NYUGATI HÍRLEVÉL
független elektronikus újság

Szerkesztô: Bika Julianna
Email: bikajuli@cox.net
Efax: 508-437-2661

49. szám 2003. január

2003. februártól a Bikajuli@aol.com E-posta cím megszûnik,
s helyette csak a bikajuli@cox.net lesz.

ÚJÉV REGGELE

Tóth Árpád

Véget ért a
Szilveszter-éji szender.
Felkelne az ember.
De nem mer.

Mert jön a kenetes
Basszusú szemetes.

És jön a gyászos
Szopránu gázos.

Jön a májfoltos
Sarki boltos.

Sõt, jön a bordó
Orrú levélhordó.

Jönni nem restell
Hajlongó testtel
Uram s parancsolóm:
A házmester.

Vele jön nyájas kibice,
A vice.

Jõ és belém kíván sokat
A nõ, aki rám mosogat.

Jön vidáman a szabószámla,
S arcáról a bõr le nem hámla.

Jön bús, fekete sál alatt
A temetési vállalat.

S jön az olcsóságmentes
Hentes.

És buékot nyihogat, ó,
Minden páholynyitogató.

Fiákeres és ószeres
Reámborulnak: ó, szeress!

És jön emez, és jön amaz,
És jön háromszor ugyanaz.

S jönnek tízezren.
S ájultan fekszem.

S tolongnak vadul
Az ágyam körül,
S direkt mind az én
Újévemnek örül.

Nyüzsögnek zsúfolt rendben
A széken, asztalon, kredencen
És a sézlongon.

És keresztül a sok tolongón
Hozzám jutni alig tuda
A guta.

1913


JÁSZI OSZKÁR
AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

Az Európai Egyesült Államoknak három alapvetõ célt kell megvalósítania: az elsõ a feltételek és korlátozások nélküli szabad gazdasági és kulturális érintkezés a nemzetek között (szabad kereskedelem mindenütt). A második a korlátozások nélküli nemzeti autonómia mindazon nemzeti kisebbségeknek, amelyek a történelmi fejlõdés során idegen fajok közé kerültek (önrendelkezés mindenkinek). A harmadik valamifajta közös képviselet, amely a tágabb értelemben vett közös gazdasági és pénzügyi érdekeket vállalná magára (egyfajta, mégoly lazán is mûködõ birodalmi gyûlés).

A szerzõ politikus, szociológus, 1875 és 1957 között élt. A fenti részlet egy 1920-as évek végi, angol nyelvû, kiadatlan kéziratából származik


FRANCIAORSZÁG

PÁRIZS

A Párizsi Magyar Intézet /pmi/ fõbb januári programjai

2003-as programjainak sorát komplex rendezvénnyel nyitja a Párizsi Magyar Intézet január 14-én, melynek két "fõszereplõje" Diener-Dénes Rudolf és Pierre Vágó Jr. lesz. Kerekasztal-beszélgetést tartanak a 2002-ben elhunyt Pierre Vágó építész, tanár, újságíró és kritikus életmûvérõl. Ezt követõen kiállítás nyílik meg Diener-Dénes Rudolf festményeibõl és Pierre Vágó mûveibõl. Majd Hommage à Diener-Dénes címmel a festõ unokája, André Terebesi és veje, a Kanadában élõ Terebesi György ad koncertet. A kiállítás február 4-ig tart nyitva.

Január 22-én, a szokásos Liszt Szalont ezúttal Kodály Zoltánnak szenteli a PMI: az esten fellép Császár Angéla, a Magyar Színház tagja, Gödény Márta, a fiatal zongoramûvésznõ és Renaud Déjardin csellista.

A PMI mozijában 23-án Szörény Rezsõ 1978-as, BUÉK címû alkotása látható.

A PMI-ben januárban is folytatódik a Marne-la Vallée-i egyetem nyilvános doktori szemináriuma Kulturális pluralizmus avagy a világ elnyugatiasodása? címmel, ezúttal 21-én és 28-án kerül sor az elõadásokra.

Kis Zsuzsa
Párizsi Magyar Intézet


MAGYARORSZÁG

BUDAPEST

TÍZÉVES ÉVFORDULÓRA TENGERENTÚLI SUGÁRZÁS

December 24-én volt a Duna Televízió indulásának tizedik évfordulója.

A határon túl sok magyar vallja a magáénak, Magyarországon pedig fõként kulturális értékeiért becsülik. A szinte kezdettõl jellemzõ finanszírozási problémák ellenére sikertörténetnek tekinti a mûholdas csatorna elsõ évtizedét Pekár István tévéelnök.

Az évforduló napján elkezdték a elkezdték a tengerentúli sugárzást, amelyet digitális technikával juttatják el a nézõkhöz.

Telstar 5 mûhold, 97° nyugat, Frekvencia: 11.867 Ghz, vertikális polarizáció, symbol rate: 22000, FEC:3/4, 90cm-es antennával a teljes északi részen és Kubában, Mexikóban és a Hawai-on is vehetõ az adás, kódolatlanul.

Info: orionfm@nexus.hu


SVÉDORSZÁG

STOCKHOLM

Kertész Imre átvette a Nobel-díjat

A stockholmi Concert Hallban december 10-én adta át XVI. Károly Gusztáv svéd király az idei Nobel-díjakat. A fizikai, a kémiai és az orvosi elismeréseket átvevõ kilenc tudós után Kertész Imre lépett elõ, hogy egyedüli kitüntetettként átvegye a 2002. évi irodalmi Nobel-díjat. A magyar mûvészt Torgny Lindgren író, a Svéd Királyi Akadémia tagja köszöntötte.

Kertész Imre a Svéd Királyi Akadémián elhangzott beszédének teljes szövege

http://www.nobel.se/literature/laureates/2002/kertesz-lecture-h.html


USA

MAGYAR-AMERIKAI BEFEKTETÉSI ALAP

Az idõsebb Bush elnök javaslatára 1989-ben létesült az az amerikai alapítvány, amely céljául tûzte ki a magyar gazdaság fejlesztésének támogatását. A tíz millió dolláros amerikai alaptõke azóta több mint 40 milliós magántõkét mozgósított a kisvállalkozók technológiai találmányainak fejlesztése érdekében. A Magyar-Amerikai Befektetési Alap (Hungarian-American Enterprise Fund) amelynek a székhelye Greenwich, Connecticutban van, azóta több befektetési egységet létesített Budapesten. Így létrehozta a Magyar Technológiai Újítási Alapot, valamint a MAVA Tõke Csoportot. Ezek olyan magyar kezdeményezéseket támogatnak tõkével, kölcsönnel, valamint szaktanácsadással, amelyek a nemzetközi piacon jó lehetõséggel rendelkeznek.

A Befektetési Alap által 1999-ben létesített Technológiai Újítási Alap azóta több mint 300 javaslatot vizsgált meg és hetet választott ki támogatásra egyenként átlagban félmillió dollár értékben. A Befektetési Alap igazgatója Eriberto Scocimara, az Újítási Alapé pedig Francis Skrobiszewski. A legfontosabb befektetések között megemlíthetjük a Laser Bit Communication, az AR Hungaria, az i-Cell, az Axxima Gyógyszergyár és az N-Gene Kutató Laboratórium munkájának a támogatását.

Az N-Gene Kutató Laboratórium eredménye talán a legjellemzõbb a kiemelkedõ magyar vállalkozók sikerére. Az 1997-ben alapított cég a félmilliós induló tõkét az amerikai Allos Therapeutics Inc. céggel kötött megállapodás segítségével 30 millióra növelte. A magyar kutatók egy olyan új molekulát fedeztek fel, amellyel a rák gyógyításánál alkalmazott gyógyszerek mellékhatásai csökkenthetõk. Az Allos cég a befektetés mellett vállalta a találmány teljes klinikai kipróbálását és jóváhagyatását az Egyesült Államokban. Az N-Gene laboratórium által készített napvédõ-tej gyógyszer már a kipróbálás fázisában van, amely a bõrrákot meg tudja akadályozni.

Papp László


FLORIDA
Sarasota

Kossuth klub

2003. január 30-án, csütörtök d.u. 4:00-kor a Selby Könyvtár nagytermében, 1331 First Street, Sarasota GALAPAGOS SZIGETEK címmel Dr. Pádár Csaba elõadása hangzik el.

Dr. Pádár Csaba szüleivel mint kisgyermek hagyta el a második világháború alatt Magyarországot. Édesapja, néhai Pádár Ferenc, az 1960-as években a sarasotai magyar kulturális élet egyik alapító tagja volt. Dr. Pádár egyetemi tanulmányait a Cornell Egyetemen végezte, majd Sarasotában idegsebészként dolgozott. Dr. Pádár a Magyar Tudományos Akadémia külföldi köztestületének tagja és a Sarasotai Történelmi Klub ügyvezetõ igazgatója.

Az elõadás után a Kossuth Klub 2003. évi tisztújító közgyûlését tartják.

Sarasotai Magyar Hírmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276
http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl


ILLINOIS
Wheaton

MAGYAR NEMZETI FILHARMÓNIKUSOK

Kocsis Zoltán fõigazgató és karmester vezetésével az együttes összesen 39 koncertbõl álló túrán vesz részt Egyesült Államokban. Január 31-én a Chicago külvárosában lévõ Wheaton Zenei Fõiskola Edman Kápolna koncerttermében lép fel az 1991–ben alakult együttes, a mûsoron Beethoven István király nyitány, Liszt Esz-dúr zongoraverseny, zongorázik és vezényel Kocsis Zoltán, és Beethoven Eroica nyitány szerepel.

501 College Ave. Wheaton, IL

Jegyek: 630-752-5010

E-posta: Tickets@wheaton.edu, vagy Kovacs.K@filharmonikusok.hu


NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

MAGYAR KULTURÁLIS KÖZPONT PROGRAMJAI

NEMZETI FILHARMONIKUSOK

Február 2-án, vasárnap délután 3-kor a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar

koncertje lesz az Avery Fisher Hall-ban. Az elõadást a Lincoln Center Great Performers keretében rendezik. Információ: www.lincolncenter.org.

BUDAPEST FESZTIVÁL ZENEKAR JÓTÉKONYSÁGI ZENEESTJE

A Fischer Iván vezette fesztivál zenekar 11 napos amerikai turnéja során Florida államtól New York államig 10 különbözõ helyen lép fel.

2003. január 14-én este 7 órakor a Magyar Fõkonzulátus épületében a zenekar baráti társasága tart jótékonysági estet. Az est fõ védnöke Nicolas M. Salgo nagykövet.

A Budapesti Fesztivál Zenekar a nagyközönség számára is elérhetõ fõpróba a Carnegie Hallban január 15-én délelõtt 11 és 2 óra között lesz, míg az elõadás este 8 órakor kezdõdik.

Carnegie Hall, 881 7th Avenue, New York
Jegyvétel: 212-903-9600
További információ a New Yorki Kulturális Központ címein.
E- posta :Hcc@hungariancc.org
223 East 52nd Street, New York, NY 10022
Tel: 212-750-4450 Fax: 212-750-4451 E-posta: hcc@hungariancc.org

PÉCSI FILHARMÓNIKUSOK

Szkladányi Péter vezetésével 25 elõadást tart az Egyesült Államokban többek között a Brooklyni Mûvelõdési Központban a Whitman Színházban január 19-én délután 2 órakor.

BUDAPESTI KAMARASZINHÁZ

A Bnai Zion Alapítvány Magyar Mûvész Színháza és a Magyar Kulturális Központ közös produkciója.

2003. január 26-án vasárnap délután 3 órakor a Magyar Mûvész Színház épületében,

136 East 39th Street alatt a Budapesti Kamaraszínház Martin Sherman ROSE címû darabját rendezi Ilan Eldad. A monodrámát Vári Éva adja elõ.

Martin Sherman Hajlam címû drámája megrázó tanulmány a nácizmus áldozatairól.Legújabb darabja a Rose - amely napjainkban Miami Beachen játszódik – az életben maradottak sorsát tanulmányozza. Rose egy szívós, bölcs, szókimondó zsidó asszony. Tragikus sorsát csak élniakarásával, sajátos világlátásával és mindenen felülkerekedõ humorával tudja átélni.

A szabadkai születésû, közismert színházi rendezõ Ilan lldad Tel-Avivban él.

FÉSZEK KLUB

Az újév elsõ elõadója 2003. január 15-én szerdán este 7:30-kor dr. Laki Péter, zenetudós, a Case Western Reserve Egyetem professzora, a "Bartók and his World" c. könyv szerzõje.

344 East 69 St., New York, NY 10021
Tel: (201) 886-2512

Magyar Film

Január 5-én, vasárnap este 6 órakor a filmklub következõ bemutatója Herendi Gábor filmje, a Valami Amerika - 2001, angol felirattal a New York-i Magyar Házban (213 East 82nd Street, 2. és 3. Avenuek között).

Info: (212) 750-4450 vagy hcc@hungariancc.org

New Yorki Avery Fisher Hall

Amerika Strauss Szimfóniája címmel 2003. január 1-én újévi koncerten, /matiné 2:30/ Salute to Vienna címmel fellép a Magyar Állami Balettegyüttes. Tel: 800-545-7807

www.salutetovienna.com

MAGYAR MÚZEUM BÁL

2003. január 25-én, szombaton este 7 órakor Magyar Múzeum Bál a passaic-i Amerikai Magyar Múzeum rendezésében 223 Third Street, Passaic, NJ 07055.

Információ: (973) 473-0013 vagy kerkay@bellatlantic.net


WASHINGTON ÉS KÖRNYÉKE

Magyar Amerikai Koalíció

Közgyûlés és igazgatósági gyûlés
Lauer Edit távozó elnök köszöntése

December 7-én, a Magyar Amerikai Koalíció tizenegyedik éves közgyûlését tartotta. Lauer Edit távozó elnököt a testület egyhangúlag tiszteletbeli igazgatósági elnöknek választotta meg, elismerve az amerikai magyar közösségnek tett tizenegy éves fáradhatatlan szolgálatát.

A testület újraválasztotta Varju Lászlót mint igazgatósági tagot. Újabb három éves idõszakra választották meg a National Committee of Hungarians from Slovakia és a Hungarian Club of Chicago szervezeteket is. Új igazgatósági tagok Dr. Nas Kovács Beáta és Soltész Péter új egyéni tagok Monty és Emese Palmt, Nagy Sándor és Ludwig Zora.

Az igazgatótanács módosította a Koalíció szervezeti szabályzatát megalapítva a Rotációs Elnökségi pozíciót, valamint a soron következõ elnök megválasztását, így évente két új aktív vezetõt nyernek. Az igazgatótanács 2004-re Vámossy Károlyt igazgatósági elnökké, Hámos Lászlót soron következõ elnökké, Szekeres Zsoltot a Koalíció elnökévé, Soltész Pétert pénztárossá választották, Várallyay Gyula, eddigi titkárt újraválasztották.

December 6-án egy 45 koalíció-tagból álló delegáció részt vett a Fehér Ház tájékoztatóján, melyet J.D. Estes, a Fehér Ház Közönség Kapcsolatok Irodájának helyettes igazgatója szervezett meg. A tájékoztató témái között voltak a magyar-amerikai kapcsolatok 2002-ben, beleértve Medgyessy Péter miniszterelnök Fehér Házi látogatását; a nemrégiben tartott Prágai NATO Csúcs legfontosabb pontjainak összegzését; és a magyar kisebbségek helyzetét a szomszédos országokban, különös tekintettel olyan elhanyagolt kérdésekre, mint az elkobzott közösségi tulajdon visszatérítésének indokolatlan késleltetése, elsõsorban Romániában és Szlovákiában.

http://www.hungary.com/hac/press/990730h.html
Magyar Amerikai Koalíció
Washington 818 Connecticut Ave, NW, Suite 850
Washington DC 20006
Tel: 202-296-9505

BUDAPESTI FESZTIVÁL ZENEKAR

John F. Kennedy Center koncerttermében január 18-án délután 4.30 kor lép fel a Budapest Fesztivál Zenekar.
Tel:(202)833-9800 és a Kulturális Központ számán (212)750-4450
E-posta: hcc@hungariancc.org


BÉLYEG

ÚJABB MAGYAR ARCKÉPE AMERIKAI BÉLYEGEN

Kossuth Lajos volt az elsõ magyar, akinek a tiszteletére az Amerikai Posta bélyeget bocsátott ki a "Champions of Liberty" sorozatban.

A karmesterek sorozatban sok magyar származású Solti, Szell, Rainer Dohnányi stb. arcképe díszítette az amerikai posta bélyegeit, legutóbb Kármán Tódornak, a léghajtásos repülés "atyjának" szentelt bélyeget Amerika, ez évben pedig Harry Houdini érdemelte ki ezt a kitüntetést.

Houdini, Weiss Erich néven Magyarországon született 1874 március 24-én és 1926-ban Detroitban halt meg. Négy éves volt, amikor szüleivel és testvéreivel kivándoroltak és Wisconsin államba telepedtek le.

A kistermetû és iskolázatlan Houdini rendkívül atlétikus és eltökélt volt. Gyermekkora óta vonzotta a bûvészet és nevet is egy akkoriban híres bûvésztõl kölcsönözte. Eleinte mindenfele mutatvánnyal próbálkozott, különösebb siker nélkül, késõbb azonban megtalálta igazi önmagát, s mint a nagy "megmenekülõ" lett ismertté. Minden elképzelhetõ kötelekbõl, bilincsbõl, láncokból, kényszerzubbonyból pillanatok alatt ki tudott szabadulni. Élete vége felé új mutatványt talált ki: élve eltemettette magát és másfél órát töltött víz alatti koporsóban. Végül ebben is temették el.

Houdini arcképe, mely egy korabeli hirdetés másolata az amerikai posta 2002-es kiadású bélyegen szerepel.

PL


KÖNYV

Hajdú Károly
Who Was Dr. Charlotte Bach?

Francis Wheen híres angol életrajzíró a hatvanas évek angol hírességét, a magyar születésû dr. Charlotte Bachot választotta témájának, a londoni akadémia életében vihart kavaró híres crossdresser-szélhámos életét írja le. Az idõs hölgy halálakor a hullaöltöztetõk megdöbbenten fedezték fel, hogy Charlotte Bach férfi volt.

A Hajdú Károly transzvesztita képeivel és filozófiai írásaival színezett életrajz, egyben pszichiátriai tanulmány izgalmas, szórakoztató olvasmány. Filozófus, hipnotizõr, prostituált, transzvesztita, kalandor, zsaroló, szélhámos volt egyszemélyben a Ráday utcai szegény szabó fia, a nõi ruhába öltözött "báró" Hajdú Károly.

ISBN 1-904095-39-9
Short Books Kiadó, London 2002 www.shortbook.com
Megrendelhetõ www.amazon.uk

TRIANON

Romsics Ignác, The Dismantling of Historic Hungary: The Peace Treaty of Trianon, 1920.

Romsics Ignác akadémikus könyve a modern magyar történelem egyik legvitatottabb kérdésérõl, a trianoni békeszerzõdésrõl. Munkájában bemutatja az Osztrák-Magyar Monarchiában élõ népek közötti ellentéteket, az I. világháborús hadicélokat, az 1918-1919-es magyarországi forradalmak válságmenedzselési kísérleteit, a békekonferencia szempontjait és döntéseit, az Apponyi Albert vezette Magyar békedelegáció ellenérveit és tárgyalásait, végül magát a békeszerzõdést s annak végrehajtását. A 22 térképpel kiegészített munka hazai és külföldi levéltárakban folytatott kutatásokon alapszik.

A múltban az amerikai olvasóközönség mindössze két monográfián keresztül ismerkedhetett meg a Trianon témával: Francis Deák: Hungary at the Paris Peace Conference. The Diplomatic History of the Treaty of Trianon, 1942-ben jelent meg és Ormos Mária 1990-ben From Padua to the Trianon 1918-1920.

A Center for Hungarian Studies and Publication, Inc., /CHSP/ kiadóvállalat igazi hiányt pótló történelemkönyv, mely angolul ír Trianonról, amely a legújabb kutatásokra épített szintézist bocsátja az olvasó elé, s mintegy tankönyvként szolgál azon egyetemi hallgatók számára, akik Közép-Kelet Európa történelmével foglalkoznak.

A kötet 2002. október 31-én jelent meg.

Az 1998-ban alakult non-profit kiadóvállalat, CHSP célja a magyar témájú társadalomtudományi mûvek és magyar társadalomtudósok nem magyar témájú mûveinek megjelentetése angol nyelven. A szerkesztõbizottság magyar-amerikai egyetemi tanárokból áll: Dr. Susan Glanz (St. Johns Univ.); Dr. Peter Pastor (Montclair State Univ.); Dr. Ivan Sanders (Columbia Univ.) és Dr. Gábor Vermes (Rutgers Univ.). A kiadó vezetõségében, az elõbb említetteken kívül a sarasotai Fekete Pál is helyet foglal.

A kiadó korábbi kiadványai: Gyula Szvák, False Tsars; Marcell Jankovics, Book of the Sun; András Gerõ, Emperor Francis Joseph, King of the Hungarians; György Péteri, Global Monetary Regime and National Central Banking. The Case of Hungary 1921-1929.

A kiadó adómentes vállalat, adományokat munkájának elõsegítésére köszönettel fogad.

A kötetek megrendelhetõk a Columbia University Press-tõl, 136 S. Broadway, Irvington, NY 10533, Tel: 1 800-944-8648. , www.columbia.edu/cu/cup
CHSP honlapja: www. Stjohns.edu/~glanzs/resources.html
E-posta : pastorp@mail.montclair.edu

Peter Pastor

ALIBI

EVÉS-IVÁS, KERT, LOVAK az Alibi sorozat félévente megjelenõ kötetei egy témát dolgoznak fel, híres emberek, színészek, írók-költõk a kérdéssel kapcsolatos írásai, fényképes élményei teszik izgalmas olvasmánnyá Alexander Brody Honoluluban és Budapesten élõ szerkesztõ munkáját. A szerkesztõbizottság tagjai: Csontos Erika, Farkasházy Tivadar, Márton László, Nagy Gabriella és Torma Tamás
A következõ szám "Fürdõ" címmel 2003 tavaszán jelenik meg.
Alibi Kiadó 1118 Budapest Mányoki u. 6/b. Tel:315-1139
Alibialibi@freemail.hu

Magyar nemzetismeret tankönyv I-II.

A külhoni diákok nevelését szolgáló magyar nemzetismereti tankönyv

a magyar nyelv-és irodalom, magyar történelem és földrajz fejezetei a hazai iskolák 5-8 osztályos tananyaga lényegi részeinek egyszerûsített földolgozását, valamint az alapfokú oktatási kerettanterv hon-és népismereti tananyaga "B" változatát tartalmazza.

A kétkötetes tankönyv ára 20 USD.
Elõfizetés: ANTOLÓGIA Kiadó és Nyomda Kft. 6065 LAKITELEK, Felsõalpár 3.
Telefon: (36)76-549-020, Fax: (36) 76-549-021
Számlaszám: Lakitelek Takarékszövetkezet 52000018-12100035
Bakos István
E-posta: bakos.istvan@ntk.hu


INTERNET

TORZÓK

Sopsits Árpád filmje a Torzók, angolul Abandoned, megrendelhetõ
http://www.picturethisent.com/flash/index_fl.html

BERNI MAGYAROK

www.bernimagyarok.ch

SAN DIEGOI MAGYAROK

"House of Hungary"
www.sdmagyar@yahoo.com


TÚRA

Csíksomlyóra 2003-ban!

Kéthetes utazás Erdély ismeretlen tájaira, egybekötve a Csiksomlyói búcsúval. Körutazás kényelmes busszal Budapestrõl Transsylvania Tours szervezésében

Indulás 2003. június 1-én. Részvételi díjak, 800 USD/fõ,

Információ és jelentkezés: E-posta címeken: ErdelyFelvidek@yahoo.com,

Vége

A Nyugati hírlevél költségeinek adóból levonható hozzájárulását szívesen vesszük
Hungarians of Louisiana Inc. számára kiállított csekken.
Kérjük jelölje meg, hogy a Nyugati hírlevél számára küldi az összeget.
Cím: Julianna Bika
21 Spinnaker Lane
New Orleans, LA 70124
Adómentesség szám: DLN:17053072012041


Copyright © Nyugati Hírlevél - 2003