WEEKEND ÉS VIKEND

Sok múlik a helyesíráson. Egy szó értékét és kicsengését teljesen megváltoztathatja az írásmódja. Week end például igen rokonszenves angol szó, vikend viszont az elviselhetetlenebb magyar szavak közé tartozik, nem is szólva a vikkendről. Ez az új magyar szó, kellemetlenül nyegle zsúrmellékízével, méltó párja a szekszepilnek. Mint minden szó, ez is fejlődésképes és tovább formálható. Ige is van már belőle: vikendezni és ismerünk már vikend-cipőt, sőt vikend-nadrágot is. A szónak magyarul más értelme van, mint angolul. Week end egyszerűen a hét végét jelenti, másfél napot szombat délutántól vasárnap estig, azt az időt, amit a londoniak jórésze a fővároson kívül tölt, vagy saját vidéki kunyhójában, vagy a barátainál, vagy kint a szabadban. Week end tehát időmennyiséget jelent, melyet a városból és a heti robotból rövid időre kiszabaduló emberek tetszés szerint töltenek el: sétálnak, golfoznak, hegyet másznak, olvasnak, az időről beszélgetnek, szívük választottjával elvonulnak, a munkanélküliségről vitatkoznak, vagy pingpongoznak. Egy szóval, másfél napig azzal foglalkoznak, amihez valóban őszintén kedvük van és amire hétközben a munkájuktól nem érnek rá. Ezt jelenti a week end az angolok számára és ezt jelenti szerencsére sokak számára nálunk is. A vikend viszont mást jelent. Mint ahogy a szekszepilnek kevés köze van a sex appeal-hez, éppoly távol esik a vikend, sőt vikendezés a week endtől. Ez a szó ma már elmaradhatatlan kelléke minden pesti kabarédalnak és megmagyarosított tangószövegnek. Intenzív jampechangulat árad ebből a fogalomból. Népszerű hetilapok 'vikend-problémákat' vetnek fel elvi alapon és meginterjúvolják a neves operettszínésznőt, valamint a bohém társaságokból ismert jól táncoló idegorvost, hogy erkölcsösnek vagy erkölcstelennek tartja-e a vikendet. A week enddel kapcsolatban ilyen kérdést nem lehetne feltenni, mert ez éppen olyan volna, mint ha például aziránt érdeklődnénk valakitől, hogy hasznosnak tartja-e a délutánt vagy a tavaszi hónapok első tíz napját. Igen, hangsúlyozzuk, a week end idő, a vikend pedig cselekedet, amivel ezt az időt divatos pesti polgári körökben eltöltik. E körökben, sajnos, ritkán fogadják meg az anekdotabeli Pollákné bölcs szavát, aki gyermekeinek lelkére kötötte: 'Sohase használjatok idegen szavakat, mert nem lehet tudni, hogy mit jelentenek.' Nálunk nem szívlelik meg e rokonszenves tanácsot és így a vikend meglepő módon majdnem teljesen azt jelenti magyarul, mint a szekszepil. Mindkét fogalom jó magyar szóval tömören összefoglalva annyi, mint: flört. (Nem flirt, mert az megint más.)

A vikend, mint megfigyelhettük, valóban nem más, mint fiatal vagy kevésbé fiatal mindkét nembeli jampecek zajos, egésznapos flörtölése valahol Pest környékén, esetleg bridzs-zsel vagy römivel ízesítve. Az egész intézménynek valami divatos és pikáns társasjáték-jellege van. A vikendezők méla, de erőteljes undort keltenek azokban, akik week endjük eltöltése közben valahol találkoznak velük. E találkozások, sajnos, elkerülhetetlenek, mert a pestkörnyéki hegyek vagy a Duna legfestőibb tájain mostanában legalább annyi vikendező akad, mint week end-i turista. Nehezen bírják egymást, ami egyébként teljesen érthető. Ha a szabad képzettársítás módszerével akarjuk jellemezni e két ellentétes fogalmat, akkor a vikendről a következők jutnak eszünkbe: rúzs, pikk, 'Vannak egészen furcsa dolgok', apuskám stb. Week end ezzel szemben: fák, felhők, esőszag, napfény, friss víz, kézzel enni, kevés szó és még kevesebb keresztrejtvény.
 
(Az Est Hármaskönyve, 1935)