A KÖNYV

Túl egyszerű lenne azt állítani, hogy a könyv a tudomány és a bölcsesség szimbóluma, jóllehet például a vietnami díszítőművészetben vagy a könyvet tartó oroszlán nyugati figurájában valóban az.

1. Ha egy fokkal feljebb emelkedünk, a könyv elsősorban a világegyetem szimbóluma: "A világegyetem egy hatalmas könyv" -- írja Mohyddin ibn-Arabi. A Liber Mundi kifejezést a Rózsakeresztesek is használják. Az Apokalipszisben azonban a Paradicsom közepén található az Élet Könyve; az Élet fájával azonosíthatjuk: a fa levelei, mint a könyv betűi, az élőlények összességét jelképezik, ugyanakkor az isteni parancsok összességét is.

A Szibilla-könyvekhez a rómaiak kivételes alkalmakkor fordultak: azt remélték, isteni választ találnak bennük félelmeikre. Egyiptomban a Halottak Könyve olyan szent formulák gyűjteménye, melyeket a halottakkal együtt helyeztek a sírba, hogy igazolják őket az ítélkezés alkalmával, és hogy könyörögjenek az istenekhez, segítsék átjutásukat az alvilágon és megérkezésüket az örök világosság fényére. Formula a napvilágra jutáshoz. A könyv minden esetben mint az isteni titok szimbóluma jelenik meg, mely csak a beavatottak számára hozzáférhető.

2. Ha a világegyetem könyv, ez azért lehetséges, mert a könyv a Titok Felfedése, tehát -- tágabb értelemben -- a kinyilatkoztatás. Ugyanakkor a Liber Mundi az isteni Üzenet, archetípus, melynek a különféle kinyilatkoztatott könyvek csak változatai, értelmi nyelvre fordításai. Az iszlám ezoterizmus olykor megkülönbözteti a könyv makro-kozmikus és mikro-kozmikus vonatkozását, s listát állít fel a kettő közötti kapcsolatokról: az első a valódi Liber Mundi,a Princípiumból származó kinyilatkoztatás, a kozmikus intelligencia, a második a szívben rejlik, az egyéni intelligencia.

A Grál keresésének bizonyos változataiban a könyv a kehellyel azonosítható. A szimbolizmus itt tehát teljesen világos: a Grál keresése az elvesztett ige keresése, a felsőbbrendű bölcsességé, mely elérhetetlenné vált az emberi lények közössége számára.

3. Egy csukott könyv a szűz anyagot jelenti. Ha nyitva van, az a megtermékenyített anyag. Becsukva a könyv megőrzi titkát. Kinyitva a tartalom hozzáférhető annak számára, aki kutatja. A szív ily módon könyvhöz hasonlatos: kinyitva feltárja gondolatait és érzéseit, bezárkózva elrejti azokat.

Az alkimisták számára a művet szimbolikusan egy hol nyitott, hol zárt könyv fejezi ki, aszerint, hogy az eredeti anyagot már megmunkálták-e vagy csak most került ki a bányából. Néha, amikor a könyv zárt alakjában szerepel -- ami a nyers ásványi anyagot jelzi --, hét szalaggal van lepecsételve, ezek azt a hét egymást követő műveletet jelölik, melyek lehetővé teszik a könyv felnyitását, mivel mindegyik egy pecsétet tör fel. Ez a Természet Nagy Könyve, mely magába zárja a profán tudományok és a szent misztériumok titkának feltárását.
 

Forrás: Jean Chevalier--Alain Gheerbrant: 
Dictionnaire des symbols (Paris-Seghers 1973--74) 
Fordította: Maruszki Judit