stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   DMITRIJ PRIGOV
NEKROLÓGOK

Előszó
Előszó nincs és nem is lesz.

Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa és a szovjet kormány mély fájdalommal tudatja, hogy 1837. február 10-én (január 29-én) életének 38. évében tragikus kimenetelű párbajban életét vesztette Alekszandr Szergejevics Puskin, a nagy orosz költő.
Puskin, A. Sz. elvtárs mindig kitűnt elvhűségével, felelősségtudatával, önmagával és környezetével szemben támasztott szigorú elvárásaival. Bármilyen tisztséget töltött is be, önzetlen odaadással teljesítette a rábízott feladatot, katonás bátorságról és hősiességről, mély hazafias érzelmekről, állampolgári és költői öntudatról tett tanúbizonyságot.
Barátai és közeli elvtársai, akik korhelynek, tréfamesternek, nőcsábásznak és ripőknek ismerték őt, emlékét mindörökre szívükben őrzik.
Puskin neve az orosz költészet fáklyájaként örökké él népünk emlékezetében.

Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa és a szovjet kormány mély fájdalommal tudatja, hogy 1841. július 15-én párbajban elhunyt Lermontov, Mihail Jurjevics, a kiemelkedő orosz költő.
Lermontov, M. Ju. elvtárs mindig kitűnt elvhűségével, felelősségtudatával, önmagával és környezetével szemben támasztott szigorú elvárásaival.
Bármilyen tisztséget töltött is be, önzetlen odaadással teljesítette a rábízott feladatot, katonás bátorságról és hősiességről, mély hazafias érzelmekről, állampolgári és költői öntudatról tett tanúbizonyságot.
Barátai és közeli elvtársai, akik nehéz, lobbanékony és kötekedő természetű embernek, vizionáriusnak ismerték őt, emlékét mindörökre szívükben őrzik.
Lermontov neve kora komor géniuszaként örökké él népünk emlékezetében.

Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa és a szovjet kormány mély fájdalommal tudatja, hogy 1881-ben távozott az élők sorából Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics, a híres író.
Dosztojevszkij, F. M. elvtárs mindig kitűnt elvhűségével, felelősségtudatával, önmagával és környezetével szemben támasztott szigorú elvárásaival. Bármilyen tisztséget töltött is be, önzetlen odaadással teljesítette a rábízott feladatot, katonás bátorságról és hősiességről, mély hazafias érzelmekről, állampolgári és költői öntudatról tett tanúbizonyságot.
Barátai és közeli elvtársai, akik epés és gyanakvó, súlyos betegséggel és nehéz börtönévei emlékével küszködő embernek ismerték őt, emlékét mindörökre szívükben őrzik.
Dosztojevszkij neve istenkeresőként és fideistaként örökké él népünk emlékezetében.

Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa és a szovjet kormány mély fájdalommal tudatja, hogy már nincs köztünk Lev Nyikolajevics Tolsztoj gróf.
Tolsztoj, L. Ny. elvtárs mindig kitűnt elvhűségével, felelősségtudatával, önmagával és környezetével szemben támasztott szigorú elvárásaival. Bármilyen tisztséget töltött is be, önzetlen odaadással teljesítette a rábízott feladatot, katonás bátorságról és hősiességről, mély hazafias érzelmekről, állampolgári és költői öntudatról tett tanúbizonyságot.
Barátai és közeli elvtársai, akik a buddhizmus, a tolsztojizmus és a paraszti egyszerűség eszméi iránt lelkesedő jó földesúrnak ismerték őt, emlékét mindörökre szívükben őrzik.
Tolsztoj neve az orosz forradalom tükreként örökké él népünk emlékezetében.

Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa és a szovjet kormány mély fájdalommal tudatja, hogy 1980. június 30-án Moszkva városában, életének 40. évében vígan éldegél Prigov, Dmitrij Alekszandrovics.

                    A ZAVARKA MŰFORDÍTÓ MŰHELY FORDÍTÁSAI


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hustílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret