc@hungariancc.org vagy www.hungariancc.org

KIÁLLÍTÁS

Guggenheim múzeum

Az 5-ik Avenue és 89-ik utca sarkán a Frank Lloyd Wright által tervezett Guggenheim Múzeumban június 11-ig látható Matthew Barney 5 részbõl álló CREMASTER sorozata. Fényképekkel, rajzokkal, szobrokkal s filmekkel kiegészített kiállítás Köln és Párizs után érkezett New Yorkba. A hatalmas produkciónak, amely az egész múzeumot betölti, magyar vonatkozása is van. Barney egyik közeli munkatársa, a kiállítást elõkészítõk egyike Bartalos Gábor szobrász. A kiállított anyag között neki is számos jelentõs alkotása szerepel, valamint õ is elõadó a Cremaster bemutatókon. A program ötödik része egy olyan filmet tartalmaz, amelyet Budapesten forgattak. Ennek a másfél órás lírai operának a felvételein a Lánchíd, az Operaház, a Gellért fürdõ és a Duna part részei láthatók. Az éneket magyarul közvetítik, a fõszereplõ Ursula Andress és maga Barney.

http://www.guggenheim.org/education/family_programs.html

Papp László

Amerikai Magyar Alapítvány

Április 21, 2002 - Május 18, 2003, "Az Óhazából az Újvilágba" - Berta és Elena de Hellebranth magyar származású, New Jersey-beli testvérpár képei és szobrai láthatók az Amerikai Magyar Alapítvány Múzeumában 300 Somerset Street, New Brunswick, NJ . Múzeum nyitva tartás: kedd-szombat 11-4, vasárnap1-4. Információ: (732) 846-5777

MOMA FILMFESZTIVÁL

Magyar film is szerepel a március 26 és április 6 között Museum of Modern Art és a Lincoln Center által közösen rendezendõ filmfesztiválon. Pálfi György "Hukkle" filmje a 33. Magyar Filmszemle elsõ filmes rendezõi díját, valamint a külföldi kritikusok Gene Moskowitz Díját is elnyerte 2002-ben.

A film egy balladai homályosságú "tiszazugi" gyilkossági ügyet úgy mutat be izgalmasan, hogy közben egyetlen szó sem hangzik el. A tiszazugi méregkeverõ fehérnépek történetérõl korábban Háy Gyula drámát, Móricz Zsigmond riportot irt. Tiszazugon egészen 1947-ig irtották az asszonyok a férfiakat, a gyilkosságok csak a falvak téeszesítésekor szûntek meg.

CAROUSEL BÁL

Április 26-án, szombaton lesz a 40. évi Carousel Bál a Hyatt Regency Hotelben, (New Brunswick, NJ). Koktélóra este 7-tol, vacsora 8-tól. Az Amerikai Magyar Alapítvány gálaestjén díszvendég Anna Aschkenes, Middlesex megyei kulturális igazgató valamint Robert N. Wilson, a Johnson & Johnson cég igazgatótanácsának elnökhelyettese. További információért és/vagy nyomtatott meghívóért, hívja az Alapítvány irodáját: (732) 846-5777

AMERIKAI MAGYAR TANÁROK KONFERENCIÁJA

Huszonnyolcadik évi konferenciáját rendezi 2003. április 24 és 27 között az American Hungarian Educators' Association a Columbia egyetemen.
International Affairs Building West 118th Street és Amsterdam Avenue,

A Közép-Kelet Európai Központ, Columbia University, NY, a Magyar Kulturális Központ, és a Magyar Köztársaság Fõkonzulátusa közösen szervezi a konferenciát. Információ:(212) 750-4450 vagy hcc@hungariancc.org vagy magyar@magyar.org vagy www.magyar.org/ahea

MAGYAR MÛVÉSZ SZÍNHÁZ

A Jászai Mari-díj és az Érdemes Mûvész kitüntetés után Vári Éva, a Budapesti Kamaraszínház tagja idén március 15-én a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze lett. A Pécsett és Budapesten egyaránt méltányolt és szeretett színésznõ a Színházi Világnap alkalmából átvehette a Súgó Csiga Díjat, melyet a közönség szavazata alapján ítélik oda az elõzõ év legnépszerûbb magyar színészének. Vári Éva közlejövõben újra New Yorkba látogat. Edith Piaf elõadását május 25-én mutatják be a Magyar Mûvész Színházban.

Info : Dr. Hámori Péter Bnai Zion Magyar Mûvész Színház igazgató


OHIO
LAKE HOPE

ITT OTT TALÁLKOZÓ

2003. Augusztus 16-23.

- A Magyar Baráti Közösség Lake Hope, OH konferenciáján költõk, elõadómûvészek, politikusok, színészek, tanárok lesznek "Örökségünk , magyarságunk " fõtémával, nyugati és kárpát-medencei vendégelõadókkal. Információ: http://www.mbk.org


WASHINGTON ÉS KÖRNYÉKE

Kelet-Európai Tanulmányok Intézete

magyar elõadók

2003. április 9-én 12 órakor Kik õk és honnan jönnek? A posztszocialista nagyvállalkozók. Szalai Júlia a Magyar Tudományos Akadémia szociológusa, Wilson Center ösztöndíjasa, és Laki Mihály a Közép-Európai Egyetem politikai tudományok professzorának elõadása.

East European Studies

The Woodrow Wilson International Center for Scholars

One Woodrow Wilson Plaza

1300 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20004-3027

Tel: 202-691-4000

Fax: 202-691-4001

E-posta: EES@wwic.si.edu

A Washingtoni Magyar Nagykövetség programjai

A washingtoni magyar nagykövetség a Smithsonian Institute oktatási és közmûvelõdési ágával, a "Smithsonia Associate"-tel együttmûködésben 2003. április 18-19-én négy elõadást tartalmazó hétvégi szeminárium formájában mutatja be Magyarország történelmét, kultúráját, benne zenei kultúráját, valamint a magyar fõvárost, Budapestet. A szeminárium nagykövetségi fogadással veszi kezdetét péntek este 7-órakor. Szombaton délelõtt és délután a "Campus on the Mall" program keretében két-két elõadás hangzik el rangos egyetemi elõadók, ismert személyiségek közremûködésével:

1./ Magyar történelem: de. 10:00-11:15

- Ágoston Gábor történész (Georgetown University):

"Images of Hungarian History from the Steppes to the Europen Union"

- Paul Lendvai író, publicista: "The Hungarians, A Thousand Years of Victory in Defeat." A Princeton University Press kiadásában megjelenõ könyvet, amely a helyszínen megvásárolható lesz, ismerteti az író.

2./ Magyar irodalom, kultúra: de. 11:30-12:45

- Makkai Ádám mûfordító, irodalmár (University of Illinois, Chicago):

"Hungarian Culture and Literature as a Means of Survival"

3/ Zenei örökségünk: du. 2-3:15

-Allan Walker zenetudós, "Pro Cultura Hungarica" díjas Liszt-kutató (McMaster University, Hamilton): " A Nation Rises to the Top in One Generation: The Musical Heritage of Hungary"

4./ Budapest: du. 3:30-4:45

- Hugh Agnew történész, George Washington University: "Budapest: Second Capital of the Habsburg Empire"

Részvételi díj: $ 90.00. Jegyek igényelhetõk a 202-357-3030-as telefonszámon reggel 9-tõl du. 5 óráig.

E-posta: GSzenaky@huembwas.org

Vázsonyi Bálint emlékhangverseny

2003. április 22-én este 7 órakor a washingtoni magyar nagykövetség emlékhangversennyel kíván tisztelegni a közelmúltban elhunyt Vázsonyi Bálint zongoramûvész, Dohnányi-kutató, politikai elemzõ életmûve elõtt. Zongorán közremûködik Frankl Péter professzor, Vázsonyi Bálint gyermekkori barátja, pályatársa, megemlékezõ beszédet mond Alan Walker zeneesztéta, nyugalmazott professzor, Vázsonyi Bálint közeli barátja. A rendezvényt Simonyi András nagykövet nyitja meg. 1992-ben Vázsonyi Bálint Steinway zongorát adományozott a nagykövetségnek.

Amerikai Magyarok Kongresszusi Kapcsolatainak Központja

2003. januárjában alakult az új állandó lobby iroda, mely a magyar származású amerikaiak érdekképviseletét tekinti feladatának. Az igazgatósági tanács tagjai:

Oláh Gábor a washingtoni Renaissence Hotel tulajdonosa, Török István tiszteletes és Nagy Sándor András elnök.

Center for Hungarian American Congressional Relations (CHACR).
2001 Massachusetts Ave, Washington DC 20036
Tel: 202-215-5232
Fax: 801-905-2633
E-posta: nagys@chacr.org
http://www.chacr.org/


VATIKÁN

RÓMA

Március 23-án II. János Pál pápa boldoggá avatta Batthyány-Strattmann Lászlót a szegények orvosát.

Batthyány-Strattmann László 1870-ben született Dunakilitin. Az orvosi egyetemet Bécsben végezte, szemészeti szakismereteit Nizzában tökéletesítette, de járatos volt az agrártudományban, a vegyészetben, a filozófiában a csillagászatban is. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja volt.

Az arisztokrata Batthyány-Strattmann, aki nagybátyja halála után hercegi címet is örökölt, családi vagyonát arra fordította, hogy Köpcsényben (Kittseeben), majd Körmenden kórházat alapítson, ahol a szegény betegeket ingyenesen kezelték. A mélyen vallásos orvos belépett a ferences harmadrendbe, ahol a József testvér nevet kapta. Felesége, Coreth Mária Terézia tizenhárom gyermekkel ajándékozta meg, nagy szeretetben nevelték fel õket, de az önzetlen jótékonykodás miatt földi javakat szinte alig hagytak rájuk. Batthyány-Strattmann László 1931-ben hunyt el Bécsben. Boldoggá avatása Magyarországon és Ausztriában egyaránt ünnep volt.

Batthyány-Strattmann boldoggá avatásának folyamatát a bécsi bíboros érsek és a szombathelyi püspök már 1944-ben elindította, de végigvitelét a háború megakadályozta. A Szenttéavatási Kongregáció 1992-ben ismerte el, hogy dr. Batthyány-Strattmann László "hõsies fokon gyakorolta életében az Isten- és emberszeretet erényeit". Tavaly a kongregáció orvosi és teológiai bizottsága egyaránt arra a megállapításra jutott, hogy a jelölt halála után a tudomány által megmagyarázhatatlan csodát tett – ez a boldoggá avatás kritériuma –, amikor közbenjárt egy reménytelennek tartott magyar rákos beteg gyógyulásáért. Ezt pápai dekrétumban rögzítették.

A "szegények doktora" egyébként Apor Vilmos és Romzsa Teodor után a harmadik magyar, akit a rendszerváltozás után avatnak boldoggá. (A mártírpüspököknek egyébként megkezdõdött szentté avatási eljárása.)


KÖNYV

PAUL LENDVAI

The Hungarians: A Thousand Years of Victory in Defeat.

Február hónapban jelent meg a Princeton University Press kiadásában a legolvasmányosabb de egyben átfogó és tartalmilag igényes történelem a magyarokról, Magyarországról: a neves magyar származású osztrák szerzõ, politikai hírmûsor és magazin szerkesztõje, Paul Lendvai "The Hungarians" c. könyve.

Lendvai Pál 1929-ben született Budapesten, 1952-ben internálták, 1957 óta Ausztriában él, és azóta a Die Presse vezércikkírója,

A német nyelvterületen már sikert aratott, 664 oldalas mû képekkel is bõségesen van illusztrálva. Ann Major igényes fordításában megjelent kötet borító lapján Gross Arnold gyönyörû budapesti látképet ábrázoló rézkarca látható.

A mû Magyarországon is megjelent.
Ára:$29.95. ISBN: 0-691-11406-4


INTERNET

KONCERT

Balogh Kálmán Cigány Cimbalom Együttes hathetes koncertturnéja az USA-ban

http://centrummanagement.org/

E-posta: magyar@magyar.org

DEÁK FERENC

www.photodeak.com

Deák Ferenc honlapja a fotómûvészetet kedvelõknek ad ötleteket és tanulási lehetõséget.

DUNA TELEVIZIÓ MÛSORÚJSÁGJA

A Duna televízió amerikai mûsora. http://www.dunatv.hu/press/amerika/index.html. magyar és angol nyelven is olvasható.

TÖRTÉNEMI HONLAP CLEVELAND

http://clevelandmemory.org/

A magyar vonatkozásokban az 1981-ben kiadott Susan Papp Hungarians in Cleveland mûve található a honlapon. http://clevelandmemory.org/Hungarians/index.htm

MAGYARORSZÁGI TANULÁSI LEHETÕSÉGEK

A washingtoni magyar nagykövetség honlapján

http://www.huembwas.org/


TÚRA

ERDÉLY

Újabb kéthetes utazások Erdélybe teljes ellátással a Transsylvania Tours szervezésében.

Festõi szépségû Tordai hasadék, a Görgényi, Gyergyói havasok, a Békás szoros, a Gyilkos tó, Madarasi Hargita, Tusnád, Szent Anna tó, Brassó, Csomakõrös, Zágon vagy Fogaras, Prázsmár, Törcsvár, Segesvár és Torockó, Nagyenyed, Kõrösfõ, Arad, Herkulesfürdõ. Hajóval az Al-Dunára, a Kazán szoroshoz és Moldvába a kolostorokhoz indul túra, megismerheti Koltót, Gyulafehérvárt, Dévát, Kolozsvárt !
Indulás 2003. június 14-én vagy szeptember 9-én és szeptember 15-én.

Információ és jelentkezés; Burián Erzsébetnél, Budapest Tel: 36 30 - 433 - 66 28
E-posta: ErdelyFelvidek@yahoo.com, elizburian@yahoo.ca
Képek láthatók a Louisianai Magyarok Szervezete fõoldalán http://www.hungarla.com

Vége


Copyright © Nyugati Hírlevél - 2003