stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   DMITRIJ PRIGOV
TÁRGYLEÍRÁSOK
(a teljes világ leltárba foglalható)
 

Előszó
Ezzel a gyűjteménnyel az volt a célunk, hogy ismérveik alapján tárgyak pontos leírását adjuk, továbbá az is, hogy az emberiség teljes, sok évszázados társadalmi, kulturális és vallási tapasztalata, illetve a legújabb tudományos eredmények bevonásával demisztifikáljuk őket.
Az összeállításban az az elv vezérelt bennünket, hogy az ember társadalmi és mindennapi életében illetve munkatevékenységében a legjelentősebb és legelterjedtebb tárgyakat válasszuk ki. A leírás általunk kidolgozott módszertana idővel lehetővé teszi e munka folytatását, melynek révén azután a bennünket körülvevő teljes világ leltárba foglalható.

A tojás
Elvtársak! A tojás az ember társadalmi és mindennapi életében illetve munkatevékenységében legelterjedtebb tárgyak egyike.
Bonyolult szerves tartalommal teli bonyolultan gömbölyded zárt felület; nagysága 20 mm-től a végtelenig terjedhet.
Szemléltetése két félgömböt formáló kéz összetételével történik.
A mindennapi életben valamennyi háziállat-fajta valamint az ember tápláléka nyersen, tojásrántotta, omlett, főtt tojás stb. formájában.
Történetileg a tojás keletkezését a tojásrakó faj földi elterjedésével hozzák összefüggésbe, ami helytelen, mivel sokkal régebbi, természetes úton létrejött tojások is fellelhetők.
A tojás képzetét gyakran használják egyfajta ősi kozmológiai szubsztancia vallásos-misztikus szimbólumaként, ami tudományos szempontból abszolút helytelen, mivel helyesebb volna a demiurgosz 7 napig tartó teremtő aktusát tartani a világ keletkezéséről szóló elképzelésnek.
A tojás képzetét olykor valamiféle anyagiként felfogott társadalmi osztály és szilárd formaként értelmezett osztályideológia fogalmával társítják, ami marxista szempontból helytelen, mivel az osztály és az ideológia közötti kölcsönhatás mechanizmusa más elvi alapokon nyugszik.
Miután gömbölyded zárt felület létrehozása bonyolult, a héj pedig vékony, a tárgy gyakorlatilag reprodukálhatatlan. A fentiekben megjelölt okoknál fogva reális létezése kevéssé valószínű.

A kereszt
Elvtársak! A kereszt az ember társadalmi és mindennapi életében illetve munkatevékenységében legelterjedtebb tárgyak egyike.
Egymást abszolút merőlegesen metsző két keskeny síkfelületből áll; nagysága 20 mm-től a végtelenig terjedhet.
Szemléltetése a két kéz egy-egy ujjának merőleges egymásra helyezésével történik.
A mindennapi életben keresztrefeszítésre, nyakbanhordásra, kultikus épületek díszítésére, ruhaszárításra, koordinátarendszer ábrázolására stb. használják.
Történetileg a kereszt keletkezését a római jog intézményének kialakulásával és a bűnüldözés gyakorlatával hozzák összefüggésbe, ami helytelen, mivel sokkal régebbi, természetes úton létrejött keresztek is fellelhetők.
A kereszt képzetét gyakran használják vallásos-misztikus világfa-szimbólumként, ami tudományos szempontból abszolút helytelen, mert helyesebb volna az oszlopot tartani világfa-szimbólumnak.
A kereszt képzetét olykor az egyéni és az állami akarat kereszteződésének fogalmával társítják, ami marxista szempontból helytelen, mivel az egyén és az állam kölcsönhatásának mechanizmusa más elvi alapokon nyugszik.
Miután két síkfelület abszolút merőleges metszésének létrehozása bonyolult, a tárgy gyakorlatilag reprodukálhatatlan. A fentiekben megjelölt okoknál fogva reális létezése kevéssé valószínű.

A párna
Elvtársak! A párna az ember társadalmi és mindennapi életében illetve munkatevékenységében legelterjedtebb tárgyak egyike.
A süppedés és a rugalmasság megfelelő arányának figyelembevételével megtöltött és összevarrott két rongydarabból áll; nagysága 20 mm-től a végtelenig terjedhet.
Szemléltetése két tenyér egymásra helyezésével történik.
A mindennapi életben fej, könyök, tompor, derék, hát, fenék stb. alá helyezve használják.
Történetileg a párna keletkezését az ősközösségi társadalom osztályokra tagolódásának pillanatával hozzák összefüggésbe, ami helytelen, mivel sokkal régebbi, természetes úton létrejött párnák is fellelhetők.
A párna képzetét gyakran használják a női nemi energia, a női nemi szerv illetve öl vallásos-misztikus szimbólumaként, ami tudományos szempontból abszolút helytelen, mivel helyesebb volna a földet tartani a női ölről szóló elképzelésnek. A párna képzetét olykor az elavult termelési viszonyok keretei között rothadó társadalom fogalmával társítják, ami marxista szempontból helytelen, mivel a termelési viszonyok kölcsönhatásának és a társadalom rothadásának mechanizmusa más elvi alapokon nyugszik.
Miután a süppedés és a rugalmasság közötti megfelelő arány létrehozása bonyolult, a tárgy gyakorlatilag reprodukálhatatlan. A fentiekben megjelölt okoknál fogva reális létezése kevéssé valószínű.

Az oszlop
Elvtársak! Az oszlop az ember társadalmi és mindennapi életében illetve munkatevékenységében legelterjedtebb tárgyak egyike.
A földfelszínhez képest függőlegesen felállított szabályos hengerforma; nagysága 20 mm-től a végtelenig terjedhet.
Szemléltetése szabad végével felfelé fordított egyetlen ujj segítségével történik.
A mindennapi életben távvezetékekhez, kapukhoz, kerítésekhez, vagy bármely térség közepére állítva használják.
Történetileg az oszlop keletkezését a törzsi-nemzetségi rendszer kialakulásával hozzák összefüggésbe, ami helytelen, mivel sokkal régebbi, természetes úton létrejött oszlopok is fellelhetők.
Az oszlop képzetét gyakran használják a férfi nemi energia vallásos-misztikus fallikus szimbólumaként, ami tudományos szempontból abszolút helytelen, mivel helyesebb volna az androgén működést tartani a nemi energiáról szóló elképzelésnek.
Az oszlop képzetét olykor az egyénnek a történelemben elfoglalt szerepével társítják, ami marxista szempontból helytelen, mivel az egyén történeti szerepének mechanizmusa más elvi alapokon nyugszik.
Miután a valódi hengerforma, illetve a tárgy felállításakor az abszolút merőlegesség létrehozása bonyolult, a tárgy gyakorlatilag reprodukálhatatlan. A fentiekben megjelölt okoknál fogva reális létezése kevéssé valószínű.

A kasza
Elvtársak! A kasza az ember társadalmi és mindennapi életében illetve munkatevékenységében legelterjedtebb tárgyak egyike.
Fanyélre erősített vaspengéből áll, amelynek egyik oldala az abszolút nullához tart; nagysága 20 mm-től a végtelenig terjedhet.
Szemléltetése középvonalánál behajlított alkar és annak nyitott tenyere segítségével történik.
A mindennapi életben kaszáláskor, vágáskor, köszörüléskor, verekedéskor illetve népfelkelésekkor stb. használják.
Történetileg a kasza keletkezését az ember rendszeres állattenyésztő tevékenységének kezdetével hozzák összefüggésbe, ami helytelen, mivel sokkal régebbi, természetes úton létrejött kaszák is fellelhetők.
A kasza képzetét gyakran használják a halál attribútumának vallásos-misztikus szimbólumaként, ami tudományos szempontból abszolút helytelen, mert helyesebb volna a folyón átkelő csónakot tartani a halálról szóló elképzelésnek. A kasza képzetét olykor a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet korszakának proletárdiktatúrájával társítják, ami marxista szempontból helytelen, mivel a proletárdiktatúra mechanizmusa más elvi alapokon nyugszik.
Miután a tárgy egyik oldalának abszolút null-fokon történő létrehozása bonyolult, a tárgy gyakorlatilag reprodukálhatatlan. A fentiekben megjelölt okoknál fogva reális létezése kevéssé valószínű.

A kerék
Elvtársak! A kerék az ember társadalmi és mindennapi életében illetve munkatevékenységében legelterjedtebb tárgyak egyike.
Fából, vasból vagy más anyagból készült teljes kör; nagysága 20 mm-től a végtelenig terjedhet.
Szemléltetése a mutató és a hüvelykujj szabad végének összeillesztésével történik.
A mindennapi életben szekerek, kocsik, mozdonyok, gőzhajók, repülők, stb. készítéséhez használják.
Történetileg a kerék keletkezését az ember társadalmi- és munkatevékenységének kezdetével hozzák összefüggésbe, ami helytelen, mivel sokkal régebbi, természetes úton létrejött kerekek is fellelhetők.
A kerék képzetét gyakran használják a földi élet vallásos-misztikus szimbólumaként, ami tudományos szempontból abszolút helytelen, mivel helyesebb volna a sötétben is világító fényt tartani az életről szóló elképzelésnek. A kerék képzetét olykor az áru-pénz-áru-pénz-áru-pénz-áru állandó körforgásának fogalmával társítják, ami marxista szempontból helytelen, mivel ez az áru-pénz-áru-mechanizmus más elvi alapokon nyugszik.
Miután a teljes kör létrehozása bonyolult, a tárgy gyakorlatilag reprodukálhatatlan. A fentiekben megjelölt okoknál fogva reális létezése kevéssé valószínű.

A majom
Elvtársak! A majom az ember társadalmi és mindennapi életében illetve munkatevékenységében legelterjedtebb tárgyak egyike.
Az állatvilág egyéb fajaitól az emberig vezető evolúció legfelsőbb fokán áll; nagysága 20 mm-től a végtelenig terjedhet.
Szemléltetése ökölbeszorított kezünkkel történik, melyből középső ujjunk - a többihez képest - kissé előrenyúlik.
A mindennapi életben kiállítási tárgyként használják az állatkertekben, valamint tudományos kutatásokra, csúfolódásra és más egyébre alkalmazzák.
Történetileg a majom keletkezését a megelőző biológiai faj benne megtestesülő evolúciójával hozzák összefüggésbe, ami helytelen, hiszen sokkal régebbi, természetes úton létrejött majmok is fellelhetők.
A majom képzetét gyakran használják az élet grimasza, véletlenszerű, csalóka mivolta vallásos-misztikus szimbólumaként, ami tudományos szempontból abszolút helytelen, mert helyesebb volna Maját - a reális világ káprázatát tartani a mulandóságról szóló elképzelésnek.
A majom képzetét olykor a maga idején haladó, ám idővel reakcióssá lett társadalmi osztály fogalmával társítják, ami marxista szempontból helytelen, mivel a társadalmi osztályok hanyatlásának mechanizmusa más elvi alapokon nyugszik.
Miután az evolúció legfelsőbb fokának megállapítása bonyolult, a tárgy gyakorlatilag reprodukálhatatlan. A fentiekben megjelölt okoknál fogva reális létezése kevéssé valószínű.

A nő
Elvtársak! A nő az ember társadalmi és mindennapi életében illetve munkatevékenységében legelterjedtebb tárgyak egyike.
A nőiség ideális értékeinek summázata; nagysága 20 mm-től a végtelenig terjedhet.
Szemléltetése bármely felületen álló, a lábakat imitáló két ujj segítségével történik.
A mindennapi életben szerelemre, gyerekszülésre, házimunkára, táncra stb. használják.
Történetileg a nő keletkezését az emberré válás időszakával hozzák összefüggésbe, ami helytelen, mivel sokkal régebbi, természetes úton létrejött nők is fellelhetők.
A női jelenséget gyakran használják a szerelem vallásos-misztikus szimbólumaként, ami tudományos szempontból abszolút helytelen, mivel helyesebb volna az alaktalan, mindenen áthatoló energiát és erőteret tartani a szerelemről szóló elképzelésnek. A női jelenséget olykor a néptömegek amorfizmusának fogalmával társítják, ami marxista szempontból helytelen, mivel a néptömegek amorfizmusának mechanizmusa más elvi alapokon nyugszik.
Miután az abszolút nőiség létrehozása bonyolult, a tárgy gyakorlatilag reprodukálhatatlan. A fentiekben megjelölt okoknál fogva reális létezése kevéssé valószínű.

Sarló és kalapács
Elvtársak! A sarló és kalapács az ember társadalmi és mindennapi életében illetve munkatevékenységében legelterjedtebb tárgyak egyike.
A sarló és a kalapács teljes, elválaszthatatlan egységet képez; nagysága 20 mm-től a végtelenig terjedhet.
Szemléltetése két kéz keresztezésével történik, az egyiket ökölbe szorítjuk, a másik ujjait szétnyitjuk.
A mindennapi életben sarlóként és kalapácsként használják.
Történetileg a sarló és kalapács keletkezését ama korszakkal hozzák összefüggésbe, amikor ráébredtek a munkásosztály és a parasztság egységének tudatára, ami helytelen, mivel sokkal régebbi, természetes úton létrejött sarlók és kalapácsok is fellelhetők.
A sarló és kalapács képzetét gyakran használják az örök körforgás vallásos-misztikus szimbólumaként, ami tudományos szempontból abszolút helytelen, mert helyesebb volna a meghaló és feltámadó istenség alakját tartani az örök körforgásról szóló elképzelésnek.
A sarló és kalapács képzetét olykor a munkás- és parasztérdekek mechanikus egyesítésének fogalmával társítják, ami marxista szempontból helytelen, mivel a munkás- és parasztérdekek egyesítésének mechanizmusa más elvi alapokon nyugszik.
Miután a teljes, elválaszthatatlan egység létrehozása bonyolult, a tárgy gyakorlatilag reprodukálhatatlan. A fentiekben megjelölt okoknál fogva reális létezése kevéssé valószínű.
 

                    A ZAVARKA MŰFORDÍTÓ MŰHELY FORDÍTÁSAI


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hustílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret