Szemelvények egy zónaértelmező szótárból
Alapkérdések 1. van-e élet a halál előtt? 2. az ember élete végén hal-e meg, v. már korábban? 3. mi volt előbb: Termelés, v. Reklám? 4. mibe kerül? 5. ha van Isten, miért nem szerepel soha a tévében?

Angyal reklámfelvételen Áruval együtt fölkínált ledér nő, Áru erotikus szelleme.

Autó 1. kisisten, ún. Áru, Piacistennő és Tudomány közös gyermeke, aki a legszegényebb Ember házioltárára is fölkerülhet, minimum álmában; 2. az Élet mértékegysége, hány hónapot, évet kell dolgozni egy ~-ért; eszerint vannak egy~s, két~s stb. életek.

Állam 1. pazarló és hatalmaskodó svihák, akihez édes Hazát fondorlattal férjhez adták; 2. Piac toalettje; 3. én vagyok (XIV. Lajos).

Állat Érdekei mentén settengő lény, léte határozza meg tudatát.

Árjegyzék szentírás, Áruk nevének és misztikus számértékének titkait föltáró Könyv, mely a modernebb időkben az Árukról készült szentképeket is tartalmazza.

Áruház 1. Templom, Fogyasztó és Áru egyesülésének színtere; 2. csomagküldő ~ak e szentségi összekapcsolódást levelező úton hozzák tető alá.

Bank Templom, Piac istennő misztikus vérének, Pénznek -- a középkorban Szent Grál -- lakó- és kultuszhelye.

Bolt kápolna, kisebb kegyhely, ahol szerényebb Árutisztelet végezhető.

Civilizáció 1. Áruknak Emberek kezelésére--fékentartására szolgáló technikája; 2. Áruk által Piacra terelt embernyáj.

Család tiltott szervezkedés Gazdaságtársadalom ellen, Válással büntetendő.

Erkölcs 1. olyan konzervatív magatartási szabályok összessége, melyek haladéktalanul elvetendők, ha Érdekkel ütköznek; 2. ~i nemesség: ~i terrorizmus; 3. ~ terror: a Bűn szabadságának bezzeg én típusú viselkedéssel való alattomos korlátozása; l. Jóság.

Európa 1. Mennyország új neve, vö. Kommunizmus; 2. cifra palota, amelyben nem élnek Magyarok; 3. oda kívánok menni én, oda! (Kukorica János) 4. nádpálcás iskolamester, kiképzett Pulitzer-díjasok vele rémítgetik a népet: mi lesz, ha ~ megtudja?

Élet 1. Történelem tanítómestere; 2. folytatásos tévéjáték fekete-fehérben; 3. szerves lények stréberkedése Piac és Termelés szolgálatában.

Farkas elnyomó rendszerek áldozata, akivel az elvetemült bárányok fölfalatják magukat.

Fej 1. nyakvég; 2. hal szagosodási pontja; 3. az embernek kozmetikumok fogyasztására legalkalmasabb testrésze.

Fiatalság jog farmercuccok és tornacipő viseléséhez.

Gazdaság 1. istenek tere -- régebben Walhalla, Olümposz, Ég stb. --, emberiség egyetlen létoka ennek a térnek a szakadatlan bővítése. A terjeszkedésre képtelen ~ok istenei, különösen Piac, éheznek és sorvadoznak, miáltal az emberi Élet kiürül és a Társadalom mint az isteni ~ gyarló utánzata elpusztul; 2. kisgömböc népmese; 3. ~i élet: valódi Élet, Platón, ha élne, az Élet ideájának mondaná, amelynek földre hullott árnyéka az emberi élet; 4. ~ Törvényei, l. Piac Törvényei.

Gazdagságkor istenek ideje, más szóval aranykor, Embereknek ketchupkert, hot dog a kerítése, kóla a patakja, aki nem konzumál pukkadásig, kiűzik.

Gép energiafogyasztó berendezés, mely működésének megkönnyítésére egyelőre Embereket is alkalmaz.

Harmadik út pedig nincsen, minden Modern Ember köteles választani a Kapitalizmus és a Szocializmus hibái közül -- aki nem venné magára ezeket, az Eretnek és nem juthat be az aktuális Mennyországba, vö. Európa, Kommunizmus.

Haszon 1. annak a hidegnek a melegérzete, amit a Pénz kelt, miközben térül-fordul a bukszánkban; 2. kapcsolataink értelme és hozadéka.

Hazugság 1. fölismert szükségszerűség; 2. Reálpolitika gránitalapja

Háború 1. nagyvásár, ahol Piac legsüsübb csemetéje is elkel; 2. technikai árubemutató; 3. hírtelevíziók számára rendezett előadás; a Korszerű ~k csatarendje a híradók műsoridejéhez igazodik. A statisztériát gázsitakarékosságból az időjárás-jelentés előtt lelövik.

Információ mindaz, amit valamely tényből csinálni lehet anélkül, hogy a tényből bármi megmaradna.

Isten káromkodás előtagja

Jog 1. jog? 2. ~rend Piac Törvényeinek kenyőcse; 3. ~szabály Piac Törvényeinek fordítása emberi nyelvre.

Jóság erkölcsi terror, különösen veszélyes Eretnekség, Toleránsan üldözendő.

Konzumidióta 1. vallásos rajongó, Egyén alfaja, aki érti a dörgést; 2. Modern Ember, aki szenvedélyes Fogyasztói mértéktelenségével fönntartja Gazdaság szakadatlan Fejlődését, melynek célja Ď Fogyasztói mohóságának kielégítése; 3. Áru istenkék képmása.

Közlekedés 1. túlhevült Civilizációk Egyéneinek Brown-mozgása; 2. jogszabályozott polgárháború lőfegyver és politikai tét nélkül.

Kultúra 1. együttgondolkodás alapvető erkölcsi és esztétikai elvekben, a Világ működtetéséhez szükséges közös Tudás; 2. gyorsétterem, melyben Tudomány mindennapi Életet kotyvaszt Konzumidiótának; 3. olyan Áruk összessége, melyeket nem célszerű módon használnak el, pl. nyomtatványt nem fűtési, v. higiénés célra; 4. Fogyasztói magatartás, mely úgy tesz, mintha Árut Quasi mellesleg, netán szellemi okból fogyasztotta volna el; 5. csúcsiparág, végterméke a Faragott tuskó.

Kultúrcikk selejt, olyan Áru, mely Kultúra körén kívül használhatatlannak bizonyult.

Légy 1. Piac istennő szent állata; 2. piaci ~ példakép, a Korszerű magatartáskultúra megtestesítője, menedzser.

Lényegfil-vall Pénz.

Lét 1. lét! 2. a lé meghatározza a tudatot, minél több lé, annál kevesebb tudat.

Létminimum lét kér a Nép. Minimum.

Manipuláció kezes bárány elkészítése mákonyszósszal.

Mennyország 1. Európa, Kommunizmus, Külföld, piacgazdaság; 2. Áruk Örök boldogságának színtere.

Művészet divatáru készítés és kereskedelem, szezonjait Izmusoknak nevezik.

Nyilvánosság Demokrácia záloga: Sajtó hét lakat alatt őrzi, és kizárólag Újságírók és Szerkesztők felügyelete alatt szellőzteti.

Nyugat 1. égtáj, ahol Piac fölkel és Pénz sosem nyugszik; 2. fényes ~ az én éltem, utam célja (H. Gy. fiatalkorú elítélt, dr. H. Gy. akadémikus).

Pénz 1. Piac főistennő misztikus vére, Emberek, eszmék és dolgok közös oldószere, maga is isten; 2. Pénzt, v. Életet!

Piac 1. főistennő, Szentháromság tagja, Termelés és Tudomány főistenek felesége, kb. a római Justitia megfelelője. Házassága tartós, ámde zűrös, ~ főistennő közmondásos nyitottsága nem ismeri a határokat, ennélfogva nyüzsögnek benne és körülötte Tudományra és Termelésre csöppet sem hasonlító istengyermekecskék, ún. Áruk, akikkel rendre vérfertőző viszonyokat szövöget. Zsarnoki természetével furton-furt szabályozni próbálja férjeit, ám Tudomány széteső természetén nem fog a Rend, Termelés túlhajszolt szervezetében pedig a szabályozók potenciálzavarokat keltenek; 2. legfőbb törvényhozó, ~ Törvényei ellen nincs apelláta; 3. embervásártér: az Embert a teljesítménye minősíti, a teljesítményt a ~ díjazza, ki méri tehát az ember értékét, na, ki?; 4. a létezés tere: minden, mi létezik, a ~ terében létezik, ami nincs a ~on, az nem létezik.

Politika Piac szolgáló leánya, előtte és utána ő takarítja a vásárcsarnokot.

Politológus Tudományosan hitelesített iránytű; amerre Északot mutat, nagyjából arra van Dél, ha mégsem, akkor Kelet vagy a nátrium olvadáspontja, ha az se, akkor ütött a trágyahordás órája.

Rákkeltő 1. a konkurencia összes Művei, valamint a múlt szezonig Divatban volt valamennyi Áru; az Élet.

Reform 1. hitújítás; 2. ~áció: a politikaigazdaság-vallás gazdaságipolitika-vallássá alakítása; 3. gazdasági ~: fáradt istenek pihentebbekre való cserélése, továbbá általános Templomfestés.

Reklám 1. isten, eredetileg Termelés kengyelfutója. A régebbi Teológusok Áru isteneknél alacsonyabb rangúnak tartották, az újabb kutatások szerint magasabb rendű náluk, sőt maga Termelés is azért serénykedik, hogy ~nak legyen mit hirdetnie, ráadásul eltűri, hogy nejével, Piaccal ~ a legnagyobb nyilvánosság előtt hetyegjen. Jövőkutatók ebből arra következtetnek, hogy ~ hamarosan az egész Szentháromságot maga alá fogja gyűrni; 2. üdvmutató, Konzumidióta ~ból tudja meg, hogy életének milyen marhaság beszerzése az aktuális célja; 3. ~film: mosóporok, Autók és más Áruk perverzkednek asszonyi állatokkal.

Sajtó prés, amellyel Igazság levét kinyomják és közbódításra alkalmassá teszik.

Szabadság 1. Alapfogalom, az ellene való lázadás a legsúlyosabb Eretnekségek egyike; 2. az istenek teremtő szórakozása; 3. Áruk joga, hogy azt műveljenek az Emberrel, amire kedvük szottyan; 4. Ember lehetősége, hogy az istenek és a dolgok szolgálatában megtehessen bármit, ami ártalmára van; 5. rabköszönés a legvidámabb barakk megnyitása utáni években.

Szakszervezet 1. egyesület a munkavállalók érdekvédő szervezkedésének meggátlására.

Sztár 1. csillag, közelebbről ún. fekete lyuk, mely mindent magába szippant, de belőle érdemleges közlés nem képes kiszabadulni; 2. piacművész: plébekénekes, mosolykaszkadőr, vendégszövegíró; 3. nulladik típusú Személyiség agya közepén fekete lyukkal -- Gazdaságkor ifjúságának példaképe.

Templom Bank, Bolt, Gyár, Iroda, Tőzsde.

Teológus 1. istentudós, istenkutató; egyik fajtája ún. gyakorlati pl. menedzser, Piackutató, Vezérigazgató, a másik ún. elméleti pl. közgazdász, Tudós. Mindkét csoport tagjai alkalomadtán papi funkciókat is ellátnak; 2. Isten tudja! (Kormos János)

Törvény 1. Piac demokratikus parancsa az Élet, a Társadalom és a Gazdaság vezénylésére; 2. a Piac ~e abszolút, tökéletes és megföllebbezhetetlen; 3. játék, csinálni, babrálni egyaránt fölséges; 4. a jogi ~ vagy igazodik az Élet természetes rendjéhez, s akkor úgy kell, mint a milói Vénusznak a kesztyű, vagy ellentétes vele, s akkor olyan, mint a milói Vénusz műkeze.

Tudás 1. az aprópénz váltópénze; 2. agyrák, műthetetlen, innen a szólás: a ~t senki sem veheti el tőled, fiam!

Újságíró 1. vátesz és mágus, aki elsőként hiszi Valóságnak az általa beszerzett Információkat, melyekre saját, szuverén Személyiségéből vátesz egy lapáttal; 2. Költő utóda és aláírási joggal bíró helyettese.

Vallás 1. régen: Isten- és emberszerető életvitel; 2. adóbe~: rituális Áldozattal egybekötött csatlakozás Szentháromság kultuszához; 3. minden adóbe~ hamis, de így az igazi! (Kovács J. János)

Válság Civilizációnk létmódja. Ismeretesek Gazdasági, Politikai, kormányzati, erkölcsi, környezeti stb. ~ok, melyek egyidejűleg is létezhetnek. A válságmentes időszakok az ún. katasztrófák, pl. Háborúk, Forradalmak stb.

Világ 1. tévécsatornák összessége; heves Tudományos viták folynak arról, hogy Öröktől fogva létezik-e, vagy Piac és Tudomány nemzeménye; 2. A-tól -ig áruház, létesüléséről szintén ontológiai viták folynak, ettől függetlenül minden eladó benne.

Zsoldos l. Független.

(Czakó Gábor: Magyar-magyar nagyszótár. Lakitelek: Antológia Kiadó, 1994.)