SZAKIRODALOM

Szakirodalom

Az alábbi válogatás a Selyemgombolyító könyvtári állománya alapján. készült, és az energiafelhasználással, alternatív energiaforrásokkal, energiapolitikával kapcsolatos könyveket illetve más dokumentumokat tartalmazza. Az állománnyal kapcsolatban további információkkal szívesen állnak rendelkezésre a könyvtár munkatársai.
 
 

Magyar nyelven

Bélteky Béla (szerk.) 
Mi a biobrikett? 
Bp. : Mezőgazd. Kvk., 1988.71 p.

Bencsik András-- Sevcsik István 
Vízlépcsők a Dunán 
Bp. : Népszava, 1986. 63 p.

A biomassza körforgása és hasznosítási lehetőségei 
Bp. : k.n., 1983, 46 p. 20 t.l.

Bohoczky Ferenc -- Janzsó József -- Lakatos Lajos 
Biobrikett-gyártás 
Bp. : Sportpropaganda Váll., 1987. 59 p.

Butti, Ken -- Perlin, John 
A teljes kör
Ford. Késmárty Nóra. 1986. 3 p. 
(In: A golden thread: 2500 years of solar architecture and technology. 
K. Butti and J. Perlin. Palo Alto: Cheshire Books, 
New York etc.: V. Nostrand Reinhold, 1980. p. 249--253.)

Callmeyer Ferenc
Napépítészet-- energiatudatosság -- környezetbarátság 
Bp. : KlK, 1985. 6 p.

Csató Éva -- Szentgyörgyi Zsuzsa (szerk.) 
Sorskérdéseink. Tanulmányok 
Bp. : Akad. K., 1989. 181 p.

Darrow, Ken -- Pam, Rick 
Az energiáról általában. Szélenergia, víz-energia, napenergia, a metángáz-fejlesztő 
Ford. Kállai Tibor. 1986. 18 p. 
(In: Appropriate technology sourcebook. 
Vol. 1.. K. Darrow and R. Pam. 4., rev. print. Stanford, CA: Volunteers in Asia, 1981. 
p. 128--130, 138--139, 164--165, 182--183.)

Dasmann, Raymond F. 
Kilátások a jövőre. Energiaforrások 
Ford.: Kállai Tibor. 1986, 9 p. 
(In: Environmental conservation. R. F. Dasmann. 4. ed. New York etc.: Wiley and Sons, 1976. p. 316--320.)

Dlusztus Imre
Vízlépcsőd. "Bősi ülésszak" 
Szeged : Novum, 1989, 169 p.

Elérhető információ a napenergia hasznosítása témaköréből 
H.n. :k.n., 19847. 8 p.

Az ember: energia 
Ford.: Czárán Judit. 1983. 9 p.

Endrédi István 
Paksi Atomerőmű kiégett fűtőelemeinek sűrített rácsozású tárolóberendezéseihez szükséges hatszögű abszorbens tokok gyártása és felhasználása 
Bp.: Endrédi I., 1986. 4 p., 1 t.

Endreffy Zoltán
Ökológiai konfliktusok etikai megítélése. A bős--nagymarosi vízlépcső problémái 
H.n. : k.n., 1987. 14 p.

Energia a napból 
Bp. : VEIKI, 1984. 8 p.

Az energiahatékonyságról. Energiapolitikai vitairat 
Bp, : Energia Klub, 1993. 49 p.

Foltányi Zsuzsa (szerk.) 
Atomenergia vagy energiahatékonyság. Válogatás a celakovicei energiakonferencia előadásaiból, 1991. június 
Bp. : Panos lnt., 1992. 260 p.

Frieden, Peter 
Szélkeréképítés 
Bp. : Műszaki Kvk., 1987. 92 p.

Fülöp László -- Szász János 
A napenergia közvetlen hasznosítása. Passzív szolár épületek. Világszínvonal-vizsgálati tématanulmány 
Bp. : ÉTK, 1982. 184 p.

Gádorosi Ferenc -- Gereben Zoltán Új otthon -- hőtakarékosan 
Bp. : MAHIR, 1985. 63 p.

Gergely Sándor
Koncepció 600 ezer hektár rövid vágásfordulós akác energia erdő létesítésére, főként lakossági vállaltozásban 
Karancslapujtő : Gergely S., 1985. 35, 3 p.

Glücklich, Detlef
Energiatakarékos lakóházak. Ötletek és megoldások 
Bp. : Műszaki Kvk, 1989. 98 p.

Gyurcsovics Lajos
Hőtermelés napsugárból. Egyszerű melegvíz-ellátó és fűtőberendezések készítése 
Bp.: Műszaki Kvk., 1987. 205 p.

Harnos Zsolt
A biomassza energetikai hasznosításának lehetőségei 
Bp. : KIK. 1985. 9 p.

Havas Henrik
A Bős--Nagymaros-dosszié, avagy Egy beruházás hordalékai 
Bp.: Codex Rt., 1988. 191 p.

Jahn, Veronika 
Magyar Hainburg
Ford. Lányi Gabriele. 1986. 8 p. 
(In: Dokument + Analyse. 15. Jg. 6. no. 1986. p. 35--36.)

Kun Gazda László
A napenergia-felhasználás motoring módszere. Tematika 
Bp. :KIK, 1985. 12 p.

Lakóterület klímatudatos beépítése. Tervezési irányelvek 
Bp.: TTI, 1986. 41 p.

Láng István (szerk.)
A biológiai eredetű anyagok (biomassza) hasznosításának távlati lehetőségei. A Komplex Bizottságjelentése 
Bp.: MTA, 1984. 3 db
1. köt. 292 p.
2. köt. A modellrendszer. 126 p.
3. köt. Mellékletek. 164 p.

Láng István (szerk.)
A biomassza komplex hasznosításának lehetőségei 
Bp. : Mezőgazd. Kvk, 1985. 249 p.

Levy, M. Emanuel
Passzív napelemes alapismeretek 
Ford.: Hosszú Tamás. 1987. 30 p. 
(In: The passive solar construction handbook. M. Emanuel Levy és mások. Emmaus, PA: Rodale, 1983. p. 5--21.)

Magyarország energiahelyzete, energia-hatékonysági lehetőségei, a megújuló energiák adta lehetőségek 
Írták Sigmond György és mások 
Bp.: Energia Klub, 1993. 63 p.

Major György
A légköri energiaforrások hasznosítása 
Bp.: KII, 1985. 9 p.

Mezőgazdaság a XXI. században 
Ford.: Gerber György. 1987. 477 
(In: Agriculture in the twenty-first century. New York etc.: Wiley, 1983. p. 118-- 143.)

Niemann, Gero 
A napautó előretör 
Ford.: Lányi Gabriele. 1986. 8 p. 
(In: Dokument + Analyse. 15 Jg. 9. no. 1986. p. 35--36.)

Ottlik Péter
A geotermikus energia 
Bp.: KIK, 1985. 17 p.

Pálfy Miklós
Fotovillamos energiaátalakítás 
Bp.: KIK, 1985. 10 p.

Pavics Lázár -- Kiss Károly 
Az alacsony energiaárakról. Egy tévhit bírálata 
Budaörs: Talento Alapítvány, 1993. 32 p.

Régi idők természetes energiával hajtott játékai 
Ford.: Stammné Maros Ágnes. 1983. 156 p.

Ruske, Barbara -- Teufel, Dieter 
A mai energiahelyzet háttere 
Ford. Szimon Zsuzsa. 1986. 3 p. 
(In: Das sanfte Energie-Handbuch. B. Ruske, D. Teufel. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1982. p. 178--179.)

Ruske, Barbara--Teufel, Dieter 
Bioenergia
Ford.: Mándoki Béla. 1986. 24 p. 
(In: Das sanfte Energie-Handbuch. B. Ruske, D. Teufel. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1982. p. 99-118.)

Sára Endréné -- Schiller István 
Energia. Energiaforrások, megújuló energiaforrások lehetőségei és hatásuk a környezetre. Fakultatív foglalkozás anyaga 
H.n.: k.n., 19927. 189 p.

Sára Endréné -- Schiller István 
Energia. Fakultatív foglalkozás. Tanári kézikönyv 
H.n. :k.n, 19927. 47 p.

Stellpflug, Jürgen
25 oldal Csemobil és amit tehetünk. Táplálkozás, terhesség, méregtelenítés, sugárvédelem, Geiger--Müller-féle számlálócső, kiszállás 
Ford. Berkes Ildikó. 1986. 63 p. 
(In: Öko--Test. 1986. Juli. p. 3--36.)

Szász János
Kísérleti passzív energiahasznosító épület 
Pécs: Pollack Mihály Műszaki Főiskola, é.n., 4 p.

Szász János
Napépítészet és gazdaságosság 
Pécs; Pollack Mihály Műszaki Főiskola, 1985. 9 p.

Tóth László -- Honti Vince 
Környezetkímélő energiaforrás a szélmotor 
Bp. : Mezőgazd. K., 1987. 36 p.

Tömöry Péter
A napenergia felhasználása. Témavázlat 
Bp. : KIK, 1985. 18 p.

Új energiastratégia 
Írták Goldemberg, José és mások 
Bp.: Kll, Mezőgazd. K, 1988. 131 p.

Város és kerékpározás. Ahogy a hollandok csinálják...
Budaörs: Magyar Közlekedési Klub, 1993. 79 p.

Weber, Rudolf--Weiss, Kurt 
Áram ezer forrásból 
Ford.: Szimon Zsuzsa. 1986. 7 p. 
(In: Dokument + Analyse. 15. Jg. 7. no. 1986. p. 37--38.)

Werner, Rita
Energia a napos oldalról 
Ford.: Tőkés Ildikó. 1986. 6 p. 
(ln: Öko-Test, 1986. September. p. 14-- 16.. 20.)

Zöld András
Környezeti energiák. Számítógépes szimuláció 
Bp. : KIK. 1985. 13 p.
 
 

Angol nyelven

Albery, Nicholas -- Kinzley, Mark (szerk.) 
How to save the world. A fourth world guide to the politics of scale 
(Hogyan őrizzük meg a Földet) 
Wellingborough : Turnstone, 1984. 318 P.

Allaby, Michael
The surwal handbook. Self-sufficiency for everyone. 2. print
(Az önfenntartás kézikönyve. Önellátás mindenkinek)
London : Pan Books: Macmillan, 1977. 320 p.

Appropriate technology. A directory of activities and projects 
(A megfelelő technológia szervezetei, intézményei)
Washington : National Science Foundation, 1977. IV, 65 p.

Appropriate technology directory 
Írták Jéquier, Nicholas 
(A megfelelő technológia) 
Paris.: OECD, 1979. 361 p.

Appropriate technology sourcebook. A guide to practical books and plans for village and small community technology 
(A megfelelő technológia forrásgyűjteménye)
Stanford, CA: Volunteers in Asia, 1981. 2 db
1. vol. Ken Darrow and Rick Pam. 4. rev. print. 318 p.
2. vol. Ken Darrow, Kent Keller, Rick Pam. 319-816 p.

Appropriate technology sourcebook. A guide to practical books for village and small community technology. Rev. and enlarged ed.
Írták Darrow, Ken, Saxenian, Mike és mások
(A megfelelő technológia forrásgyűjteménye)
Stanford, CA: Volunteers in Asia, 1986. 800 p.

Arter, Alex --Meier, Ueli 
Hydraulics engineering manual 
(Vízépítési kézikönyv) 
St. Gallen : SKAT, 1990. 75 p.

Aubrey, Crispin -- Grunberg, Danielle -- Hildyard, Nicholas (szerk.) 
Nuclear power. Shut it down! An information pack on nuclear power and the alternatives 
(Iktassuk ki az atomenergiát! Információgyűjtemény a nukleáris energiáról és alternatíváiról)
New Malden, Surrey: The Ecologist, 1991 
Vol. 1. Nuclear power -- the arguments against. xiv, 478 p. 
Vol. 2. New energy strategies. xiv, 479-822. p.
A nukleáris energia térhódítása világszerte válaszúthoz érkezett. Az atomenergia-ipar -- szembesülve a veszélyessége és nyersanyag pazarlása kiváltottá növekvő nemzetközi ellenállással -- sok országban stagnál. Ezzel egyidőben minden eddiginél nagyobb jelentőséget kapnak az energia-megtakarítással és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos új elképzelések. Mindezek ellenére a nukleáris energia támogatói hisznek iparáguk újjászületésében, különösen Kelet-Európában és a harmadik világban. A veszély tehát még mindig fenyeget. Ez a jelentéseket, tanulmányokat, újságcikkeket és könyvrészleteket tartalmazó gyűjtemény jóllehet a teljesség igénye nélkül, mégis abban a reményben készült, hogy segítségül, kiinduló pontul szolgálhat a környezetvédő csoportok számára az atomenergia további terjeszkedést ellen és a környezetbarát energiaforrások fel használása érdekében folytatott kampányban. A kiadvány első része a nukleáris energiával kapcsolatos gondokat és kockázatokat tekinti át, míg a második az energiafogyasztás mérséklésére és a legcsekélyebb környezetszennyezéssel járó energiaforrásokra épülő új energiastratégia lehetőségeit vizsgálja.
A gyűjteményt Nagy-Britanniában állították össze olyan korábban már napvilágot látott, zömmel angol nyelvű anyagokból, melyek így elsősorban a Nyugatot érintő energiaügyekkel foglalkoznak. A szerkesztők szándéka szerint azonban az összeállítás a világ más tájain is hasznosítható ismereteket tartalmaz a nukleáris fenyegetés elleni küzdelemhez és az ésszerűbb, környezetkímélőbb energiapolitika kialakításához.

Barney, Gerald O. -- Kreutzer, Bnan W. -- Garrett, Martha J. (szerk.) 
Managing a nation. The microcomputer software catalog. 2. ed fully revised and updated
(Egy nemzet kormányzása. Mikroszámítógép szoftver katalógus) 
Boulder, CO, San Francisco, CA, Oxford : Westview Press, 1991. xvi, 338 p.

Bossong, Ken
Community energy self-reliance 
(Közösségi energiahasznosítás önállóan) 
Washington : Citizens Energy Project. 1980. 2 db
Vol. 1. Biomass, alcohol fuels, wind energy water power. Ken Bossong. ii, ism. lapsz. 53 p.
Vol. 2. Direct solar technologies. Ken Bossong, Jan Pilarski. iv, ism. lapsz. 40 p.

BP statistical review of world energy. June 1990
(BP statisztikai jelentés a világ energiahelyzetéről. 1990 június)
London: Corporate Communications Services, 1990. 36 p.

Brand, Baidwin -- Brand, Stewart (szerk.) 
Soft-tech
("Lágy" technológiák)
Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1978. 175 p.

Brody. Charles J.
Differences by sex in support for nuclear power
(Nemi különbségek a nukleáris energia támogatásában) 
In: Social Forces. 63. vol. 1984. p. 209-228.

Brubaker, Sterling 
In command of tomorrow. Resource and environmental strategies for Americans 
(A jövő birtokában. Források és környezeti stratégiák az amerikaiak számára) 
Baltimore, London : The Johns Hopkins University Press, 1977. xii, 177 p.

Buitenkamp, Maria -- Venner, Henk -- Wams, Teo (szerk.)
Action plan sustainable Netherlands. Report
(Fenntartható fejlesztés tervezete Hollandiában. Jelentés)
Amsterdam : Vereniging Milieudefensie -- Friends of the Earth Netheriands, 1993. 186 p.

Butti, Ken -- Perlin, John 
A golden thread. 2500 years of solar architecture and technology 
(Aranyfonál. A napenergia technológiai és építészeti hasznosításának 2500 éve) 
Palo Alto, CA.: Chesire Books, New York etc.: Van Nostrand Reinhold, 1980. xi, 289 p.

Button, John
How to be green. Friends of the Earth 2. ed
(Hogyan legyünk környezetvédők? A Föld barátai) 
London etc.: Century, 1990. 233 p.

Cannon, James Spencer 
Drive for clean air. Natural gas and methanol vehicles
(Vezetéssel a tiszta levegőért. Természetes gáz és metanol üzemanyaggal működő járművek) 
New York, NY: INFORM, 1989. ix. 240 p.

Chandler, William U. (szerk.) 
Carbon emissions control strategies. Case studies in international cooperation 
(A szénkibocsátás ellenőrzés stratégiái. Esettanulmányok a nemzetközi együttműködés köréből) 
Washington, D.C.: WWF, 1990. xviii, 263 p.

Chandler. William U.
The changing role of the market in national economies
(A piac változó szerepe a nemzetgazdaságban)
Washington, D.C.: Worldwatch Institute, 1986. 57 p.

Chandler, William U.
Energy productivity. Key to environmental protection and economic progress 
(Energiahatékonyság. A környezetvédelem és a gazdasági haladás kulcsa) 
Washington, D.C.: Worldwatch Institute, 1985. 62 p.

Community energy strategies 
Írták Gery, Michael E. C. és mások 
(Közösségi energiastratégiák) 
Milaca, MN : Alternative Sources of Energy Inc., 1981. 60 p.

Confronting climate change. Strategies for energy research and development
(Szembesülve a klímaváltozással. Stratégiák az energetikai kutatás és fejlesztés számára) Washington, D.C.: National Academy Press, 1990. xv, 127p.

Congdon, R.J. (szerk.) 
Introduction to appropriate technology. Toward a simpler lifestyle 
(Bevezetés a megfelelő technológiákba. Egy egyszerű életmód felé) 
Emmaus, PA: Rodale Press, 1977. xviii, 205 p. 

Corson, Walter H. (szerk.)
The global ecology handbook. What you can do about the environmental crisis 
(Kézikönyv az ökológiáról. Amit a környezeti krízis ellen tehetünk)
Boston, MA : Beacon Press, 1990. xvii, 414 p.

Cullingworth, J. Barry (szerk.) 
Energy, land and public policy 
(Energia, föld és politika) 
New Brunswick, MJ, London : Transaction Publishers, 1990. xiv, 293 p.

Cummings, Barbara J. 
Dam the rivers, damn the people. Development and resistance in Amazonian Brazil
(Gát a folyókon, átok az embereken. Fejlesztés és ellenállás Brazíliában az Amazonas vidékén) 
London : Earthscan. 1990. xi, 132 p.

Dankelman, Irene -- Davidson, Joan 
Women and environment in the third world. Alliance for the future 
(A nő és a környezet a harmadik világban. Összefogás a jövőért) 
Gland : IUCN, 19877. xiii. 210 p.

Dauncey, Guy
After the crash. The emergence of the rainbow economy
(A katasztrófa után. A szivárvány-gazdaság feltűnése) 
Basingstoke : Green Print, 1988. viii, 312 p.

Davis, Ged
Global warming: the role of energy efficient technologies 
(Globális felmelegedés: az energiatakarékos technológiák szerepe) 
London : Group Public Affairs, Shell Informational Petroleum Company Ltd., Shell Centre, 1989. 7 p.

Deleage, J. P. -- Souchon, C. Energy. 
An interdisciplinary theme for environmental education
(Az energia. Interdiszciplináris anyag az oktatás számára) 
Paris : Unesco, 1986. 171 p. 

deMoll, Lane (szerk.)
Rainbook. Resources for appropriate technology
(A Rain Magazine könyve. A megfelelő technológia forrásai) 
New York: Schocken Books, 1977. 251 p.

Derrick, Anthony -- Francis, Catherine -- Bokalders, Varis
Solar photovoltaic products. A guide for development workers. Rev. ed. 
(Napenergia átalakítók) 
London etc. : IT Publications et al., 1991.127 p.

Een, Gillis -- Joste, Sten (szerk.) 
One hundred innovations for development 
(Száz újítás a fejlesztés számára) 
London: Intermediate Technology, 1988. 80 p. 
A műszaki problémák műszaki megoldásokat igényelnek. de bármilyen újszerű is egy ötlet, ez önmagában kevés, egyszerűnek, olcsónak, tartósnak, könnyen kezelhetőnek és javíthatónak, továbbá az adott helyen előállíthatónak is kell lennie. A könyv a fenti kívánalmaknak megfelelő száz újítás leírását tartalmazza, melyek felölelik a fejlődő országok életének szinte minden területét. A közreadott újítások a Stockholmban megrendezett első "International Inventors' Award" ("Feltalálók Nemzetközi Díja") versenynek győztesei, illetve második helyezettjei. A verseny szervezői szerint az újító egy személyben kutató, feltaláló, vállalkozó és szociális munkás.
A kötetet részletes név, cím és szakterület szerinti mutató egészíti ki.

Elkington, John -- Hailes, Julia 
The green consumer guide. From shampoo to champagne. High-street shopping for a better environment 
(Vásárlói kézikönyv környezetkímélő árucikkekhez) 
London : Gollancz, 1989. x, 342 p.

Energy efficiency, developing nations and Eastern Europe. A report to the U.S. Working Group on Global Energy Efficiency
Írták Levine, Mark D. és mások 
(Energiahatékonyság, a fejlődő országok és Kelet-Európa. Jelentés az USA Globális Energiahatékonyság Munkacsoportja számára) 
Washington, D.C.: IIEC, 1991. 60 p.

Energy for a sustainable world 
Írták Goldemberg, José és mások 
(Energia egy fenntartható világ számára) 
Washington, D.C.: World Resources Institute, 1987. vi, 119 p.

ESETT '91. International Symposium on Environmentally Sound Energy Technologies and their Transfer to Developing Countries and European Economies in Transition. San Donato Milanese (Milan), Italy October 21-25, 1991. Symposium report 
(Nemzetközi tanácskozása környezetbarát energia technológiákról és ezek átadásáról a fejlődő országoknak, és az átalakulóban levő európai gazdaságoknak) San Donato Milanese: ESETT, 1991. 71, 16 p.

Etzkowitz, Henry 
Solar versus nuclear energy: autonomous or dependent technology? 
(A napenergia a nukleáris energiával szemben; autonóm vagy függő technológia) 
In; Social Problems. 31. vol. 4. no. 1984. p. 417-434.

"Everything you ever wanted to know about climate change...". 
An annotated bibliography of key publications on climate related issues
(Amit a klímaváltozásról tudni kell. A legfontosabb publikációk annotált bibliográfiája) 
Brussels: GAN, 1991. 84 p.

Flavin, Christopher --Lenssen, Nicholas 
Beyond the petroleum age. Designing a solar economy
(A kőolajkorszakon túl. Napenergiára épülő gazdaság tervezése) 
Washington: Worldwatch Institute, 1990.65 p.

Flavin, Christopher--Durning, Alan B. 
Building on success. The age of energy efficiency
(A sikerre építve. A hatékony energiafelhasználás korszaka)
Washington, D.C.: Worldwatch Institute, 1988.74p.

Flavin, Christopher
Electricity for a developing world. New directions
(Villamos energia a fejlődő országok számára. Új irányzatok)
Washington, D.C.: Worldwatch Institute, 1986.66 p.

Flavin, Christopher 
Electricity's future. The shift to efficiency and small-scale power
(A villamos energia jövője. Elmozdulás a kis volumenű és hatékony energiatermelés felé)
Washington. D.C.: Worldwatch Institute, 1984. 70 p.

Flavin, Christopher 
Nuclear power. The market test 
(Atomenergia. Piaci elemzés) 
Washington, D.C.: Worldwatch Institute, 1983. 81 p.

Flavin, Christopher
Reassessing nuclear power. The fallout from Chernobyl
(Az atomenergia újraértékelése Csernobil után)
Washington, D.C.: Worldwatch lnstitute, 1987. 91 p.

Flavin, Christopher
Slowing global warming. A worldwide strategy
(A globális felmelegedés késleltetése. Világstratégia)
Washington, D.C.: Worldwatch Institute, 1989. 94 p.

Flavin, Christopher -- Piltz, Rick -- Nichols, Chris
Sustainable energy 
(Környezetkímélő energia)
Washington, D.C.: Renew America, 1989. 48 p.

Flavin, Christopher
World oil. Coping with the dangers of success
(Olajdömping. Megküzdeni a sikerveszélyével)
Washington, D.C.: Worldwatch Institute, 1985. 66 p.

Fraenkel, Peter 
Water pumping devices. A handbook for users and choosers. Repr. 
(Vízszivattyúzó berendezések) 
London: IT Publications, 1990. 171 p. 
A kisgazdaságok az élelmiszertermelés jelentős hányadát adják, ugyanakkor termelékenyebbek és energiatakarékosabbak a nagyüzemeknél. A földek hatékony öntözése drámai hatással van a terméseredményekre, és az öntözésnek központi kérdése a vízkiemelés illetve a szivattyúzás. A kézikönyv a huszonöt hektáros vagy annál kisebb gazdaságok számára elérhető és megfelelő vízkiemelési technikákat tekinti át. Részletes tanácsokat ad arról, hogy mely körülmények között, milyen megoldások a legmegfelelőbbek. Elemzi a felhasználható energiafajtákat (elektromos, nap-, szél-, víz-, biomassza energia, szén), a költségeket, a megbízhatóságot és a beszerzési lehetőségeket. Mind a vízkiemelő rendszerek közvetlen felhasználói, mind a témával foglalkozó tanácsadók sok hasznos ismeretet találhatnak a kötetben.

Fulford, David
Running a biogas programme. A handbook
(Biogáz programok szervezése. Kézikönyv) 
London : IT Publications, 1988. xi, 187 p.

Global outlook 2000. An economic, social, and environmental perspective 
(Globális kilátások. Gazdasági, társadalmi és környezeti perspektívák) 
New York: United Nations Publications, 1990. XI, 340 p.

Goldsmith, Edward -- Hildyard, Nicholas (szerk.)
The Earth report. Monitoring the battle for our environment
(Jelentés a Földről. A környezetünkért folyó harc figyelemmel kísérése) 
London : Mitchell Beazley, 1988. 240 p.

Goldstein, Eleanor C. (szerk.) 
Energy 
(Energia)
Boca Raton, FL: Social Issues Resources Series, lnc., 1990. 184p.

Gordon, Deborah
Steering a new course. Transportation, energy, and the environment 
(Új irányba kormányozva. Közlekedés, energia és környezet)
Cambridge, MA: Union of Concerned Scientists, 1991. vii, 228 p.

Gordon, Robert B. 
Toward a new iron age? Quantitative modeling of resource exhaustion
Írták Koopmans, Tjalling C. Nordhaus, William D. Skinner, Brian J. és mások 
(Új vaskorszak kezdődik? Az erőforrások kimerítésének mennyiségi modellezése) 
Cambridge, MA, London : Harvard University Press. 1987. vi, 173 p.

The green book 
(A zöld könyv) 
West Sussex: Body Shop. 1992. 48 p.

Gribbin, John -- Kelly, Mick 
Winds of change. Living in the global greenhouse
(A változás szele. Világméretű üvegházban élve)
London : Headway: Hodder and Stoughton, 1989. iii, 162 p.

Grossman, Karl
Cover up. What you are not supposed to know about nuclear power 
(Eltitkolt tények. Amit nem tudhatsz az atomenergiáról)
Sag Harbor, NY: Permanent Press, 1982. xxii, 294 p.

Grubb, Michael
The greenhouse effect. Negotiating targets
(Üvegházhatás. Tárgyalási célkitűzések) 
London : Royal Institute of International Affairs, 1989. viii, 56 p.

A handbook on appropriate technology. 3. ed.
(A megfelelő technológia kézikönyve) 
Ottawa : Can. Hunger Found., 1983. var. pag. 270

Henderson, Hazel
The politics of the solar age. Alternatives to economics
(A Napkorszak politikája. A gazdaság alternatívái)
Indianapolis, IN : Knowledge Systems Inc., 1988. xxxviii, 512p.

Hislop, Drummond (szerk.) 
Energy options. An introduction to small-scale renewable energy technologies 
(Változatok az energiára. Bevezetés a megújuló energiaforrások kisüzemi hasznosításába)
London: Intermediate Technology Publications, 1992. viii, 96 p.

Hollender, Jeffrey
How to make the world a better place. A guide to doing good. 
How you can effect positive social change. Over 100 quick-and-easy actions
(Hogyan tehetjük a Földet egy kellemesebb hellyé? Hogyan idézhetjük elő a pozitív társadalmi változásokat? 
New York : Quill, 1990. 303 p.

Howell, Derek
Your solar energy home. Including wind and methane applications 
(Az ön napenergiával fűtött otthona) 
Oxford etc.: Pergamon Press, 1979. 231 p.

Hungarian solar housing 
In. The Architect's Journal. 181. vol. 3. no. 1985. p. 65-67.

Intergovernmental Panel on Climate Change. Energy and Industry Subgroup report. May 31, 1990
(Az éghajlati változással foglalkozó kormányközi bizottság energia- és iparügyi alcsoportjának jelentése) 
Washington : EPA, 1991. 7, xxv, 147 p.

Japanese performance of energy conservation and air pollution control. How Japanese performance has resulted in its relatively low emissions of greenhouse gases among industrialized countries 
(Az energiahatékonysági módozatokkal és a légszennyezés szabályozásával kapcsolatos japán eredmények) 
H.n.: Environment Agency Government of Japan, 1990. 13 p.

Kahane, Adam
Global scenarios for the energy industry: challenge and response 
(Globális forgatókönyvek az energiaipar számára: kihívás és válasz)
London : Group Public Affairs, Shell International Petroleum Company Ltd, Shell Centre, 1991. 11 p.

Kaplinsky, Raphael
The economies of small. Appropriate technology in a changing world 
(A kicsik gazdasága. Megfelelő technológia egy változó világban)
London : IT Publications, Washington, D.C. : Appropriate Technology International, 1990. xii, 244 p.

Keeny, Spurgeon M., Jr. (szerk.) 
Nuclear power issues and choices 
(A nukleáris energia kérdései és alternatívái) 
Cambridge. MA : Ballinger, 1977. xvii, 418 p.

Kosmo, Mark
Money to bum? The high costs of energy subsidies
(Felvet a pénz? Amibe az energiaárak támogatása kerül)
Washington, D. C. : World Resources Institute, 1987. v, 68 p.

Krause, Florentin -- Bach, Wilfrid -- Koomey, Jon 
Energy policy in the greenhouse. From warming fate to warming limit 
(Energiapolitika az üvegházban. A végzetszerű felmelegedéstől a felmelegedés korlátozásáig) 
London : Earthscan, 1990. 210 p.

Lancashire, Sarah -- Kema, Jeff -- Fraenkel, Peter 
Windpumping handbook 
(A szélmotoros szivattyúzás kézikönyve) 
London: Intermediate Technology, 1987. vi, 79 p. 
Több mint egymillió szélmeghajtású szivattyú működik a világ különböző pontjain. Nincs szükségük üzemanyagra, kezelésük egyszerű, élettartamuk legalább húsz év. A kézikönyv alapvető ismereteket kínál a lehetséges felhasználók és a döntéshozók számára a szélenergiával történő szivattyúzás technikájáról, gazdasági jellemzőiről, a berendezés háztartási és öntözési igényeket kielégítő méretfajtáiról, beszerzéséről, felszereléséről és karbantartásáról.

Láng István -- Harnos Zsolt -- Nagy Árpád Zoltán -- Vályi István 
The biopotential of Hungary-- present and future
(Bio-energiaforrások Magyarországon -- jelen és jövő) 
H.n. : k.n., 1985. p. 5-22.

Lavy, M. Emmanuel -- Deane Evans -- Gardstein, Cynthia
The passive solar construction handbook. Featuring hundreds of construction details and notes, materials, specifications, and design rules of thumb
(A passzív napelemes építkezés kézikönyve) 
Emmaus, PA: Rodale, 1983. viii, 328 p.

Lee, Thomas H. -- Bell, Ben C" Jr. -- Tabors, Richard D. 
Energy aftermath 
(Energia kihatások)
Boston, MA: Harvard Business School Press, 1990.xíii, 274 p.

Low consumption -- low emission automobile. Proceedings of an expert panel. Rome 14th-15th February 1990 
(Az alacsony fogyasztású és alacsony gázkibocsátású autó. Rómában 1990. február 14-15. között tartott szakértői tanácskozás jegyzőkönyve) 
Paris: OECD IEA, 1991. xxvi, 254 p.

Lowe, Marcia D.
The bicycle. Vehicle for a small planet 
(Kerékpár. Egy kis bolygó járműve) 
Washington, D.C.: Worldwatch Institute, 1989.62 p.

Lowe. Marcia D.
Alternatives to the automobile. Transport for livable cities
(A gépkocsi alternatívái. A lakható város közlekedése) 
Washington, D.C.: Worldwatch institute, 1990. 48 p.

Machado, Sheila -- Piltz, Rick 
Reducing the rate of global warming. The states' role
(A globális felmelegedés iramának csökkentése. Az államok szerepe) 
Washington, D.C.: Renew America, 1988.33 p.

Mackenzie, James
Breathing easier. Taking action on climate change, air pollution, and energy insecurity
(Könnyebben lélegezve. Az éghajlati változással, a levegőszennyezéssel és a bizonytalan energiaellátással kapcsolatos intézkedések)
Washington, D.C.: World Resource Institute, 1989. 23 p.

Martinez-Alier, Juan -- Schüpmann, Klaus 
Ecological economics. Energy, environment and society
(Ökológiai közgazdaságtan. Energia, környezet, társadalom) 
Oxford : Blackwell, 1990. xxv, 287 p.

May, John
The Greenpeace book of the nuclear age. The hidden history, the human cost
(Greenpeace könyv az atomkorszakról. Titkos történelem áldozatokkal) 
New York, NY: Pantheon Books, 1990. 378 p.

Mazria, Edward
Passive solar energy book. A complete guide to passive solar home, greenhouse and building design
(A passzív napenergia kézikönyve. Passzív napház, zöldépítészet, tervezés) 
Emmaus, PA: Rodale Press. 1979. xi, 435 p.

McGuigan, Dermot: 
Small scale water power. 2. repr. 
(Vízierő kis mennyiségben) 
Dorchester, UK: Prism Press, 1982. 113 p.

Microhydro power. A guide for development workers
Írták Fraenkel, Pecer és mások 
(A vízenergia kisüzemi felhasználása) 
London : IT Publications, Stockholm : Stockholm Environment Institute, 1991. x, 150 p.

Miller, Alan S. -- Mintzer, Irving M. -- Hoagland, Sara H.
Growing power. Bioenergy for development and industry
(Növekvő erő. Bioenergia a fejlődés és az ipar számára)
Washington : World Resources Institute, 1986. vii, 100 p.

Moberg, Asa
Nuclear power in crisis. Before and after Chernobyl. A country by country report 
(Az atomenergia válsága. Csernobil előtt és után. Országonkénti áttekintés)
Asak: Bokförlaget, 1986. 107 p.

Moore, Fuller
Environmental control systems. Heating, cooling, lighting
(Környezeti szabályozó rendszerek. Fűtés, hűtés, világítás) 
New York etc.: McGraw-Hill, 1993. 427 p.

Morone, Joseph G. -- Woodhouse, Edward J. 
The demise of nuclear energy? Lessons for democratic control of technology 
(Az atomenergia trónfosztása? Tanulságok a technológia demokratikus ellenőrzéséhez)
New Haven, CT, London : Yale University Press. 1989. xii, 172 p.

Nagy Árpád Zoltán -- Szabó István 
Energy planning and environmental protection in Hungary 
(Energiatervezés és környezetvédelem Magyarországon) 
H.n. :k.n., 1993. 16 p.

Oelschlaeger, Max (szerk.) 
After Earth Day. Continuing the conservation effort 
(A Föld Napja után. Folytatódó környezetvédelmi erőfeszítések) 
Denton, TX: University of North Texas Press, 1992. XX, 241 p.

Ogden, Joan M. -- Williams, Robert H. 
Solar hydrogen. Moving beyond fossil fuels
(Hidrogén a Naptól. A fosszilis fűtőanyagok helyettesítése) 
Washington, D.C.: World Resources Institute, 1989. vii, 123 p.

Oil processing. 2. ed. 
(Olajütés)
London: Intermediate Technology Publications, New York, NY: UNIFEM, 1993. 38 p.

Oppenheim, David
Small solar buildings in cool northern climates
(Kisebb napfűtéses épületek a hűvös éghajlaton)
London : The Architectural Press Ltd, 1981. 139 p.

Owens, W. G.
A design manual for waterwheels. With details for applications to pumping water for village use and driving small machinery. Reprint 
(A vízikerék tervezés kézikönyve. A vízikerék felhasználása szivattyúzásra és kisebb szerkezetek meghajtására) 
Arlington, VA: VITA, 1989. 77 p.

Philips, Michael
The least-cost energy path for developing countries. Energy-efficiency investments for the multilateral development banks 
(A legkisebb költséggel előállított energiához vezető út a fejlődő országokban. Energia-hatékony beruházások nemzetközi fejlesztési bankok számára) 
Washington, D.C.: IIEC, 1991. xx, 144 p.

Pollack, Cynthia
Decommissioning. Nuclear power's missing link
(Az atomerőművek leszerelése és ártalmatlanítása. Az atomenergia-felhasználás hiányzó láncszeme)
Washington, D.C.: Worldwatch Institute, 1986.54 p.

Power by design. A new approach to investing in energy efficiency 
(Energia tervezés által. Energiahatékonyságot célzó beruházás új megközelítésben)
New England, ND : New England Electric : CLF, 1989. 28 p.

Price, Jerome
The antinuclear movement. Revised ed. 
(Az antinukleáris mozgalom) 
Boston, MA: Twayne Publishers, 1990. xvi, 212 p.

Real goods alternative energy sourcebook 1991. 2. ed.
Írták Schaeffer, John és mások 
(Real Goods alternatív energia forrásgyűjtemény 1991) 
Ukiah, CA : Real Goods Trading Company, 1991. 398 p.

Renner, Michael
Rethinking the role of the automobile 
(A gépkocsi szerepének újragondolása) 
Washington, D.C.: Worldwatch Institute, 1988. 70 p.

Ridley, Scott 
The state of the states, 1988
(Az Egyesült Államok környezeti állapota, 1988)
Washington, D.C.: Renew America, 1988. 48 p.

Roberts, Simon 
Solar electricity. A practical guide to designing and installing small photovoltaic systems 
(Elektromos energia a Napból. Gyakorlati útmutató a kisméretű napenergia-átalakító rendszerek tervezéséhez és felszereléséhez) 
New York etc.: Prentice Hall, 1991. 434 p. 
A környezeti problémák iránti felfokozott érdeklődés idején a napenergiával fejlesztett villamos áram jelenti a ,zöld alternatívát' az energiatermelésben, hiszen nem fogyaszt fosszilis fűtőanyagot és nem szennyezi a környezetet. A kötet módszertani útmutatóval, műszaki leírással, felszerelési és karbantartási tanácsokkal szolgál mindazoknak, akiket érdekel, miként működtethető lámpa, rádió vagy akár orvosi műszer napenergiával. Nyelvezete közérthető, így nemcsak a kérdéskörrel foglalkozó diákok és gyakorlati szakemberek, de a laikusok is haszonnal forgathatják. Megértése műszaki előképzettséget nem igényel, számtalan gyakorlati példa, ábra és fénykép szemlélteti a leírtakat.

Roseland, Mark
Toward sustainable communities. A resource book for municipal and local governments
(Fenntartható közösségek felé. Kézikönyv a helyi önkormányzatok számára) Ottawa : NRTTE, 1992. xii, 340 p.

Rosenbaum, Walter A.
Environmental politics and policy. 2. ed. 
(Környezetpolitika és politika) 
Washington. D.C.: CQ Press, 1991. xiii, 336 p.

Rothkrug, Paul -- Olson, Robert Linus (szerk.)
Mending the Earth. A world for our grandchildren
(A Föld gyógyítása. Egy világ a gyermekeink számára)
Berkeley. CA: North Atlantic Books, San Francisco, CA: The Environmental Rescue Fund, 1991. xxiv, 219 p.

Sardinsky, Robert
Resource efficient housing guide. A select annotated bibliography and directory of helpful organizations. New ed.
Snowmass, CO : Rocky Mountain Institute, 1989. 127p.

Sasse, Ludwig
Biogas plants. Design and details of simple biogas plants. 2. rev. ed. 
(Biogáztelepek. Egyszerű biogáztelepek tervezése, részletei)
Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg, 1988. 85 p.

Savory, Allan
Holistic resource management 
(Holisztikus erőforrás-gazdálkodás) 
Washington: Island Press, 1988. xxvi, 564 p.

Shea, Cynthia Pollock
Renewable energy. Today's contribution, tomorrow's promise
(Megújuló energia. A megújuló energiaforrások mai részesedése az energiaszükséglet kielégítésében, és a jövő) 
Washington, D.C.: Worldwatch Institute, 1988. 68 p.

Sinclair, Angela
A guide to appropriate technology institutions
(A megfelelő technológia intézményeinek címjegyzéke)
London : Intermediate Technology, 1984. 124 p.

Smith, Shane
The bountiful solar greenhouse. A guide to year-round food production 
(Termékeny napfűtéses üvegház) 
Santa Fe: Muir, 1982.221 p.

Solar crop drying. 
Írták Sodha, Mahendra S. és mások
(Terményszárítás napenergiával) 
Boca Raton. FL : CRC Press, 1987 
Vol. 1. 141 p.: ill. 
Vol. 2. 167 p.: ill.

Sperling, Daniel (szerk.)
Alternative transportation fuels. An environmental and energy solution
(Alternatív közlekedési üzemanyagok. Egy megoldás a környezeti és energiaproblémákra)
New York, NY, Westport, CT, London : Quorum Books, 1989. xvi, 326 p. 
Meddig számíthatunk még a benzinre mint üzemanyagra? Sokan írtak már az alternatív fűtőanyagokról, de csak a kérdéskör egy-egy keskeny szeletével foglalkoztak behatóan. A kötetben közreadott tanulmányok a lehetőségek széles körét tárják fel, szem előtt tartva a biztonság, a gazdasági növekedés és a környezet minőségének szempontjait. Megismerkedhetünk az energiaügyekkel foglalkozó minisztérium, az autó- és az olajipar, a központi és a helyi önkormányzatok, a környezetvédő csoportok képviselőinek, továbbá a levegőminőség-elemzéssel, a gépjárműtechnikával és az energiapolitikával foglalkozó vezető kutatók álláspontjával. A könyvben szereplő tizenkilenc tanulmány foglalkozik többek között a globális üzemanyag-stratégiával, az etilalkohol brazíliai felhasználásával, az alternatív üzemanyagok hatásával a levegő minőségének javításában, a kőolaj jövőjével és a kormányzat szerepével az új fűtőanyagok támogatásában. Tájékoztatást kapunk a metilalkohol, a sűrített földgáz és a hidrogén meghajtású elektromos járművekről is.
Ez a kivételesen gazdag válogatás hasznos olvasmánya lehet kutatóknak és döntéshozóknak egyaránt. Áttekinti, összefoglalja az egyes tárgyköröket. és segít értelmes, célszerű döntéseket hozni. A szélesebb olvasóközönség számára pedig egyedülálló lehetőséget kínál megérteni az egyes üzemanyagfajták kínálta lehetőségeket, és a közülük történő választással járó környezeti és gazdasági következményeket.

Sullivan, Thomas F. P. -- Heavner, Martin L. (szerk.)
Energy reference handbook. 3. ed. 
(Energia kézikönyv)
Rockville, MD: Government Institutes, 1981. x, 417 p.

Survey on the legal situation of renewable sources of energy in Europe 
(Áttekintés a megújuló energiaforrások jogi helyzetéről Európában) 
Brussels: Climate Network Europe, 1993. 48 p.

Technological cooperation for sustainable development. Seminar papers. Sixth Talloires seminar on international environmental issues. Talloires, France May 6-9, 1991
(Technológiai együttműködés a fenntartható fejlődés érdekében. Szemináriumi anyagok. VI. Talloires-i Szeminárium nemzetközi környezetvédelmi kérdésekről, 1991. május 6-9.) 
Medford, MA: Tufts University, 1991. 233 p.

Toke, Dave
Green energy. A non-nuclear response to the greenhouse effect
(Környezetkímélő energia. Nem nukleáris válasz az üvegházhatásra) 
London : Green Print, 1990. viii, 136 p.

Wade, Alex
30 energy-efficient houses... You can build
(30 saját kezűleg felépíthető természetes energiát hasznosító ház) 
Emmaus, PA: Rodale Press, 1977. xviii. 315 p.

Watson, Donald
Designing and building solar house. Your place in the sun. 8. impr. 
(Napenergiával fűtött épületek tervezése és építése)
Charlotte, Vermont: Garden Way, 1981. 281 p.

Winer, Mary Jo -- Jackson, Marilyn (szerk.) 
Energy and environmental strategies for the 1990's
(Energia- és környezeti stratégiák a kilencvenes évekre) 
Lilburn, GA: The Fairmont Press, Englewood Cliffs, NJ etc.: Prentice Hall, 1991. xv, 636 p.

Wise, Donald Lee (szerk.) 
Bioenvironmental systems 
(Környezetbarát biológiai eljárások) 
Boca Raton, FL: CRC Press, 1987 
Vol. 1. 210 p.: ill.
Vol. 2. 217 p.: ill. 
Vol. 3. 235 p.: ill. 
Vol. 4. 189 p.: ill.

Wise, Donald Lee (szerk.) 
Global bioconversions
(Biológiai átalakítási eljárások világszerte) 
Boca Raton. FL: CRC Press, 1987 
Vol. 1. 183 p. :ill. 
Vol. 2. 190 p.: ill. 
Vol. 3. 211 p.: ill. 
Vol. 4. 233 p.: ill.
 
 

Német nyelven

Atomkraftwerke abschalten! Materialen zum Ausstieg aus der Atomenergie 
(Kikapcsolni az atomerőműveket! Anyagok, melyek hozzásegítenek, hogy megszabaduljunk az atomenergiától) 
Stuttgart: Die Grünen im Landtag von Baden Württemberg, 1986. 148 p.

Bäschlin, Daniel Lukas
Der aufhaltsame Zwang. Sinn und Wege des Widerstands gegen Kernenergie. Ungekürzte Ausg.
(A visszaható kényszer. Az atomenergiával való szembenállás szándéka és ennek útjai) 
Frankfurt am Main, Berlin, Wien : Ullstein, 1984. 336 p.

Bastian, Till
Atom-katastrophen und ihre Folgen. Eine Informationshilfe für kritische Bürger 
(Atomkatasztrófák és következményük) 
Neckarsulm: Jungjohann Verlagsgesellschaft, 1986. 79 p.

Brun, Rudolf (szerk.) 
Bio-Energie. Unerschöpfliche Quelle aus lebenden Systemen. 3. Dr. 
(Bioenergia. Élő rendszerek kimeríthetetlen forrása) 
Frankfurt am Main : Fischer, 1982. 139 p.

Crome, Horst
Windenergie-Praxis. Windkraftanlangen in handwerklicher Fertigung. 2. Aufl. 
(Szélenergia a gyakorlatban, Szélerőgépek készítése kisipari módszerekkel) 
Freiburg im Bresgau : Ökobuch. 1989. 165 p.

Dahl, Jürgen
Auf Gedeih und Verderb. Kommt Zeit, kommt Unrat. Zur Metaphysik der Atomenergie-Erzeugung 
Ebenhausen bei München; Langewiesche-Brandt, 1977. 54 p.

Drake, Hans -- Drake-Cussler, Ellen -- Wrisch, Wolf
Von der Sonne leben. Solargewächshaus: Selbstversorgung mitten in der Stadt 
(A napból élni. Napház. Önellátás a város közepén) 
Frankfurt am Main : Fischer, 1983. 128 p.

Energiepolitik von unten. Für eine Energie-Wendein Dorf und Stadt 
(Energiapolitika alulról. A változás érdekében falun és városon) 
Frankfurt am Main : Fischer, 1982. 198 p.

Frazer, Frank 
Die Energie. 2 Aufl. 
(Az energia) 
München : Christian, 1982. 96 p.

Guénoun, Gabriel -- Kalmanovitch, Jean-Claude
Glashäuser zum Wohnen. Anbauten, Veranden, Wintergärten, Gewächshäuser Konstruktion, Sonnenenergienutzung, Bauausführung
(Lakásokhoz csatlakozó üvegházak) 
Wiesbaden : Bauverlag, Berlin, Berlin, 1985. 121 p.

Humm, Othmar
Niedrigenergiehäuser. Theorie und Praxis 
(Házak kevesebb energiával)
Stauten bei Freiburg : Ökobuch, 1990. 224 p.

Jungk, Robert
Der Atom-Staat. Vom Fortschritt in die Unmenschlichkeit
(Az atom-állam. Az embertelenségbe vezető haladásról)
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1984. 182 p.

Ladener, Heinz
Solare Stromversorgung. Für Gerate, Fahrzeuge und Hauser. 4. unveränd. Aufl. 
(Napelemes energiaellátás) 
Stauten bei Freiburg: Ökobuch, 1990. 164 p.

Lovins, Amory B.
Sanfte Energie. Für einen dauerhaften Frieden
(Lágy energia. Egy tartós békéért) 
Reinbeck bei Hamburg; Rowohlt, 1978. 363 p.

Michel, Karl Markus -- Spengler, Tilman -- Enzensberger, Hans Magnus (szerk.) 
GAU -- die Havarie der Expertenkultur 
(GAU -- a szakemberkultúra okozta katasztrófák) 
Berlin: Kursbuch : Rotbuch, 1986. 188 p.

Michelsen, Gerd -- Rühling, Uwe -- Kalberlach, Fritz (szerk.)
Der Fischer Öko Almanach. Daten, Fakten, Trends der Umweltdiskussion 
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 1982. 425 p.

Oberlechner, Peter (szerk.) 
Oekologia. Handbuch für Umwelttechnik 
Írták Altner, Günter és mások 
(Ökológia. Környezettechnikai kézikönyv) 
Wien ; Falter Verlag, 1987. 237 p.

Opitz, Peter J. (szerk.) 
Weltprobleme 
(Világproblémák)
München : Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. 1982. 391 p.

Payer, Harald 
Energische Alternativen
(Energia-alternatívák)
Wien : ARGE Umwelterziehung in der ÖGNU, 1988. 44 p.

Renken, Klaus (szerk.) 
Umweltfreundliche Produkte. Ein Handbuch für den öko-bewussten Verbraucher. 2. Nachdruck 
(Környezetbarát termékek. Az ökotudattal bíró fogyasztó kézikönyve) 
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 1982. 219 p.

Riffler, Alexander -- Grohmann, Peter (szerk.)
Tschernobyl liegt nebenan. Atomkraftwerk Neckarwestheim. Dokumente des Widerstands. Bedenken, Einwände, Argumente 
(Csernobil a közelben van. A neckarwestheimi atomerőmű. Az ellenállás dokumentumai. Gondolatok, ellenvetések, érvek) 
Stuttgart: Grohmann, 1986. 90 p.

Ruske, Barbara -- Teufel, Dieter 
Das sanfte Energie-Handbuch. Wege aus der Unvernunft der Energieplanung in der Bundesrepublik. Überarb. Aufl., 29-33. Tausend
(A lágy energia kézikönyve. Kiutak az energiatervezés zsákutcájából az NSZK-ban) 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1982. 211 p.

Sailer, Michael -- Bachmann, Günther -- Tweer, Ilse
Untersuchungen zur sicherheitstech-nischen Auslegung des atomkraftwerks Obrigheim
(Reaktorbizonytalansági tényezők -- az obrigheimi atomerőmű példáján) 
Stuttgart: Grünen im Landtag von Baden-Württemberg, 1986. 83, 19 p.

Schaefer, Helmut (szerk.) 
Nutzung regenerativer Energiequellen. Zusammenstellung von Daten und Fakten für die Bundesrepublik Deutschland
(Újrahasznosítható energiaforrások felhasználása)
Düsseldorf: VDI, 1987.41 p. 

Schmidt, M. -- Giegrich, J. -- Franke, B. 
Strahlender Herbst. Tschernobyl und die Folgen für die Landwirtschaft. Materialen zur radioaktiven Belastung durch die Verfütterung von kontaminierten Heu
(Sugárzó ősz. Csernobil és következményei a mezőgazdaságban. A fertőzött széna által okozott radioaktív terhelés vizsgálata) 
Stuttgart: Die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg. 1986. 63 p.

Schmidt, Mario -- Teufel, Dieter -- Höpfner, Ulrich
Die Folgen von Tschernobyl. Eine allgemeine Einführung in die Problematik der Raioaktivitat. 3. erweit. Aufl.
(Csernobil nyomai. Általános bevezetés a radioaktivitás problémakörébe) 
Heidelberg : IFEU-Eigenverlag, 1986. 75 p.

Seifried, Dieter
Gute Argumente: Energie. 2., durchges. Aufl.
(Jó érvek: energia) 
München : Beck, 1988. 156 p.

Start in die Sonnenenergie Wirtschaft 
(Indul a napenergia felhasználás) 
H.n.: ARGE, 1987. 10 p.

Strohm, Holger 
Was Sie nach der Reaktorkatastrophe wissen müssen. 14. Aufl.
(Amit tudnia kell a reaktorkatasztrófa után) 
Frankfurt am Main : Zweitausendeins, 1986. 198 p.

Technik für Menschen. Neue Perspektiven für umweit- und sozialvertragliche Technologien
(Technika az emberért. A környezet- és társadalombarát technológiák új távlatai) Frankfurt am Main : Fischer, 1982. 224 p.

Todd, Nancy Jack (szerk.) 
Die neuen Alchimisten. Leben -- Zusammenleben -- Sich selber versogern 
(Az új alkimisták. Élni -- együtt élni -- magunkról gondoskodni) 
Frankfurt am Main : Fischer, 1980. 176 p. 

Umdenken -- umschwenken. Alternativen, Wegweiser aus den Zwangen der grosstechnologischen Zivilisation
(Átgondolni -- átállni. Alternatívák, kiutak a nagytechnológiai civilizáció kényszeréből) 
Achberg : Achberger Verlag, é.n.. 230 p.

Verkehr wohin? Auf kurzem Weg zur menschengerechten Stadt.
Dokumentation zum Seminar 25. bis 27. Juni 1987, Kongresshaus Salzburg
(Közlekedés -- merre? Az emberszabású városhoz vezető legrövidebb út. Szemináriumi tudósítás, 1987. jún. 25-27, Salzburg) 
Wien : ÖGNU, 1987. 267 p.

Waas, Ulrich -- Penczynski, Peter 
Alternativ-Technologien. Forderungen und Antworten
Köln : Deutscher Instituts-Verlag, 1985. 135 p.
 
 

Francia nyelven

Deleage. J. P. -- Souchon, C. 
L'énergie. Théme interdisciplinaire pour l'education relative a l'environment 
(Az energia. Interdiszciplináris anyag az oktatás számára) 
Paris: Unesco, 1984. 174 p.

Witteveen, Jeroen -- Ytsma, Harold (szerk.)
Amsterdam a bicyclette 
Amsterdam: Municipalite d'Amsterdam, 1989. 181 p