NYUGATI HÍRLEVÉL
független elektronikus újság

Szerkesztő: Bika Julianna
Email: BikaJuli@aol.com
Efax: 508-437-2661

19. szám 2000. szeptember 1.

Részlet Dr. Varga László Fidesz képviselő
május 5-i parlamenti beszédéből

Az áprilisban közzétett statisztikák szerint az elmúlt időszakban Magyarországon 25 százalékkal csökkent az öngyilkosok száma. Ez több szempontból örvendetes hír. Hazánk ebben az évszázadban sajnos az öngyilkosok tragikus listáján mindig az első tíz között volt, a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra idején hosszú időn át az első helyre került.

Szeretnék az általános okokon kívül megemlíteni egy olyat, amely ritkán hangzott el, különösen nem olyan személytől, aki abban az időben hivatalosan elismert, vezető egyéniség volt. Az 1980-as években New Yorkban járt Vas Zoltán, az MSZMP, kommunista párt egyik vezetője és felkereste Varga Bélát, a nemzetgyűlés és a politikai emigráció elnökét, aki meghívta őt vacsorára, s rajtuk kívül jelen volt még Kovács Imre, a Nemzeti Parasztpárt főtitkára, neves író és jómagam. A beszélgetés őszinte hangnemben zajlott le, mindenről beszéltünk , a nyugati és a hazai helyzetről, majd ezt kérdeztem Vas Zoltántól a vacsora végén: "Mi az oka annak, hogy hazánk az Egyesült Nemzetek statisztikája szerint - amelynek szorgos kutatója voltam- az öngyilkosok listáján már hosszú ideje az első?" Vas Zoltán így válaszolt: "A reménytelenség." Ehhez a kérdéshez kapcsolódott a másik kérdésem: "Te, aki közel tizenöt évet ültél Magyarország különböző börtöneiben a kommunista meggyőződésedért, te még láttad Lenint, Sztálinnal is találkoztál, hazatérésed után részt vettél a vezetésben, az átalakulásban, itt, Varga Béla, Kovács Imre és előttem mondd meg őszintén, mi maradt meg neked a kommunizmusból" "Semmi!"- hangzott a válasz.


KÖNYVEK

Magyar volt a huszadik század legsikeresebb szovjet kém beszervező főnöke

Ez év elején a New York Review of Booksban jelent meg egy figyelmet keltő könyvismertetés. Time for Spies. Kémek ideje. Theodore Stephanovich Mally és a híres felderítők története. Az első világháború befejeztével a Szovjetunió óriási lendülettel építette ki Nyugat Európában a titkos ügynökök hálózatát, melynek legeredményesebb kém beszervező főnöke Theodore Mally, eredeti nevén Mály Tivadar volt.

A könyv írója William E. Duffy az FBI nyugalmazott kémelhárító főnöke, egyéni területe a szovjet és a kelet-európai zóna volt. A magyar származású Mályról szóló mű a Vanderbilt University Press kiadásában jelent meg, 1999-ben.. A szerző a szovjet hírszerzés legélénkebb időszakát az első világháború utáni évek történetét Mály Tivadar életrajzán keresztül mutatja be. Az első oldalon Mály Tivadar képe látható, a fülcímkén a huszadik század legsikeresebb kéme, Kim Philbynek orosz feliratú sírjánál áll a Duffy, az FBI főnök. Az előszóban a szerző többek között köszönetet mond Deák István Columbia egyetemi és Horváth Tibor S.J., a torontoi Regis College professzorának magyar ügyekben adott segítségükért.

Mály Tivadar temesvári születési piarista szeminarista az első világháborúban fogságba esett és több évet töltött a Szovjetunió távoli vidékein átnevelő fogolytáborokban. A háború, s a katonaság s a tapasztalt igazságtalanságok vörösök mellé állítja a fiatal szeminaristát. Elfelejti nevét, hitét és nemzetiségét és a szovjet NKVD-hez kerül, majd később a több nyelvet beszélő Mály a kémelhárításhoz kéri magát. A harmincas években kerül Párizsba, majd életútja legsikeresebb szakasza a londoni rezidentúra következik. Az ő munkássága alatt teljesedik ki a szocialista gondolkodású diákkörök beszervezése. A cambridge-i, majd az oxfordi egyetemi körök nagyrészt arisztokrata fiatal értelmiségiek bevonása a szovjet kémelhárításhoz a század legeredményesebb kommunista hírszerző esete.

Mály mint minden sorstársa az NKVD börtönében végzi. A sztálini tisztogatások elérik a külföldre akkreditált ügynökök mindegyikét. Párizsi társát, aki családjával Svájcban egy kis parasztfaluban bujkál s autóbalesetben áldozata lesz. Theodore Mally tudja, hogy ő rá is hasonló sors vár, s a hívő kommunista hazamegy Moszkvába, ahol szétválhat a külügy által kijelölt feleségétől, és várja a sorsát. Pont avval vádolják, mit soha meg nem tett, kémkedéssel Magyarországnak. Vallásos múltja és magyar származása lett a fő vád ellene. 1938 szeptember 20-án, a Ljubljanka börtönben végzik ki.

ISBN 0-8265-1352-2


Ilona of Hungary

Dr. Mészáros Dezső "Ilona of Hungary" szépségszalon társtulajdonosa : (Denver Colorado) Te is lehetsz milliomos című könyvében a tehetség mellett a becsületességet, udvariasságot és a munka szeretetet hangsúlyozza.


Szőnyi Zsuzsa: A Trizsnya-kocsma

Az aventinusi tündér, Rónay György jelzőjével élve, Szőnyi Zsuzsa emlékiratát - írja bevezetőjében Szőrényi László irodalomtörténész, volt római nagykövet - igen sok szempontból lehet olvasni. Egyfelől szépirodalmi igényű vallomásként, sorstörténetként, aztán dokumentumként, hiszen a nyugati magyar irodalom és kultúra egy jórészt ismeretlen központjának krónikája. Tágabb értelemben nem csupán a római, hanem a Trizsnya kocsmában megforduló, más nyugati országokban megfordult vendégek révén - az egész szabad világbeli magyar emigráció története szempontjából is egyedülálló napló.

Kortárs Kiadó, Budapest

Megrendelhető: Susanna Szonyi-Trizsnya 00153 Roma Via Annia Faustina 19.


A vörös csillag lehull

Szablya Ilona Budapesten született 1934-ben. Író publicista, előadó, Magyarország Washington állambeli tiszteletbeli konzulja. A vörös csillag lehull angol nyelvű kiadása 1996-ban a Washington Állami sajtószövetség és az Amerikai Női Sajtószövetség díját nyerte el. Megrendelhető Magyarország Holnap Kiadó , Budapest 1111 Zenta utca 5. T/F 36-1-466-6928, illetve Boysdale Mills Press Inc.

8815 Church Street Honesdale, PA 18431 USA, Tel: 1-800-949-7777, Fax: 1-570-253-0179


AUSZTRIA

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége 2000 szeptember 9-10. között rendezi meg a VI. Kufstein Tanácskozást a burgenlandi Oberpullendorf, Felsőpulya városházának dísztermében.

Info: Wurst Erzsébet Lakás Fax: 43-1-887 3908, Mhely Fax: 43-1-715 7357


ANGLIA

Kitüntetés

Mervyn Jones és Bill Lomax a magyarság két neves brit barátja, az oxfordi iradalomkutató Mervyn Jones és a szociológus Bill Lomax a magyar nagykövettől Szentiványi Gábortól a Köztársaság Tisztikeresztje kitüntetést kapta. Jones Five Hungarian Writers kötetével a klasszikus magyar írókra hívta fel a figyelmet, legújabban a New Yorki Egyetem kiadvány-sorozatában jelent meg kétkötetes munkája, Báró Eötvös József hatalmas eszmetörténeti tanulmányának az előszóval és jegyzetekkel ellátott fordítása. Lomax az 1956-os forradalomról írt könyvével érdemelte ki a kitüntetést.


Élet kenyere

Illyés Kinga, a neves marosvásárhelyi művésznő az "Élet kenyere" című pódium műsorát láthatja London és környéke magyarsága november 25-én szombaton.


KANADA

Pápai képeslap

Tavaly megjelent II. János Pál pápa CD lemeze Abba Pater címmel. Ennek inspirációjára készítette linómetszet és színes monotípia kombinációjával készült alkotását Székely Imre Victoriában, B.C. Kanada élő magyar származású grafikus művész. Ezt a képet októberben személyes Audencián adta át ajándékba a Szentatyának a Vatikánban.

Erről az alkotásáról mely a Vatikánban van és szintén az Abba Pater címet viseli, Magyarországon a Hazánk Könyvkiadó kísérleti jelleggel 3 ezer példányban képeslapokat jelentetett meg. Most készülnek az angol nyelvű változatok is. A képeslap megtekinthető a művész honlapján.

www.coastcity.com/szekelygallery
Info: Email:szekelygallery@sprint.ca (Imre Szekely)

USA

Kossuth Szobor Iowában

Több amerikai "Kossuth" településből az Iowa tagállambeli "Kossuth County" (azaz Kossuth megye) kb. 19 ezer lakossal a legjelentősebb. 2001 január 15-én rendezvény keretében tervezik megünnepelni "Kossuth County" alapításának 150-ik évfordulóját. A megyei hatóságok valamint polgári bizottság további terve az Algona (székhely) városban a megyeháza előtti téren egy bronz Kossuth szobor fölállítása ember nagyságú méretben.

A megye vezetői tisztában vannak Kossuth történetével. A megyeház lépcsőházában lóg egy nagy méretű magyar címer, mely látható az Interneten http://mineral.umd.edu/hal/projects/kossuth/iowa.html .

A Kossuth szoborhoz elsőként a megyei tanács 10 ezer dollárt szavazott meg. Az egész program kb. 80 ezerbe fog kerülni, ezért adókedvezményes alapítványt létesítettek és egy bizottság vállalta a munkát Richard Schieck közmunka intendáns vezetése alatt. A szponzorokat megtiszteléséül a szobor körüli teret különböző nagyságú téglákkal borítják , amelybe a szponzorok nevét, illetve kért szövegét fogják vésni. A szobor avatását 2001 július 20- ára tervezik.

Meg kell talán jegyezni, hogy ez idáig az amerikai Kossuth szobrokat ( New York, Cleveland stb.) a helybeli magyarok kezdeményezték, amihez aztán az ottani nagyközönség illetve önkormányzatok járultak hozzá. Ebben az esetben fordított a helyzet: a polgárság és hatóság kezdeményezi a folyamatot, de remélik, hogy a magyar közönség is részt vesz a programban.

Aki adakozni kíván 50-60 adóból levonható dollárért téglát, 200-1000 dollárért gránitlapot kap a szobor talapzatánál.

Info: Kossuth County Historical Society. P.O. Box 251 Algona, Iowa 50511
Email: avadasz@mnsinc.com (Andrew J.Vadasz)


CHICAGO
Erkel emlék hangverseny

Concertante di Chicago kamarazenekar 2000 október 22 -ére tervezi " Tribute to Ferenc Erkel" című koncertjét, melyre Magyarországról szerződtetnek énekeseket, akik Erkel két legismertebb operájából - Hunyadi László és Bánk bán - mutatnak be részleteket magyar nyelven. A nagyszabású millenniumi koncert méltóan képviseli majd Csikágóban zenekultúránkat. Concertante di Chicago művészeti igazgatója Hillel Kagan karmesterrel az élén 1994-ben lépett először magyar koncerttel a csikágói közönség elé, s ez lesz a tizenöt éve működő kamarazenekar ötödik magyar koncertje.


FLORIDA
Sarasotai Magyar Napok sikere

Az április magyar napokon az erkölcsi siker mellett az anyagi siker sem maradt el. A két jótékony célú hangverseny és az adományok $14,600-al gyarapították a Zeneakadémia Alapítvány bankszámláját. A Kossuth Klub tanulmányi alapja $10,400-al növekedett.

A Kossuth Klub igazgatósági gyűlésén megszavazták a 2000-2001-es tanévre előirányzott ösztöndíjakat és adományokat. Ismét támogatni fogják a felvidéki magyar cserkészeket, a beregszászi magyar Pedagógiai Főiskolát, és a délvidéki Ifjú Tehetségek Iskoláját. Erdélyi iskoláknak összesen $7,000 tanulmányi segélyt fognak átutalni. Floridai Kossuth ösztöndíjat hét magyarszármazású diáknak adnak. A Rákóczi Alapítvány Magyarságismereti Mozgótábora keretében egy diák pártolását vállalták el.


New York
A New Yorki Széchenyi István Társaság Története

Majthényi László indítványozta a magyar társaság keretén belül, hogy próbálják meg továbbvinni a valaha Budapesten működött Nemzeti Kaszinó céljait. Így született meg a Széchenyi István Társaság alapvető gondolata New Yorkban.

A Társaság hivatalosan 1958 április 29-én jött létre, amikor alapító igazgatói aláírták a New York állami kft (Corporation) bejelentést. A társulat első igazgatói Majthényi László, Széchenyi Károly, Balogh Elemér, Chorin Ferenc, Jahoda Tibor és Andre Kovats voltak.

A magyarországi rendszerváltozás megnyitotta a sok éven át zárt sorompókat az óhaza felé. A társaság tevékenysége is megváltozott, fő céljuk az óhaza és az amerikai magyarság kapcsolatainak fejlesztése lett.

Széchenyi László nyugdíjba vonult, s azóta Bihary László vezeti a társulatot.

Széchenyi István Társaság

213 East 82 nd Street New York, NY 10028


New Yorki Magyar Könyvtár

A könyvtár 1955-ben alakult. A könyvtár polcain több mint 4000 könyv található, mindegyikről van katalógus leírás a számítógépben, s az állomány 70 %-a leltározásra került. Az új szerzeményekről már komputeren készülnek leírások és a frissítés is folyamatosan történik. A komputeres feldolgozással a legfrissebb adatok alapján lehet a könyvtár katalógus nyomtatás. Az irodalmi rész ábécé sorrendben kereshető vissza, a történelemi rész korszakokra bomlik, a művészeten belül pedig a különböző ágak szerint lehet keresni leírások között.

A könyvtár bekapcsolódott a Duna TV könyvprogramjába, amely határon túli magyar közösségeket segít ellátni magyar nyelvű könyvekkel. Százhatvan könyvvel járultak hozzá ehhez az akcióhoz. A könyvtár elnöke Hámos Ottó.

Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat

215 East 82nd Street, New York, NY 10028

Tel: (212) 744 5298


AUSZTRÁLIA

Sydney
Húsz magyar érmet várunk Sydneyben

A Sydney-i stadionban szeptember 15-én fellobban az olimpiai láng, és megkezdődnek a XXVII. nyári olimpiai játékok küzdelmei. A magyarok közül 25 sportágban, közel 200 sportoló utazhat Sydneybe. Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság protokoll főnöke húsz érmet vár a magyar sportolóktól. Ezen belül is hat arany éremre számít. A derűlátó szurkolók ennél többet is el tudnak képzelni. Főként az úszóktól, a vízilabdázóktól, az ökölvívóktól, az atlétáktól, a kajakozóktól, a vívóktól és az öttusázóktól remélik a legfényesebb érmet.

Az ausztrál magyarok is felkészültek a magyar olimpikonok fogadására és az óhaza ünneplésére. Augusztus 4-én a Sidney-i parlament megemlékezett a magyar milleniumról.


MEGEMLÉKEZÉSEK A MILLENIUMRÓL

Anglia

Az angliai magyar történelmi egyházak a magyar nagykövetséggel és a Magyarok Angliai Országos Szövetségével együttműködve november 16-án, csütörtökön 19,30-kor ökumenikus megemlékezést szervez a londoni Westminster Katedrálisban.

USA
Missouri

A St. Louis-i St. Mary of Victories templom ünnepséget szervez az ezeréves magyar állam tiszteletére.

Szeptember 24. délután 2 órakor kezdődő ünnepi műsor keretében a templomban hallgathatják Sallay Edit operaénekesnőt, az udvaron a helybeli Csűrdöngölő együttes néptánc-előadásán vigadhatnak, s a Mindszenty teremben hagyományos festett bútorok, különböző vidékek népviseletei, régi eszközök, valamint híres magyar személyiségeket ábrázoló tablókat láthatnak.

St. Mary of Victories (Hungarian) Church
744 South Third Street
St. Louis, MO 63102
telefon: (314)-231-8101
Email: Szekelyke@excite.com (Gábor Balázsi)

New York

Augusztus 20 -án a St. Patrick székesegyházban ünnepi mise keretében emlékeztek meg a magyar millenniumról.

Washington, DC.

Augusztus 13-án Berkeley Springs Alba Regia kápolnában ünnepelték Szent István megkoronázását.

Philadelphia és környéke

Szeptember 3-án 12:30-kor a Glading templomban ökumenikus milleniumi istenszolgálatot tart Mustos István atya, Nt. Mészáros Sándor és Rev. Kenneth Wells.

Glading Memorial Presbyterian Church
1267 E. Cheltenham Avenue Philadelphia, PA 19124
(Oxford Circle on Roosevelt Blvd.)
Tel:(215) 533 - 2572 ( angol templom), és (215) 745 - 0459 ( magyar közlés).


MAGYARORSZÁG

Budapest
Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága

A 20. századi magyar képzőművészet Magyarország határain kívül című művészettörténeti konferenciát tart 2000 szeptember 14-16 között

Budapest Szentháromság tér 1-3. alatt.

Főbb témakörök a határon túli területek magyar művészetének 1918-tól napjainkig terjedő korszaka, a 20. századi nyugat-európai és tengeren túli magyar művészek munkásságának feldolgozása, s a szomszédos országokban és a diaszpórában élő kortárs képzőművészek pályájának olyan célú bemutatása, amely elősegítené integrálódásukat a kortárs magyar művészetbe.

Info:
Szabó Lilla
Magyar Nemzeti Galéria
Budavári Palota, 1250 Budapest


Magyar falusi házak

Karsay Judit budapesti keramikus évek óta foglalkozik a magyar népi építészet tanulmányozásával, s ameddig még fellelhetőek az eredeti épületek, elkészíti azok méretarányos modelljeit.

A Karsay házak 1350º C-n égetett, különleges technikával kézzel festett porcelán házak Magyarország különböző vidékein található épületeket modelleznek. A kicsinyítés mértéke: 1:200.

Az épületek láthatók www.karsay.hu weblapon.

Email: judit@karsay.hu


Híd Hotel

A Nemzeti Tankönyvkiadó a Népstadiontól 300 méternyire, a Stefánia út és a Hungária körút közötti csöndes Szobránc utcában található. Hozzájuk tartozik egy színvonalas kis szálló, a HÍD Hotel, amelyet tavaly ősszel avattak. Nagyon kényelmes szobák (zuhanyfürdő, színes TV, rádió, telefon, hűtő stb.) találhatók benne, amelyek viszonylag olcsó áron bérelhetők, ezért azt jó szívvel ajánlom a fővárosban szállást kereső külhoni magyaroknak. A szálló a Hazatérés esztendeje millenniumi program keretében, minden náluk megszálló külhoni magyar vendéget 10% kedvezményben részesül. A nagyobb csoportok, és a tanácskozások résztvevői számára további kedvezményt és felszerelt tanácskozóterme(ke)t biztosítanak. A közlekedés kitűnő, a városközpont közel van.

Szobarendelés és további információk: (36-1)460-2000 telefonszámon. Fax: (36-1)460-2010 ,

Email: bakos.istvan@ntk.hu


Bicske
Szobor Szent Istvánnak

A Magyarok Világszövetsége Bicske Városi Szervezete kezdeményezte, hogy városukban Szent István szobrot állítsanak a millennium évében Szent István király emlékére.

E kezdeményezésüket a Magyar Millenniumi Kormánybiztos Hivatala elfogadta és azt anyagiakkal támogatja. A szobor állításának költségeit széles körű társadalmi összefogásból szeretnék biztosítani, a nagyvilágban élő magyarság adományából emelni. Így e szobor a világ magyarságának szobra lesz.

Minden adományt tisztelettel köszönnek. A szobor avatására 2001 augusztus 20- án kerül sor , melyre minden magyart szeretettel várnak

Magyarok Világszövetsége Bicske Városi Szervezete
2060 Bicske
Árpád u. 16.
Oláh József elnök


Befektetés Vajdahunyadvárra

Vajdahunyadon (Románia) gyakorlatilag befejezte működését a környezetszennyeződésről hírhedt, de a város és környéke százezernyi lakosának kenyeret adó vasmű. Ebből a százezernyi lakósból mintegy tízezer , de a város környékén és a Déván túl ennél jóval több magyar él -szórványban, kisebbségi sorsa miatt a románságnál jóval erőteljesebben megérezve a munkanélküliség súlyát . Románia gazdasági helyzet az elszigeteltsége miatt beruházásra, s így munkahelyre nem számíthatnak. Ezért a világban szétszórt és akár közepesen tehetős magyarság segítségét remélik.
Vajdahunyad adottságai kitűnőek. Villamosított vasút, a magyar határtól új műút vezet, magasan képzett szakembergárda a vasiparban és a textiliparban. Sárközy Csaba az MVSZ Vas Megyei Szervezeti elnöke várja a beruházásra jelentkezőket.

Info: 36-94-340-743


INTERNET HÍREK

www.acs.hu/ingatlanpiac/ címen található a Magyar Polgári Ingatlanpiac ONLINE, melynek adatbankja naprakész képet mutat Budapest lakás- ingatlan piaci árairól.

Virtuális Ingatlan Piacon lehet követni az adatbankokban rögzített ajánlatok mellett a Magyar Ingatlanhonlap Katalógusba regisztrált irodák ajánlatait is.

Várják azon nyugati magyarok jelzését, akik ingatlanközvetítéssel foglalkoznak, illetve van honlapjuk, a tilk@mailbox.hu címre.


Szálláshelyek Erdélyben a http://sophia.jpte.hu/erdely/mutazas.htm címen böngészhetők.

Email: tilk_lg@interware.hu
Tilk László Géza
www.ingatlanpiac.net


MAGYAR ZENEI HONLAP

Digitális magyar zeneművek MP3 formátumban levehetők www.xenomusic.com honlapról.

Info: Elysia Galló és Brandon Krueger
Tel: 36-1-485-0553
Email: elysia@zenemusic.hu


Copyright © Nyugati Hírlevél - 2000