Az Ökológiai Akadémia 1996 tavaszi programja

Az Ökológiai Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány 1995 októberében kezdte meg az Ökológiai Akadémia programsorozatát, melynek kertében eddig három rendezvény zajlott le, a résztvevők aktív közreműködésre számító műhelyfoglalkozások formájában. A sorozat célja az Ökológiai Akadémia óbudai-szigeti bázisának 1996 tavaszi megnyitása előtt az érdeklődés felmérése, a szemináriumok megfelelő formájának kialakítása, munkánk széles körben történő megismertetése. 

Az alábbiakban meghirdetett programok iránt ez előzetesen szétküldött programfüzet alapján nagyobb érdeklődés mutatkozik, ezért ezeket szélesebb közönség előtt szervezzük meg, így még további jelentkezéseket is el tudunk fogadni.

Ökológia és turizmus

1996. április, Tiszafüred
Hogyan aknázhatják ki táji adottságaikat az idegenforgalom számára eddig fel nem fedezett régiók, hogyan lehet a környezettel összhangban idegenforgalmi fejlesztéseket végrehajtani. Milyen együttműködési lehetőségek kínálkoznak a falusi vendéglátók, a tájvédelmi körzetek, az önkormányzatok és a civil szervezetek között az ökoturizmus fejlesztésében.
A három naposra tervezett találkozóra meghívunk idegenforgalmi szakembereket és az öko-turizmusban érdekelt sikeres vállalkozókat is. 

Humánökológia

1996. május első fele, Kecskemét vagy Budapest
Kísérletet teszünk a humánökológia fogalomkörének tisztázására, a különböző nézetek kibékítésére. Áttekintjük hazai humánökológiai képzéseket, a műhelyek munkáját. A két naposra tervezett találkozón jelen lesznek a humánökológiával foglalkozó egyetemi tanszékek és kutatóintézetek jeles képviselői.

Ökológia és közművelődés

1996. május második fele, Nagykanizsa
Milyen szerepet játszhatnak a közművelődési intézmények a környezeti tudatformálásban, ismeretterjesztésben? Hogyan segíthetik egymás munkáját a közművelődés és a civil mozgalmak? Milyen források érhetők el számukra?
Többek között ezekről a kérdésekről lesz szó a két naposra tervezett találkozón közművelődési szakemberek és a környezetvédő mozgalmak képviselőinek a jelenlétével.
Előzetes jelentkezés alapján részletes programot küldünk. A szállás és étkezés díja önköltséges, melyről az alapítvány számlát ad.
 


Jelentkezni lehet, illetve további felvilágosítást adunk az alábbi címen:

Az Ökológiai Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány
1035 Budapest, Miklós tér 1.
Tel: 250-0594, Fax: 168-8002, E-mail: andras@fs2.bp.rec.hu
Csonka András 
Új kurzus az Iparművészeti Főiskolán

BEVEZETÉS AZ ÖKOFILOZÓFIÁBA
(ökofilozófiai alapok az ökologikus tervezéshez)A Magyar Iparművészeti Főiskola hallgatóinak tevékenységük során napról napra állást kell foglalniuk ember és környezet, az embert körülvevő természet bonyolult viszonylataiban. Az ökológiai válság kifejlődése előtt úgy tűnt, hogy az embernek elég általános filozófiai alapokról megközelítenie az őt körülvevő természeti világot, nem kellett drámaian szembesülni a természettel. A 60-as évek óta viszont már egyre sürgetőbben felmerül annak szükségessége, hogy új filozófiai, gondolkodói álláspontról közelítsük ember és természet viszonyát, az ember helyét az apadó természeti forrásokkal küszködő világban. Különösen húsba vágó ez a kihívás egy olyan egyetemi oktatásban, ahol a fő téma a tárgyformálás, az anyagi világ felhasználása emberi civilizatorikus célok érdekében.

A kurzus célja, hogy megismertesse az ökofilozófia a környezetalakítás szempontjából is fontos képviselőit. Többek között Lester Brownt, Fritz Schumachert, Gary Snydert, Jim Lovelockot, Wendel Berryt, Amory Lovinst, Karl Hesst, Ivan Illichet, Henryk Skolimowskit, Jeremy Rifkint, Albert LaChancet, Luc Ferryt, Andrew MxLaughlint és másokat.

A kurzus vizsgálja az ÖKOLÓGIA szó eredeté, az OIKOSZ fogalmát, benne a háztartás, otthon, ház, haza, ökumene jelentéseket. Vizsgálja a modernizáció ökológiai vonatkozásait, azon belül a "fejlődés mítoszt" és annak fenntartható fejlődés változatát.

Bemutatja az alternatív fejlődés elképzeléseit. Köztük az alternatív energiák, a reciklikus anyagok, az újrahasznosítás, az önellátás, kisgazdaság, kisüzemi termelés, kézművesség, környezetbarát életmód, a megfelelő technológiák mint ökologikus elképzelések fogalmait.

A kurzus rövid kitérőben tárgyalja még a kultúra és ökológia fogalmát, és szemináriumi feladatok formájában vizsgálja hogyan alakítja át az ökológiai válság nyomában terjedő ökológiai érzékenység a környező világgal való kapcsolatunkat és felfogásunkat a kultúráról.

Előadó: dr. Zelnik József, egyetemi docens
Időtartam: Heti 2 óra előadás + szeminárium