Budapesti Negyed 52-53. (2006/2-3.)

budapesti
negyed

Lap a városról
Megjelenik negyedévenként

GERŐ ANDRÁS (főszerkesztő)
MIHANCSIK ZSÓFIA (szerkesztő)

A szerkesztőbizottság
Gerő András
Iványi György
Kovács András
Szelényi Iván
Varga László

A lapot tervezte
Eperjesi Ágnes

Internet-változat
Bojti Bence

A Budapesti Negyed szerkesztősége:
1137 Budapest, Katona József u. 24. Telefon: 340-5326
Kiadja és terjeszti Budapest Főváros Levéltára
Felelős kiadó Budapest Főváros Levéltára főigazgatója. Telefon: 298-7517
Szedte Budapest Főváros Levéltára
Tördelőszerkesztő Demeter Györgyi
Nyomta és kötötte a DANÁR Kft.
Felelős vezető Dancsó Árpád
ISSN 1217-5846

Előfizethető egy évre az OTP 11784009-15490737 csekkszámlaszámon,
átutalási postautalványon, előfizetési díj egy évre, 2006. évtől 3000 Ft.
Az előfizetőktől az esetleges áremelések terhét a kiadó átvállalja.

Budapesti Negyed 52-53. (2006/2-3.)