Még 1986-ban nagyszabású kultúrtörténeti kiállítást rendeztek Stuttgartban "Schock und Schöpfung. Jugendästhetik im 20. Jahrhundert" címmel. Századunk összes jelentősebb ifjúsági mozgalmát, kulturális jelenségét bemutatták az akkor számunkra rejtve maradt kiállításon, és európai szokásokhoz híven egy vaskos katalógusban összegezték a több száz kutató, szervező segítségével összeállított anyagot.

A német történelem drámai fordulatokban gazdag volt századunkban, s a nagy kormeghatározó események alatt és mellett, vagy azokkal együtt, az ifjúság is hallatta hangját, kereste saját kifejezési formáit. A dolog a század elején kezdődhetett az úgynevezett "Wandervogel" (Vándormadár) mozgalommal, mely romantikus turista-mozgalom volt, nem kevés nagynémet ideológiai felhanggal. Az országot járó, saját dalaikat vagy éppen népdalokat éneklő lányok és fiúk természetszerető, a vidéki gyökerek felé forduló mozgalma az idők folyamán sokfelé ágazott szét. Mai napig ható része volt ennek a szubkultúrának, életmódnak a napimádó, fényszerető naturista mozgalom, a vizek partjain tanyát vert, egészséges életet hirdető, sportoló fiatalok világa. Táborozni, ruhátlanul fürödni, a természettel harmóniában élni -- ez volt ezeknek az embereknek az irányadó eszme. Kiadványaik voltak, művészi, ma már megmosolyogtatóan beállított pózban fényképezték egymást az északnémet tavak homokos vízpartjain. Fülledtségtől, erotikától mentes világ volt ez, a test antik szépségét hirdették ezek a képek. Hogy aztán ebből később annyian szereztek indíttatást? A baloldali szocialista napimádók éppúgy, mint az északi-nordikus embertípus barnainges prófétái? Ez már egy következő történet lenne.

A húszas évek során a szabad, természetbarát, naturista életforma hírei a legkülönbözőbb formában eljutottak Magyarországra is. Vagy gondoljunk az ötvenes-hatvanas években az MDK-t járt magyaroktól hallott történetekre az ottani FKK-ügyekről.

A kiállítási katalógus ezekkel a naiv, romantikus mozgalmakkal kezdi a történetet, és a nyolcvanas évek városi szubkultúráinál fejezi be, mindezt több száz fotóval, ragyogóan szerkesztve. 
 

(Schock und Schöpfung. Jugendästhetik im 20. Jahrhundert.
Hrsg. Deutscher Werkbund e. V. und 
Württembergischer Kunstverein. Stuttgart, 1986. 436 p.) 
B. F.