Oktatócsomag Hollandiából
Milieukontakt oktatási segédanyagok a Selyemgombolyító könyvtárában

Egy 1991 decemberében tartott környezeti nevelési tanácskozást követően a Milieukontakt Oost-Europa holland környezetvédelmi alapítvány összeállított egy negyven környezeti nevelési kiadványt magában foglaló oktatócsomagot. Az anyagok idegen nyelvűek, zömmel angol, kisebb részt német nyelven készültek.

Felismerve, hogy a közép- és kelet-európai környezetvédelmi szervezetek környezeti nevelési munkájához hiányoznak a megfelelő oktatási segédanyagok, a Milieukontakt Oost-Europa elhatározta, hogy országonként közread egy-egy ilyen oktatócsomagot. Hazánkban a Független Ökológiai Központot (FÖK) illetve a Selyemgombolyító Könyvtárát bízta meg az anyagok népszerűsítésével és hozzáférhetővé tételével. Ez év októberében az érdeklődő tanárok egynapos bevezető előadás keretében már ismerkedhettek a csomag tartalmával, amely egyébként a Selyemgombolyító Könyvtárában tekinthető meg (1035 Budapest, Miklós tér 1., hétfő csütörtök 8.30-12, 13.30-16.30, pénteken 8.30-12,13.30-15.30). 

Az oktatócsomagot -- a Holland Országos Környezeti Nevelési Platformmal (LSNMAE) együttműködve -- a következő szempontok alapján állították össze:

-- foglalkozzon a környezeti nevelés keretén belül tárgyalt legfontosabb problémákkal: víz-, levegő-, talajszennyezés, savas eső, zaj, városi környezet, hulladék, környezetbarát fogyasztás stb.; 
-- különböző korcsoportok, óvodások, általános- és középiskolások, felnőttek számára tartalmazzon kiadványokat; 
-- nyújtson segítséget a tananyagfejlesztésben, tartalmazzon olyan pedagógiai szakirodalmat, mely többféle módszertani szemléletet is bemutat.

Az összeállítás mindazok számára készült, akik a környezeti nevelés területén szeretnének dolgozni, akár nem-kormányzati szervezetek tagjaként, tanárként vagy puszta érdeklődőként.

A kiadványok idegen nyelvűek, és némelyikük jellegzetesen az angol illetve a nyugat-európai szituációra készült, ezért talán célszerűbb ezeket ötletforrásként, keretként használni a kelet-európai körülményekre épülő önálló munkák kidolgozásához.

Az oktatócsomagban található kiadványok: 

1. Zajszennyezés, háttérismereteket tartalmazó anyag 
2. Savas eső oktatócsomag 
3. Levegőszennyezés
4. Fiatal fogyasztók figyelmébe -- Útmutató 
5. Természetvédelem (korábban: ÖkoTesztkönyv)* 
6. Város-ökológia
7. Lesdoos Bodem, társasjáték 
8. Földi dolgok
9. Savas ülepedés gyakorlatok 
10. Az üvegházhatás
11. Savas eső, oktatócsomag középiskolások számára 
12. Savas eső, szórejtvények
13. Savas eső, oktatócsomag általános iskolások számára
14. Savas eső, rejtvények általános iskolások számára 
15. Savas fa*
16. Tengerpart-figyelés
17. A WATCH "Savas esőcseppek" projektje* 
18. Egy gyönyörű hely, társasjáték 
19. Környezetismeret: A víz
20. Innen hiányzik egy ház, ott áll egy daru, örökké fenyeget a markológép foga 
21. Minden évben mélyebben dübörög a légkalapács, avagy hogyan változik meg a táj 
22. Környezettudatos háztartás
23. Természetről a legkisebbeknek
24. Kint és bent
25. Hogyan és mit tanítsunk a fenntartható fejlődésért
26. Nézz körül!
27. Legyünk úrrá a szeméten!
28. Nemzetközi iskolahálózat
29. Környezetünk*
30. Hulladékügyek
31. Városi környezet; az 1990-es évek forrásgyűjteménye
32. Az iskolareform "zöldnyomata"
33. Globális nevelés: tanár és diák
34. A mi Európánk; környezeti tudatosság. nyelvtanulás és diákcsere
35. Mire tanít a tájrendezés; nevelési lehetőségek az iskolaudvaron
36. Vízszennyezés, felmérés
37. Zuzmó felmérés
38. Dől a fa
39. A termőföld védelmében*
40. Helyi ügyek 
(A csillaggal jelölt anyagok még nem érkeztek meg.)
 
Téma/korcsoport  4-7 évesek  8-13 évesek  14-16 évesek
levegő  26  3, 4,13,14,18, 24, 30  4, 5, 8, 17, 37 
víz  26  4, 18, 19, 24, 29 4, 5, 8, 16, 36 
talaj  7,39  4, 7, 18, 24, 29  4, 5, 8 
savas eső    2, 3, 9, 12, 13, 14, 15, 24  2, 4, 5, 8, 9, 11, 17 
üvegházhatás      4, 5, 8, 10 
szemét és hulladék  26  4,18, 19, 24, 28, 29  4, 5, 8, 16, 27, 30 
zaj  26  1, 24,29 
trópusi őserdő      38 
természetismeret  7, 23, 24, 32, 39  7, 19, 24, 26, 28, 29, 34, 37  5, 8, 32 
globális nevelés    28, 33, 34  33,34

Módszertani segédanyagok
 
tanítás  5, 6, 8, 9, 11, 13, 23, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 39 
tananyagfejlesztés  8, 24, 25, 27, 28, 33, 35 
egyéb  4, 20, 21, 22, 31, 35, 40

Ízelítőül néhány a csomagban található anyagok közül:

S John EIkington -- Julia Hailes:
Fiatal fogyasztók figyelmébe -- Útmutató
(The Young Green Consumer Guide. 
London: Victor Gollancz Ltd., 1990. 96 p.)
Kiknek szól: 9-15 éves diákoknak
Tartalom: Konkrét, praktikus információk arról, hogyan tudunk a környezet védelméhez hozzájárulni. A tippek mellett háttér információkat is tartalmaz. Meglepő tényeket ad közre a szénsavas üdítőkről, ropikról, az elvitelre készült gyorsételekről, tollakról, papírokról, fogkrémekről, és arról, hogyan alakíthatók környezetbaráttá az iskolák.

Martin Collins: 
Város-ökológia
(Urban Ecology. Cambridge etc.: 
Cambridge University Press, 1984. 143 p.)
Kiknek szól: Általános és középiskolai tanároknak, akik fontosnak tartják, hogy a diákok terepgyakorlatokon, a városlakó élőlények vizsgálatán keresztül ismerkedjenek a biológiával.
Természetbúvároknak, akik jól megtervezett feladatokon keresztül szeretnének a város élőlényeivel megismerkedni.
Tartalom: Városi terepgyakorlatok végzéséhez szükséges információkat, módszertani útmutatót, a városlakó állatok felismeréséhez szükséges határozót és irodalomjegyzéket tartalmaz.

Marda Bowden:
Természetről a legkisebbeknek 
Kézikönyv szobai és szabadtéri játékokhoz
(Nature for the Very Young: 
A Handbook of Indoor and Outdoor Activities. 
New York, NY: John Wiley and Sons, 1989. 232 p.)
Kiknek szól: 4-7 éveseknek 
Tartalom: A szerző szerint a korai gyermekkor a legtökéletesebb időszak a környezeti nevelés megkezdéséhez. A természetismeret a kisgyerekek tulajdonságaira épít: mindent meg akarnak fogni, tapintani, mindenben részt akarnak venni, szeretnek nyüzsögni és persze egyfolytában kérdeznek. Röviden a természetismeret megkívánja, hogy minden érzékszervünket aktívan használjuk és az óvodások épp ezt csinálják "maguktól" életkori sajátosságaikból adódóan is. A könyv leírást ad őszi, nyári, téli, tavaszi játékokról. Szó esik nyuszikról, kőfalakról, hóról, rovarokról, tojásokról, mókusokról és virágokról.

Jim Deacove:
Egy gyönyörű hely 
(A Beautiful Place.) 
Perth, Ontario: Family Pastimes, 1981.)
Kiknek szól: 8-9 éves tanulóknak
Tartalom: Társasjáték 2, 3 vagy 4 játékossal. Mindenki egyetért abban, hogy a Föld csodálatosan szép hely lehet. Elég szomorú, hogy annyi ártalom érte, és meg is csúnyult. A játékosok közösen próbálják régi szépségét helyreállítani.

Graham Pike -- David Selby: 
Globális nevelés: Tanár és diák
(Global Teacher, Global Learner. 
London etc.: Hodder and Stoughton. 1988. 312 p.)
Kiknek szól: Általános és középiskolai tanároknak
Tartalom: A könyv feltárja és továbbfejleszti a globális nevelés elméleti alapjait és gyakorlatát. Tantermi használatra szánt vidám, különböző nevelési célokra használhatójátékok, gyakorlatok széles skáláját nyújtja az olvasónak. Rajzok, karikatúrák, fényképek, ábrák egészítik ki a fontos gondolatok és problémák leírását.


Wynne, Patrice:
A női szellemiség forrásgyűjteménye 
(The Womanspirit Sourcebook. 
San Francisco, CA etc.: Harper and Row, 1988. 277 p.)
A kiadvány felsorolja a témába vágó, jelenleg hozzáférhető könyveket, folyóiratokat, zeneműveket, naptárakat, tarot-kártyákat, videó-és magnószalagokat, közli könyvkereskedések és szervezetek címlistáját. Cikkek, interjúk mutatják be korunk nőmozgalmának több mértékadó személyiségét Barbara G. Walkertól Diane Mariechildig.
Több mint 200 illusztráció és fotó jeleníti meg a nők szellem- és vallástörténetéből vett ábrázolásokat és szimbólumokat, beleértve istennőket, ökofeministákat, a New Age mozgalom képviselőit, pogányokat és keresztényeket. A könyv mindazokhoz szól, akik új életszemlélet kialakítására törekszenek.

John Collier, Jr., Malcolm Colfier: 
Vizuális antropológia A fotográfia mint kutatási módszer 
(Visual Anthropology: Photography as a Research Method. 
Albuquerque: University of New Mexico Press, 1986. 248 p.)
Az először 1967-ben megjelent és azóta klasszikussá vált könyv nélkülözhetetlen nem csak az antropológusok, de mindazok számára, akik a fotográfiát, a filmet és a videót az emberi viselkedés és kultúra megismeréséhez használják. Az átdolgozott és kibővített kiadás friss technikai ismeretekkel szolgái, és magában foglalja mindazt a tapasztalatot, amit a szerzők az első kiadás óta eltelt majd harminc év közös oktató és kutató munkája során felhalmoztak.
A természettudományos kutatások során a fényképezés szerepe a puszta illusztrációra szorítkozott. A kötet szerzői azonban a fotót mind mennyiségi, mind minőségi értelemben kiváló adat- és ismeretforrásnak tekintik az emberi kapcsolatok vizsgálatához. A könyv megbízható kutatási módszerekkel szolgál az adatgyűjtéstői a fotók elemzésén keresztül a tapasztalatok etnográfiai feljegyzésekben történő rögzítéséig. A szerzők kötetük egy fejezetét a fényképezési technikák ismertetésének szentelik ugyan, a hangsúlyt mégis az alapos megfigyelésre helyezik.
Kötelező olvasmány mindazok számára, akik a fényképezést, filmezést illetve videózást dokumentációs célokra használják, vagy kutatási módszerül választották.

Barbara G. Walker: 
Mítoszok és titkok lexikona nők számára
(The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets. 
San Francisco, CA: Harper and Row, 1983. 1124 p.)
Honnan ered a macskák hét életéről szóló hiedelem? Miért része szinte valamennyi nyelvnek a "mama" szó? Hogyan vált szokássá a csók? Volt-e valóban nő pápa? Miért volt olyan fontos Hamupipőke cipellője a hercegnek?
A felsoroltakhoz hasonlóan izgalmas kérdések sorára ad választ ez a szinte letehetetlenül olvasmányos feminista lexikon. Huszonöt év előkészület után ez az egyedülállóan átfogó forrásmunka, vizsgálódásának középpontjába a mitológiát, az antropológiát, a vallást és a szexualitást állítva, pontosan feltárja mindazt, amit más hasonló tárgyú művek kihagytak vagy elferdítettek. Közreadja a szavak eredetéhez, legendákhoz, babonákhoz és szokásokhoz kötődő lenyűgöző történeteket. Gyönyörűség az olvasónak és megkerülhetetlen forrásmunka is egyben ez a kötet, a maga 1350 címszavával varázslatról, boszorkányságról, tündérekről, manókról, óriásokról, istennőkről és istenekről, lelki eltévelyedésekről, ördögi hatalom alá került lelkekről; a Nap, a Hold, a Föld, a tenger, az idő és a tér misztikusjelentéséről; a lélek, a reinkarnáció, a teremtés és az utolsó ítélet fogalmáról; a szexualitás, a prostitúció, a szerelem, az erőszak, a háború, a halál és a bűn ősi és modern megítéléséről és még sok minden másról. A felsorolt fogalmak prepatriarchális eredetét felfedve a szerző felfedezi a történelem és a hagyományok ezernyi eddig rejtett részletét. Ez a forradalmian újszerű könyv azt a ritka lehetőséget kínálja mindkét nembéli olvasóinak, hogy kulturális örökségünket új megvilágításba helyezve, a múlt segítségünkre legyen egy emberibb jövő megteremtésében.

Barbara G. Walker (szerk.): 
Szimbólumok és szent tárgyak szótára nők számára 
(The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects. 
San Francisco, CA: Harper and Row, 1988. 563 p.)
A 753 címszót és 636 illusztrációt tartalmazó szótár végigkalauzol a nőkkel kapcsolatos szimbólumok történetén. A kötet a szimbólumok típusa, formája szerint 21 fejezetre tagolódik. Az egyes fejezeteket egy-egy összefoglaló tanulmány vezeti be. Megtanít látni, értelmezni a jelképeket, értékelni jelentésük változását. Izgalmas olvasmány nem csak nők számára.