stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret        
A közép-európai város - esszépályázat
a Nemzetközi Visegrád Alap támogatásával
 

A pályázat kiírói: 
A2 kulturní týdeník (Prága), Tygodnik Powszechny (Krakkó), Knihy a Spoločnos» (Pozsony) és a Magyar Lettre Internationale (Budapest)

A pályázat témája:
A közép-európai város 
(minden és bármely lehetséges aspektusából, mint például a gettósodás, a biciklizés, a bérházak, az utcagyerekek, a házfoglalók, falak és kerítések, a hipermarketek, az elővárosok és a külvárosok, a kiköltözés a városközpontokból, új építészet, műemlékvédelem, környezet, motorizáció, a volt gyárépületek, városi kertészet, köztéri szobrok, hajléktalanok, ipari övezetek, parkok, újgazdagok - újszegények, graffiti, a közterek közigazgatása, a város mint történelmünk tanúja stb.)

Fődíj:
- A nemzetközi zsűri által legjobbnak talált esszé díja: 1.000 € 
- A díjnyertes esszét a döntőbe jutott többi esszével együtt megjelentetik a pályázatot kiíró hetilapok és folyóiratok, közlésre felajánlják a eurozine, európai netmagazin révén más európai folyóiratoknak is.
- A legjobbnak talált esszékből angol nyelvű külön kötet megjelentetését is tervezik a szervezők.

 Pályázási feltételek: 
- pályázni lehet Csehországból, Lengyelországból, Magyarországról és Szlovákiából bárkinek a felkért zsűritagokat és a szervezőket kivéve
- az esszéket a következő öt nyelv bármelyikén elfogadjuk: angol, cseh, lengyel, magyar, szlovák
- nem küldhetők be a pályázatra olyan esszék, amelyeket már megjelentettek, közlésre ajánlottak, más pályázatra benyújtottak ennek az esszépályázatnak a hivatalos eredményhirdetése előtt
- az esszét a "Central European City - ESSAY IT!" pályázati titkárságra kell beküldeni 2 nyomtatott példányban vagy e-mailen 2007. július 20-i határidővel. A dátumot a postabélyegző ill. az e-mail keltezése tanúsítja. Kéziratokat nem küldünk vissza.
- A döntőbe jutott esszék más nyelvekre való fordítási és közlési jogát a pályázók átengedik a pályázatot kiírói lapoknak. Kötetben való megjelentetés esetén a szerzőket külön honorárium illeti meg a kiadóval kötött szerződés alapján. 
A szöveggel kapcsolatos elvárások
- A beküldött esszék terjedelme tekintetében:
- Minimum 9 000, maximum 14 400 leütés szóközökkel
- A pályázat szövegét lezárt borítékban jeligésen kell beküldeni az alábbi címre. A szövegek nem tartalmazhatnak a szerző nevére, kilétére vonatkozó utalást. A jeligés pályázat beküldőjének nevét és címét külön lezárt borítékban kell eljuttatni a pályázati titkárságra. Az e-mailben küldött pályamunkákat titkosítható módon, csatolt fájlként kell küldeni.

A pályázat lebonyolításának módja
- A beérkező pályamunkákat titkosítja a pályázat lebonyolításáért felelős titkárság, számmal ellátva juttatja el a helyi bíráló bizottságokhoz.
- A győztes pályázatok kiválasztása két lépcsőben történik. A nemzetközi zsűri maximum 12 döntőbe jutó pályamunkából választja ki a győztes pályázatot.
- A 2007. július 20. és augusztus 31. közötti időszakban a pályázatban résztvevő országok helyi bíráló bizottságai (országonként 1-1 három tagú zsűri) választja ki a három legjobbnak talált esszét, és juttatja el angolra fordítva a nemzetközi zsűrinek
- A nemzetközi zsűri 2007. október végéig hozza meg döntését. Az ünnepélyes díjátadásra és a győztes pályamunkák bemutatására november elején Prágában kerül sor a döntőbe jutó12 pályázó részvételével tervezett szimpózium keretében.
- A bíráló bizottságok tagjait a pályázat kiírói kérik fel, és maguk is delegálnak tagokat a helyi és a nemzetközi zsűribe.
A nemzetközi zsűri elnöke: Karl Schlögel (német várostörténész, esszéista)
Karl Schlögel (1948) filozófiát, szociológiát, kelet-európai történelmet és szlavisztikát tanult a berlini, moszkvai és leningrádi egyetemen. A Viadrina Európa Egyetemen (az Odera menti Frankfurtban) a kelet-európai történelem professzora. Számos könyve jelent meg a közép- és kelet-európai városokról:  Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. (Hanser 2003), Die Mitte liegt ostwärts. Europa im Übergang. (Hanser, 2002), Promenade in Jalta und andere Städtebilder. (Hanser, 2001), Berlin, Ostbahnhof Europas., (Siedler, 1998), Go East oder die zweite Entdeckung des Ostens. (Siedler, 1995). Esszéi a Magyar Lettre Internationale-ban  (www.lettre.c3.hu): "Két kelet-európai város [Lemberg-Lvov, az átváltozások városa / Moszkva, az eurázsiai bazár]" (6); "Határátkelés. Eydtkuhnen, avagy a vasfüggöny eredete" (35); "Nagyvárosi korridor, régiók és vidékek Kelet-Közép-Európában" (41); "Nagyvárad, avagy az egyidejűség csodái"(45); "Brünn, avagy a modernizmus archeológiája“ (57)

A pályázati titkárság címe:
Central European City - ESSAY IT!
A2 kulturni tydenik
Americka 2, Prague, Czech Republic

e-mail: info@essay-it.com, Internet: www.essay-it.com 
 


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu 

 
 
stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret