Megközelíthető vízpartok

...A víz mindig becses dolog. A természet szent helyei közül válasszuk most a vizek, a tengerek, tavak, folyók partját. Vizsgáljuk meg, hogyan lehet ezt a pótolhatatlan kincset megőrizni, lehetőségeivel helyesen élni.

...Az emberek mélyen vágyódnak a nagy vizek után. Ez a vonzódás azonban pusztítással is járhat.

Autópályák és ipari létesítmények rombolják a vízpartokat, bemocskolják, veszélyessé és megközelíthetetlenné teszik azokat, míg a megóvott partszakaszok magántulajdonban vannak.

Az emberek víz utáni vágya azonban elevent létfontosságú és az emberi természet legmélyén gyökerező.

(Így például C. G. Jung Symbols of Transformation című művében az álmokban megjelenő vizet az álmodó tudattalanját képviselő közegnek tekinti.)

A probléma csak úgy oldható meg, ha megértjük, hogy teljesen természetes, ha az emberek a víz közelében építkeznek, de a víz közvetlen közelében húzódó területeket fenntartjuk közös használatra. Azokat az utakat pedig, amelyek árthatnak a partszakasznak, attól távol vezetjük, és csak merőleges leágazásokat engedünk egészen a partig. Bármi is a helyzet, soha ne építsünk utat a vízparton, a vízhez egy mérföldnyire eső sávon belül. Amennyiben parkolási lehetőséget adunk, csak kis parkolókat építsünk.

A partmenti sáv szélessége változhat a víz fajtája, a partmenti létesítmények és az ökológiai helyzet szerint. Amennyiben a víz környéke sűrűn beépített, a partmenti sáv aligha lehet több egy egyszerű kövezett sétánynál. Máshol akár több száz méter széles közpark is kialakítható. 

Tehát, fokozottan óvjuk az emberi települések közelében tevő természetes vizeket. Mindig hagyjunk közhasználatra egy partmenti sávot a víz közvetlen közelében. A vízparti települések pedig kellő távolságra legyenek egymástól.