Bevezető

Régóta foglalkoztatott bennünket a gondolat, hogy egy új ökológiai folyóiratot kellene elindítani azzal a céllal, hogy közreadjuk azokat az információkat, melyek könyvtárunkban, a szerkesztőség tagjainak íróasztalán és polcain összegyűltek, mégpedig abban a sajátosnak tetsző összeállításban, ahogyan ezeket a látszólag különböző témákat mi összetartozónak érezzük. 

Az ÖKOTÁJ ökológiai folyóirat -- mint erre a címe is utal, -- de az ökológia fogalmát olyan szélesebb értelemben használja, amely az ember természetes és civilizált környezetét együtt vizsgálja. Így egyformán fontosak számunkra a környezetvédelem konkrét kérdései és a tömegkultúra jelenségei, az ökológia tudományos, társadalmi, gazdasági és filozófiai vonatkozásai. Valamely téma mindig hangsúlyosabban jelenik meg a lapban -- így első számunkban kulturális környezetünkkel foglalkozunk bővebben. 

A folyóirat együttműködik a GAIA Ökológiai Filmújsággal, ami azt jelenti, hogy a televíziós műsor a lap megjelenésével párhuzamosan negyedévente azonos témát dolgoz fel, s az ott elhangzott riportok háttéranyagokkal kiegészülve megjelennek az ÖKOTÁJ-ban. A kapcsolatot teljesebbé teszi az a lehetőség, hogy a videoszalagról közvetlenül tudunk képeket a lapba emelni, amit nem csak a GAIA-ból átvett anyagok esetében kamatoztatunk. 

Az ÖKOTÁJ elemezni akarja a jelenségeket, anélkül, hogy ítéletet mondana róluk. Hozzá szeretnénk járulni a világban mesterségesen kialakított mítoszok -- beleértve azok öko és bio változatait is -- lebontásához, feltárni a változások fő irányait, gyakorlati segítséget adni az olvasók kezébe ahhoz, hogy önmaguk is kezdeményezőivé tudjanak válni a változásoknak. Így főleg az egyéni és a kisközösségi kezdeményezéseknek szeretnénk szellemi hátteret adni, s egyben fórumot teremteni. Az ÖKOTÁJ-at ezért elsősorban a "Zöld Hálózat" tagjainak dedikáljuk azoknak, akik valamilyen formában az ökológiai kultúra fejlesztésével, terjesztésével, oktatásával foglalkoznak.