EPA Budapesti Negyed 52. (2006/2) Budapesti közterületek jegyzéke < > II. kötet: előszó
Bibliográfia
________________

 

Feldolgozások

Erzsébet királyné

Basics Beatrix: Erzsébet királyné a képzőművészetben. In: Erzsébet a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Bp., Rubicon, 2001. 126-131. old.

Corti Egon Cäsar: Erzsébet. Bp., Révai, 1935 (reprint)

Cennerné Wilhelmb Gizella: A képzőművészet szerepe Erzsébet királyné tiszteletének és kegyeletes emlékezetének ábrázolásában. In: Erzsébet a magyarok királynéja.(Kiállítás az Osztrák Kultúra Múzeumában). Szerk.: Cennerné Wilhelmb Gizella. Eisenstadt, Böchlau, 1991. 168-175. old.

Das Zeitalter Kaiser Franz Josephs von der Revolution zur Gründerzeit. (Ausstellungskatalog, Niederösterreichische Landesausstellung, Schloss Grafenegg.) Wien, 1984. Bd. 1-2. old.

Das Zeilater Kaiser Franz Josephs. 1880-1916. Glanz und Elend. (Ausstellungskatalog, Niederösterreichische Landesausstellung, Schloss Grafenegg.) Wien, 1987. Bd. 1-2. old.

Demény-Dittel Lajos: Erzsébet királyné szerepe a szépirodalomban. Hatvan, 1999.

Der Mythos der Kaiserin Elisabeth. Kyoto, 2002.

Elisabeth. Majestät, Mensch und Mythos. (Austellungen in Schloß Niederweiden von 4. April bis 31. Okt. 1993.) Niederweiden, 1993.

Erzsébet a magyarok királynéja (Kiállítás az Osztrák Kultúra Múzeumában). szerk.: Cennerné Wilhelmb Gabriella. Böchlau. 1991.

Erzsébet, a költőnő (A verseket fordította Mészöly Dezső). In: Erzsébet, a magyarok királynéja. szerk.: Rácz Árpád. Bp., Rubicon, 2001. 90-97. old.

Erzsébet a magyarok királynéja.(Kiállítási katalógus). Szerk.: F. Dózsa Katalin. Bp., Magyar Nemzeti Múzeum, 1992.

F. Dózsa Katalin: Erzsébet és a bécsi udvar. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Bp., Rubicon, 2001. 56-63. old.

F. Dózsa Katalin: Erzsébet királyné ereklyéinek története. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. (Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban 1992. május 18-1993. január 15.) Bp., Magyar Nemzeti Múzeum, 1992. 27-29. old.

F. Dózsa Katalin: Erzsébet társasága. In: Erzsébet a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Bp., Rubicon, 2001. 78-89. old.

F. Dózsa Katalin: Iszonyú magyar honvágyam van. Erzsébet és a magyarok. In: Rubicon 1999. 9-10. sz. 46-48. old.

F. Dózsa Katalin: Királynék díszmagyarban. In: Rubicon 1990. 6. sz. 16-19. old.

F. Dózsa Katalin: Megértő feleség és szenvedélyes anya. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Bp., Rubicon, 2001. 32-45. old.

F. Dózsa Katalin: A szerep, egyéniség és mítosz konfliktusa Erzsébet királyné életében. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. (Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban 1992. május 18-1993. január 15.) Bp., Magyar Nemzeti Múzeum, 1992. 16-20. old.

F. Dózsa Katalin: A világ legszebb asszonya. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Bp., Rubicon, 2001. 106-117. old.

F. Dózsa Katalin: A világ legszebb asszonya - Őfelsége Erzsébet királyné. In: Erzsébet, a magyarok királynéja.(Kiállítás az Osztrák Kultúra Múzeumában). Szerk.: Cennerné Wilhelmb Gizella. Eisenstadt, Böchlau, 1991. 161-167. old.

Gerő András: Az Erzsébet-kultusz. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Bp., Rubicon, 2001. 132-141. old.

Gerő András: Egy magyar kultusz: Erzsébet királyné. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. (Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban 1992. május 18-1993. január 15.) Bp., Magyar Nemzeti Múzeum, 1992. 7-15. old.

Gerő András: Egy magyar kultusz: Erzsébet királyné. In: Uő.: Magyar polgárosodás. Bp., Atlantisz, 1993. 379-395. old.

Gerő András: Ferenc József, a magyarok királya. Bp., Pannonica, 1999.

Gerő András: A királyné szerepe. A magyarok és Erzsébet. In: Rubicon 1999. 9-10. sz. 49-51. old.

Gerő András: Koronás kispolgár. Egy uralkodó mindennapjai. In: Rubicon 1992. 1. sz. 20-23. old.

Gerő András: A magyar Habsburg-szükséglet, lehetőség és valóság. In: Uő.: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetéből. Bp., Eötvös-PolgART, 2004.

Gonda Imre-Niederhauser Emil: Habsburgok. Bp., Gondolat, 1977.

Habsburg-Lexikon. Szerk.: Brigitte Hamann. Bp., Új Géniusz, 1990.

Hanák Péter: 1898 - A nemzeti és az állampatrióta értékrend frontális ütközése a Monarchiában. In: Uő.: Kert és műhely. Bp., Balassi, 1999. 88-100. old.

Hamann, Brigitte: Erzsébet királyné. Bp., Árkádia, 1988.

Hamann, Brigitte: Kedves jó Barátném! Ferenc József levelei Schratt Katalinhoz. Bp., Európa, 2000.

Hamann, Brigitte: Rudolf. A trónörökös és lázadó. Bp., Európa, 1990.

Három nemzedék ereklyetárgyai a Magyar Nemzeti Múzeumban (1823-1875). Múzsák Bp., 1988. Szerk: Simon V. Péter

Kaiserin Keine Elisabeth Thänen wird man weinen... (Sonderausstellung des Historichen Museums der Stadt Wien Hermesvilla Lainzer Tiergarten). Wien, 1998.

Karfiáth, Márius: Ferenczy Ida. Levice, Nyitrai és Társa, 1935.

Katona Tamás: Erzsébet, Magyarország királynéja. In: Erzsébet, a magyarok királynéja.(Kiállítás az Osztrák Kultúra Múzeumában). Szerk.: Cennerné Wilhelmb Gizella. Eisenstadt, Böchlau, 1991. 156-161. old.

Királyi vonatok, udvari utazások. Bp., Közlekedési Múzeum, 1994.

Kiss Éva: Erzsébet királyné története és legendája. In: Emlékülés a Gödöllői Erzsébet-park alapításának 100. évfordulóján. Szerk.: Krassay László. Gödöllő, 1998. 17-23. old.

Kovács Éva: Erzsébet királyné Gödöllőn. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Bp., Rubicon, 2001. 98-105. old.

Lábadi Károly: Könyvekkel, szobrokkal és parkokkal emlékezve. In: Emlékülés a Gödöllői Erzsébet-park alapításának 100. évfordulóján. Szerk.: Krassay László. Gödöllő, 1998. 95-101. old.

Landgraf Ildikó: Emlékezet és elbeszélés. Valóság és típusteremtés a Rudolf-hagyományban. In: Mir-Susné-Xum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. Bp., Akadémiai, 2002. I. köt. 222-238. old.

Lipták Dorottya: Újságok és újságolvasók Ferenc József korában. Bp., Harmattan, 2002.

Mészöly Dezső: Sirály a Burgban. Bp., Balassi, 1995.

Mraz, Gerda-Fischer-Westhauser, Ulla: Elisabeth. Winschbilder oder die Kunst der Retouche. Wien, 1998.

Niederhauser Emil: Erzsébet királyné 1837-1898. In: Rubicon 1999. 7. sz. 57-62. old.

Niederhauser Emil: Erzsébet és a magyarok. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Bp., Rubicon, 2001. 64-77. old.

Niederhauser Emil: Ferenc József és Erzsébet. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Bp., Rubicon, 2001. 18-31. old.

Niederhauser Emil: Ferenc József és Erzsébet. In: Világtörténet. 1993. ősz-tél. 35-37. old.

Niederhauser Emil: A magányos menekülő. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Bp., Rubicon, 2001. 46-55. old.

Niederhauser Emil: A méltatlan vég. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Bp., Rubicon, 2001. 118-125. old.

Niederhauser Emil: Merénylet Erzsébet királyné ellen. Bp., Helikon, 1985.

Pandula Attila: Női rendjelek az Osztrák-Magyar Monarchiában. In: A numizmatika és a társadalomtudományok IV. Szerk.: Torbágyi Melinda. Bp., Argumentum, 2002. 207-225. old.

Praschl-Bichler Gabriele-Cachée, Josef: "...fáradtan teszem le esténként koronám..." Erzsébet királyné magánélete. Bp., Gabo, 1998.

Raátz Judit: Erzsébet királyné és természetszeretete a gödöllőiek emlékezetében. In: Emlékülés a Gödöllői Erzsébet-park alapításának 100. évfordulóján. Szerk.: Krassay László. Gödöllő, 1998. 103-105. old.

Róka Enikő: Egy kultuszkép története Zichy Mihály: Erzsébet királyné ravatalánál. In: Zichy Mihály. Bp., Occidental Press-Zichy Mihály Alapítvány, 2001. 36-44. old.

Salvendy, John T.: Három Habsburg pszichopatológiája. Ferenc József császár, Erzsébet királyné és Rudolf trónörökös. In: Valóság 1986. 3. sz. 95-107. old.

Sissi regina d'Ungheria (Centro Congressi Stazione Marittima Trisete 1. luglio-15. agosto 1995.) Galleria D'Arte, 1995.

Somogyi Éva: Ferenc József. Bp., Gondolat, 1989.

Somogyi Éva: Ferenc József és magyar alattvalói. In: Rubicon. 1995. 10. sz. 13-18. old.

Soós István: Sisi és családja. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Bp., Rubicon, 2001. 9-17. old.

"Sirály vagyok, sehová sem való..." Útközben Erzsébet királynéval. Válogatta, sajtó alá rend., bev. Tolnayné Kiss Mária. Bp., Argumentum, 1998.

Szabó Lajos: Erzsébet királyné tisztelete Pápán és környékén 1898-1998. Pápa, Jókai Vár

Szabó Patrícia: Sisi és a Habsburg-ház. In: Nők Lapja 1998. 37. sz. szeptember 9. 7. old.

Tolnayné Kiss Mária: Ferenczy Ida. Erzsébet királyné felolvasónője (1839-1928). In: Erzsébet, a magyarok királynéja. (Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban 1992. május 18-1993. január 15.) Bp., Magyar Nemzeti Múzeum, 1992. 21-23. old.

Tolnayné Kiss Mária: Kedves Idám! Erzsébet királyné, Ferenc József, Andrássy Gyula és Schratt Katalin levelei Ferenczy Idához. Bp., Akadémiai, 1992.

Tompos Lilla: A díszmagyar. A magyar díszöltözet története. Bp., Magyar Merairius, 2005.

Unterreiner, Katrin: Sisi. Mythe et Réalité. (trad. Rouanet-Herlt, Natalie) Wien-München, Cristian Brandstätter, 2005.

Városi Helytörténeti Gyűjtemény kiállítása Erzsébet királyné születésének 150. évfordulójára. Gödöllő, 1987.

Walleshausen Gyula: Erzsébet királyné és falkavadászatai. Székelyudvarhely, 1998.


Módszertan

Bibó István: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem. In: Uő.: Válogatott tanulmányok. Bp., Magvető, 1986. II. kötet

Bodó Julianna-Bíró A. Zoltán: Szimbolikus térfoglalási eljárások. In: Szövegvalóság. Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. Szerk.: Szabó Márton. Bp., Scientia Humana, 1997. 305-332. old.

Connerton, Paul: Megemlékezési szertartások. In: Politikai antropológia. Szerk.: Zentai Violetta. Bp., Osiris-Láthatatlan Kollégium, 1997. 64-83. old.

Cassier, Ernst: A modern politikai mítoszok technikája. In: Politikai antropológia. Szerk.: Zentai Violetta. Bp., Osiris-Láthatatlan Kollégium, 1997. 37-50. old.

Csepeli György-Tóth Pál Péter: A jelképek szerepe a nemzeti tudat működésében. In: Jelkép 1988. 1. sz. 5-13. old.

Dávidházi Péter: Egy irodalmi kultusz működése. In: Valóság 1987. 12. sz. 57-70. old.

Dávidházi Péter: Három alapelv az irodalmi kultusz vizsgálatához. In: Literatura 1989. 3-4. sz. 380-397. old.

Dávidházi Péter: "Isten másodszülöttje." A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Bp., Gondolat, 1989.

Eckhart Ferenc: Ferenc József és a Kossuth-kultusz. In: Magyar Szemle, 1927. december. 370-378. old.

Gyáni Gábor: Kollektív emlékezet és nemzeti identitás. In: Uő.: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Bp., Napvilág, 2000. 81-94. old.

Gyáni Gábor: Politikai kultusz-vezérkultusz. Identitás- és közvélemény- teremtés. In: Kultusz, mű, identitás.(Kultusztörténeti tanulmányok 4.) Szerk.: Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005. 89-97. old.

Gyáni Gábor: Történetírás: a nemzeti emlékezet tudománya? In: Uő.: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Bp., Napvilág, 2000. 95-127. old.

Gerő András: A nemzet oltára az ország fővárosában: az Ezredévi Emlékmű Budapesten. In: Uő.: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetéből. Bp., Polgart, 2004. 203-243. old.

Katona Imre: Parasztságunk történelemszemlélete. In: Szocilógia, 1976. 3-4. sz. 514-522. old.

Keresztesné Várhelyi Ilona: Egy kultusz metamorfózisai. A kultuszképződés modellje a debreceni Csokonai-kultusz fejlődésében. In: Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 2000. 188-197. old.

A kiegyezés. Nemzet és emlékezet. Szerk.: Cieger András. Bp., Osiris, 2004.

Korek József: A muzeológia alapjai. Bp., Tankönyvkiadó, 1988.

Kósa László: Megjártam a hadak útját. A magyar nép történeti emlékezete. Bp., Móra, 1980.

Lakner Lajos: Irodalmi kultusz, identitás, legitimáció. In: Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 2000. 148-169. old.

Makai Ágnes-Héri Vera: Kereszt, érem, csillag. Kitüntetések a magyar történelemben. Bp., Helkon, 2002.

Nora, Pierre: Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája. In: Aetas, 1999/3. 142-157. old.

Parkin, David: Politikai nyelv. In: Politikai antroplógia. Szerk.: Zentai Violetta. Bp., Osiris-Láthatatlan Kollégium, 1997. 83-98. old.

Porkoláb Tibor: A hódolat retorikája. (A Magyar Irodalom Pantheonja) In: Irodalomtörténet 1998. 1-2. sz. 151-163. old.

Porkoláb Tibor: Közösségi emlékezet, ceremonialitás, panteonizáció. Szempontok az emlékbeszéd műfajának vizsgálatához. In: Kultusz, mű, identitás.(Kultusztörténeti tanulmányok 4.) Szerk.: Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005. 56-87. old.

Pótó János: Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és politika. Bp., Osiris, 2003.

Romsics Gergely: Mítosz és emlékezet. A Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a magyar politikai elit emlékirat-irodalmában. Bp., L' Harmattan, 2004.

Szatmári Gizella: A Hentzi-emlékmű. In: Történelem-kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon. Szerk.: Mikó Árpád, Sinkó Katalin. Bp., Magyar Nemzeti Galéria, 2000. 686-688. old.

Szücs György: Ars memoriae, ars obliviendi - emlékművek térben és időben. In: Történelem-kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon. Szerk.: Mikó Árpád, Sinkó Katalin. Bp., Magyar Nemzeti Galéria, 2000.

Takáts József: A tér és idő nemzetesítése és az irodalmi kultuszok. In: Kultusz, mű, identitás. (Kultusztörténeti tanulmányok 4.) Szerk.: Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005. 46-53. old.

Tverdota György: Az emlékbeszéd mint a kultikus és kritikai beállítottság és a nyelvhasználat közötti átmenet modellje. In: Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 2000. 87-95. old.

Zeidler Miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között. Bp., Teleki Intézet, 2002.

Zentai Violetta: Politikai antropológia: A politika antropológiája. In: Politikai antroplógia. Szerk.: Uő.: Bp., Osiris-Láthatatlan Kollégium, 1997. 9-33. old.


Emlékezethelyei

Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között 1873-1920. Szerk.: F. Dózsa Katalin. Bp., Budapest Történeti Múzeum, 2004. I-II. köt.

Barla-Szabó László: Lechner Ödön pozsonyi "kék"-temploma. In: Építés- Építészettudomány 1973. 3-4. sz. 585-592. old.

B. Mánya Ágnes: Sissi felvidéki emlékhelyei. In: Új szó 2002. december 21.

Budapest köztéri szobrai 1692-1945. Szerk.: Hadházi Levente, Szilágyi András, Szöllőssy Ágnes. Bp., 1985.

Budapest Lexikon. Főszerk.: Berza László. Bp., Akadémiai, 1993. Második, bővített kiadás

Budapest teljes utcanév lexikona. Szerk.: Ráday Mihály. Bp., 2004.

Dauner Márton: Az erdészeti hatóságok szerepe az Erzsébet-ligetek létesítésében és fenntartásában. In: Emlékülés a Gödöllői Erzsébet-park alapításának 100. évfordulóján. Szerk.: Krassay László. Gödöllő, 1998. 31-35. old.

Entz Géza: A Mátyás-templom és a Halászbástya. Bp., Képzőművészeti, 1986.

Faludi Ildikó: A Gödöllői Királyi Kastélymúzeum.(Kiállítási katalógus). Gödöllő, 1998, második, bővített kiadás

Gallina Frigyes: Budapest utcanevei. In: Városi Szemle XVI. évf.

Gábor Eszter: Az Erzsébet királyné emlékmű első pályázata, 1900-1902. In: Schickedancz Albert (1846-1915). Ezredévi emlékművek múltnak és jövőnek. Szerk.: Gábor Eszter-Verő Mária. Bp., 1996. 220-223. old

Góg Imre: Erzsébet királyné emlékére. Vízügyes faültetések, parkok, ligetek kialakítása a Körösök mentén 1898-ban. In: Víztükör 1998. 2. sz. 22-23. old.

Holló Szilvia Andrea: Hősök és mondák az utcanévadásban. In: Néprajzi Értesítő, 1995.

Horváth Miklós: A történeti templomépítészet Budapesten. Bp., 1946.

Illyés Mária: A hős alakváltozásai. A téma és stílus kapcsolata a historizmus szobrászatában. In: A historizmus művészete Magyarországon. Művészettörténeti tanulmányok. Szerk.: Zádor Anna. Bp., MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 1993. 99-110. old.

Jeney László-Krassay László: A gödöllői Erzsébet-park története és leírása. In: Erdészettörténeti Közlemények 1997. XXXII. 85-87. old.

Kovalovszky Márta: "Bronzba öntött halhatatlan." A historizmus emlékműszobrászata. In: A historizmus művészete Magyarországon. Művészettörténeti tanulmányok. Szerk.: Zádor Anna. Bp., MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 1993. 79-98. old.

K. Kovalovszky Márta: Emlékműszobrászat (Művészeti füzetek). Bp., Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1978.

Krassay László: A Gödöllői Erzsébet-park története és leírása. In: Emlékülés a Gödöllői Erzsébet-park alapításának 100. évfordulóján. Szerk.: Krassay László. Gödöllő, 1998. 57-83. old.

Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Bp., Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1934.

Lyka Károly: Szobrászatunk a századfordulón. Bp., Corvina, 1983.

Mazányi Judit: Emlékművek a századfordulón. In: Lélek és forma. Magyar művészet 1896-1914. Összeáll.: Éri Gyöngyi, O. Jobbágyi Zsuzsa. Bp., Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, 1986. 31-35. old.

Nagy Ildikó: A műfajok hierarchiája a historizmus szobrászatában. In: A historizmus művészete Magyarországon. Művészettörténeti tanulmányok. Szerk.: Zádor Anna. Bp., MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 1993. 111-131. old.

Oroszi Sándor: Az Erzsébet királyné-emlékerdők, -ligetek összeírása és bejelentése Nyitra vármegyében. In: Erdészettörténeti Közlemények 1998. XXXVIII. sz. 5-45. old.

Oroszi Sándor: Erzsébet-ligetek és -emlékfák Magyarországon. In: Emlékülés a Gödöllői Erzsébet-park alapításának 100. évfordulóján. Szerk.: Krassay László. Gödöllő, 1998. 25-29. old.

Oroszi Sándor: A jász-nagykun-szolnok megyei Erzsébet királyné-emlékligetek és -ültetvények. In: Zonuk. (A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár) Levéltári Évkönyv 8. Szerk.: Botka Ákos. Szolnok, 1993. 349-363. old.

Országh Oszkár: Az Erzsébet királyné sanatorium huszonötéves története 1901-1926. Budakeszi, Franklin, 1927.

Prakfalvi Endre: Római katolikus templomok az egyesített fővárosban. Bp., Városháza, 2003.

Praznovszky Mihály: Az irodalmi emlékhely mint a kultusz egyik intézménye vagy szentélye. In: Tények és legendák, tárgyak és ereklyék. Szerk.: Kalla Zsuzsa, Bp., PIM 11-21. old.

Prohászka László: Magyarok királynéja, Erzsébet. In: Uő.: Szoborhistóriák. Bp., Városháza, 2004. 45-51. old.

Rajna György: Budapest köztéri szobrainak katalógusa. Bp., Budapesti Városszépítő Egyesület, 1989.

A régi és az új Erzsébet-híd. Szerk.: Földi András, Hegyiné Déri Erzsébet, F. Dózsa Katalin. Bp., BTM, 2003. (Kiállítási katalógus)

Szeles László: Katalógus (Erzsébet magyar királyné szobrairól, emlékoszlopairól és emléktábláiról.) In: Erzsébet, a magyarok királynéja. (Kiállítás az Osztrák Kultúra Múzeumában). szerk.: Cennerné Wilhelmb Gizella. Eisenstadt, Böchlau, 1991.

Sinkó Katalin: Ferenc József: a dinasztikus és a nemzeti reprezentáció versengése és dualizmusa. In: Császár és király. Történelmi utazás: Ausztria és Magyarország 1526-1918. (Kiállítás az Osztrák Nemzeti Könyvtár Dísztermében. 2001. március 8-május 1.) Szerk.: Fazekas István, Ujváry Gábor. Collegium Hungaricum, 2001. 19-22. old.

Szvoboda Dománszky Gabriella: A Mátyás templom dekóruma. A nemzeti iskola formálói: a politika és tudomány. In: Tanulmányok Budapest múltjából. Bp., 1996. XXV. köt. 173-218. old.

Takáts Rózsa: A fővárosi utcanévadás elveinek és gyakorlatának alakulása napjainkig. In: Budapest Főváros Levéltára Közleményei '84.

Tóth Antal: Az Erzsébet királyné emlékműpályázat 1898-1932. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. (Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban 1992. május 18-1993. január 15.) Bp., Magyar Nemzeti Múzeum, 1992. 24-26. old.

Varga Gábor: Egy ódon város Erzsébet-kertje. In: Emlékülés a Gödöllői Erzsébet-park alapításának 100. évfordulóján. Szerk.: Krassay László. Gödöllő, 1998. 49-55. old.

Varga Kálmán: Egy királyi rezidencia a Monarchia Magyarországán: Gödöllő. In: Győri műhely. Polgárosodás és modernizáció a Monarchiában. Győr, 1993.

Varga Kálmán: Gödöllő jelentősége a politikai köztudatban 1867-1918. In: Politika, politikai eszmék, művelődés a XIX. századi Magyarországon. Bp., 2000. 167-181. old.

Varga Kálmán: A gödöllői kastély évszázadai. Bp., 2000.
 

Források

Levéltári források

Budapest Főváros Levéltára Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai IV. 1407. b Tanácsi Ügyosztályok Központi Irattára

Budapest Főváros Levéltára Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottságának iratai IV. 1403. a Közgyűlési Jegyzőkönyvek

Magyar Országos Levéltár Bécsi Levéltárakból kiszolgáltatott iratok I 37. Burghauptmannschaft Budapest

Magyar Országos Levéltár K 78. Földművelésügyi Minisztérium Elnöki iratok

Magyar Országos Levéltár K 184. Földművelésügyi Minisztérium Általános iratok

Magyar Országos Levéltár K 27. Minisztertanácsi Jegyzőkönyvek

Magyar Országos Levéltár K 26. Miniszterelnökségi Levéltár


Kiadott források

Bartha Miklós: Erzsébet királyné emlékezete. Cyprus ágak Erzsébet magyar királyné sirjára. Eger, Érseki liceumi, 1907.

Berta Ilona: Erzsébet királyné emlékezete. (Klny. : Nemzeti Nőnevelés). Bp., Franklin, 1910.

Böngérfi János: A mi királynénk. A magyar népnek és ifjúságnak. Nagel, Nenwold, 1898.

Briefe Kaiser Franz Josephs an Kaiserin Elisabeth 1859-1898. Hrg. von Georg Nostitz-Rieneck. 2 Bde. Wien-München, Herold, 1966.

Briefe Kaiser Franz Josephs I. an seine Mutter 1838-1872. Hrsg. von Franz Schnürer. München, Kösel & Pustet, 1930.

Czudar Mihály: Erzsébet királyné halott. K.-Vásárhely, Jancsó M., é.n.

Deák Ferenc beszédei. Összegy.: Kónyi Manó. Bp., Franklin, 1903 (második, bővített kiadás). III. köt.

Dicsőült Erzsébet királyné emlékére 1932. november 19-én tartott Goethe-centenáriummal egybekötött ünnepélyes egyetemi közgyűlés. Pécs, 1933.

Emléklapok Dicsőült Erzsébet királyné szobrának Bártfafürdőn 1903. augusztus 16-án történt leleplezése alkalmából. Szerk.: Arányi Dezső. Bártfa, Salgó, 1903.

Erdélyi Zoltán: Erzsébet királyné emléke. Gyermek-szinjáték. Bp., [Barcza J.]

Erzsébet Emlékfüzet az ifjúság számára. Szerk.: Szentgyörgyi Dénes

Erzsébet királyasszony emlékének. Szerk.: Gábel Gyula. Bp., Globus, 1905.

Erzsébet királyné emlékének (Uj idők). Bp., Budapesti Hírlap könyvnyomda, 1898.

Az Erzsébet királyné emlékére készült harang költségei fedezésére és egyéb missiós célokra eladásra kerülő könyvek jegyzékkel. Bp., Müller, 1899.

Erzsébet királyné emlékezete. Szomorú história. Bp., Méhner, Nagy, [1900].

Erzsébet királyné hagyatékában maradt díszművek, műbecsű emlékkönyvek és egyéb műkincsek. (1935. december 5-i aukció katalógusa) Bp., Lantos, 1935.

Erzsébet királyné ő felsége emlékezete. Bp., 1898.

Az Erzsébet királyné szanatórium. Bp., Pátria, 1902.

Erzsébet. Megemlékezés Magyarország nagy királynéjáról. Szerk.: Gábel Gyula. Bp., Atheneum, 1900.

Esztergomi főegyházmegyei körlevelei 1899. augusztus 21. 4173. sz.

Esztergomi főegyházmegyei körlevelei 1899. augusztus 21. 4200. sz.

Ferency Ida: Az angyali jóságú Erzsébet császárné és királyné felsége levele egy tápió-szelei czigánynőhöz. Buda, 1866

Fogarasi Albert: Erzsébet királyné emlékezete. Nagyenyed, Nagyenyedi Ny., 1898.

Gábel Gyula: Erzsébet. Megemlékezés Magyarország nagy királynéjáról. Bp., Atheneum, 1908.

Gábel Gyula: Nemzetünk védőangyala. A magyar nemzet gyermekei számára. Bp., Székely, Márkus, [1900].

Grail Erzsi, Tordai: Iskolai és családi ünnepekre alkalmas költemények, párbeszédek stb. Erzsébet királyné megdicsőülése. Bp., Pesti, 1911.

Herbst József: Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepe. Bp., Bagó, [1901].

Herczeg Ferenc: Temetés után. In: Uj idők 1898. szeptember 25. 266-268. old.

Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1908. évi állapotáról. Bp., Stephaneum, 1909.

Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1909. évi állapotáról. Bp., Stephaneum, 1910.

Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1911. évi állapotáról. Bp., Stephaneum, 1912.

Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1913-1923. évi állapotáról. Bp., Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, 1926.

Jókai Mór: Erzsébet emlékezete. In: A históriai tarokkparti. (Más válogatott írásokkal.) Bp., Unikornis, 1996. 190-191. old.

Le Journal poètique de Sissi. Éd.: Hamman Brigitte. (trad. Casanova, Nicole) Paris, Félin et Arte Editions, 1998.

Karácsonyfalvi Sz. Róza: Emlékkönyv Dicsőült Erzsébet királynénk (emlékének megörökítés céljából a budai Szemlőkey legmagasabb pontján emelkedő díszes emlékoszlop költségeinek kiegészítésére van szánva e füzet tiszta jövedelme) Bp., Krammer, 1904.

Kelemen Béla: Erzsébet királyné és az irodalom. Székesfehérvár, Csitári, 1908.

Képviselőház Irományok 1896-1901. 18. köt.

Képviselőházi Irományok 1901-1906. 21. köt.

Képviselőházi Napló 1865-1868. V. köt.

Képviselőházi Napló 1896-1901. 17. köt

Képviselőházi Napló 1901-1906. 1. köt.

A királyné albuma. Irták: A magyar nők. Bp., Előkelő Világ, 1900.

Kossuth Lajos iratai. Sajtó alá rend.: Kossuth Ferencz. Bp., Atheneum, 1898. VI. köt.

Krúdy Gyula: Ferenc József rendet csinál. Bp., K.u.K., 2000.

Krüzselyi Erzsike: Erzsébet királyné emléke. A magyar nép számára írta...és Grankovics György. Bp., Nagy s., é.n.

A magyar nemzet gyásza Erzsébet szeretett királynénk halála emlékére. Bp., Kálmán M. és társa, é.n.

A Magyar Nemzeti Múzeum szervezete és szolgálati szabályzata. Bp., Stephaneum, 1909.

Magyar Törvénytár. Bp., Franklin, 1899.

Magyar szalon. Erzsébet királyné emlékfüzete. Bp., 1898.

Magyarország vármegyéi és városai. Komárom vármegye. szerk.: Borovszky Samu. Bp., Atheneum.

Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye. szerk.: Borovszky Samu. Bp., Wodianer.

Magyarország vármegyéi és városai. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. Szerk.: Borovszky Samu. Bp., Légrády Testvérek, I. köt.

Magyarország vármegyéi és városai. Temes vármegye. Szerk.: Borovszky Samu. Bp., Hornyánszky.

Magyarország vármegyéi és városai. Torontál vármegye. Szerk.: Borovszky Samu. Bp., Wodianer.

[Medve Imre] Tatár Péter: Uj aranytrombita 2. sz. (Erzsébet királyasszonyunk álma. - Deák Ferencz) Bp., Bartalits, 1874.

Mikszáth Kálmán: Adieu! Adieu! (Egy kép az udvari életből.) In: Uő.: Cikkek és karcolatok. Bp., Akadémiai, 1960. X. köt. 160-162. old.

Mikszáth Kálmán: Cseh földön a király. In: Uő.: Cikkek és karcolatok. Bp., Akadémiai, 1960. IX. köt. 93-95. old.

Mikszáth Kálmán: A királynéról. In: Uő.: Cikkek és karcolatok. Bp., Akadémiai, 1960. X. köt. 202-206. old.

Mobay Lajos: A budapesti középponti oltáregyesület fél évszázados története 1859. november 6.-1909. november 6. Bp., Budapesti Középp. Oltáregyesület, [1910.]

Odrobenyák Nepomuk János: Gödöllő hajdan és most. Bp., 1875.

Polner Zoltán: Magyarország örök emlékezetű királynéja nevével. Két dokumentum a Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem múltjából. In: Szeged 1998. szeptember 12-16. old.

Radó Vilmos: Erzsébet királyné emlékezete. Bp., Pallas, 1899.

Récsei Ede: Erzsébet királyné hazai turista útjai. (Magyar Tanitók Turista Egyes.) Bp., Nagy, 1905.

Rendeletek tára. 1898. Bp., Nr. 229. 967-970. (4196/1898 Vallás és közoktatásügyi miniszter rendelete)

Ripka Ferenc: Gödöllő a királyi család otthona. Bp., Hornyánszky, 1896.

Ripka Ferenc: Erzsébet királyné Gödöllőn 1867-1897. Emlékkönyv a gödöllői Erzsébet szobor leleplezési ünnepére. Bp., 1901.

Rómer Flóris: A történeti érzék keltése a közönségnél, ünnepi menetek, színpadi előadások, nemzeti képek, történeti kiállítások és muzeumok által. In: Századok 1885. október 15. VIII. füz. 114-135. old.

Spira Salamon: Erzsébet királyné emléke. Emlékezzél meg a régi időkről. Bonyhád, Raubitschek, 1901.

Steinberger Ferencz: Megsiratott Erzsébet királyné. Szatmár, Pázmány, [1898].

[Szabó Vilmos] Som Vili: Gyászdalok Erzsébet királyné halálára. Szatmár, Weinberger, [1899].

Szalay Imre: Az Erzsébet királyné Emlékmúzeum. Bp., Stephaneum, 1907.

Szathmáry Károly: Rege a tündérkirálynőről. [Elbeszélő költemény]. Bp., Franklin, [1898].

Szatmári Mór: Húsz esztendő parlamenti viharai. Bp., Amicus, 1928.

A Szepesség gyásza. Emlékalbum Erzsébet királyné emlékére. Szerk.: Telléry Gyula. Bp., Orsz. Közp. Kny., 1899.

Szmetha László Ödön: Megdicsőült Erzsébet királynénk emlékezete. Nagyvárad, Berger, 1903.

Tocsek Helén: Emlékezés Erzsébet királynéról. Bp., Franklin, 1901.

Tóth Kálmán: Erzsébet királyné emlékünnepe. Bp., Elek Lipót, 1904.

Török Konstant: Erzsébet királyné emlékezete. Székesfehérvár, Számmer, 1899.

Újvári Béla: Erzsébet királyné emlékfüzet. Bp., Athenaeum, 1898.

Várallay Jenő: Erzsébet könyve. Versek. Bp., Pax, 1924.

Varga Lajos: Gyász virág a Szűz Anya Tiszteletére és Istenben megdicsőült fenséges királynénk emlékére. [Versek]. Eger, Lőw, [1899].

Varjú Elemér-Höllrigl József: Ernst Lajos magyar történeti gyűjteménye. Bp., Légrády Testvérek, 1932.

Vaszary Kolos: Erzsébet királyné emléke. Beszéd az Örökimádás-templom Központi Bizottságának gyászünnepe alkalmából. Bp., Pesti Lloyd, 1899.

Vay Sándor: Erzsébet királynéról és más krónikás feljegyzések. Bp., Orsz. Monográfia Társ., [1910].

Versényi György: Erzsébet királyné emlékezete. Kolozsvár, Ajtai, 1898.

Zih Károly: Erzsébet királynénk emlékére [vers]. Mező-Tur, Gyikó, 1898.


Emlékiratok

Bánffy Miklós: Emlékeimből. Huszonöt év. Kolozsvár, Polis, 2001 (második, bővített kiadás)

Barabás Béla: Emlékirataim. 1850-1929. Arad, 1929.

Falk Miksa: Erzsébet királynéról (Visszaemlékezések). Bp., Lampel, [1898].

Hauszmann Alajos Naplója. Építész a századfordulón. Bp., Gondolat, 1997.

Mária Valéria főhercegnő, Erzsébet királyné kedvenc lányának naplója 1878-1899. Vál. és sajtó alá rend.: Schad, Martha-Schad, Horst. Bp., Gabo, 2001.

M. Hrabovszky Júlia: Ami elmúlt. Visszaemlékezések életemből. Bp., Helikon, 2001.

Podmaniczky Frigyes: Naplótöredékek. Bp., Grill Károly, 1888. III. köt. (1859-1875)

Róna József: Egy magyar művész élete. Bp., Európa, 1929. II. köt.

Sztáray Irma: Erzsébet királyné kíséretében. Bp., Stephaneum, 1909.


Merénylet, temetés

Dokumentumok a Magyar Iparművészeti Egyetem történetéből. 1880-1904. Összeáll.: Zsidi Vilmos. Bp., Magyar Iparművészeti Egyetem Levéltára, 2004. 209. (XIII.)

Erzsébet királyné meggyilkolása. Szatmár, Weinberger, [1898].

Gál Miklós: Gyászima Erzsébet legkegyelmesebb királyasszonyunk ő felségének elhunyta alkalmából, 1898. Szeptember 17-én a temetés órájában mondotta [...] Bp., Bagó Márton és fia, [1898].

Hazánk nagyasszonya Erzsébet királynő temetése Bécsben, 1898. szeptember 17. (Bartalis Károly Imre:) Gyászdal Erzsébet királynő emlékezetére. Bp., 1898.

Két birodalom gyásza vagy Erzsébet királynő halála. Bp., Bartolis, [1898].

Magyarország gyásza vagy Erzsébet királyné halála. Történt 1898. szeptember 10-én, Genfben. Ungvár, Székely és Illés, [1898].

Mezőfi Vilmos: Anarhisták vagy szocialisták?! Kik ölték meg Erzsébet királynét. Bp., Gutenberg K., é.n.

Nagy Károly-Csató Ignácz: Erzsébet királyné meggyilkolása s a gyilkos Luccheni elfogatása. Mezőtúr, Dolesch, 1898.

Nagy Károly-Csató Ignácz: A XIX-ik század legnagyobb bűnténye. Erzsébet magyar királynő meggyilkolásának igaz története. [verses elbeszélés]. Mezőtúr, Dolesch, 1898.

Nagy Károly-Csató Ignácz: Luccheni a királynő-gyilkos olasz banditának első és legújabb históriája [verses elbeszélés]. Mezőtúr, Dolesch, 1898.

Nagy Lajos: Emlékkönyv Erzsébet, Magyarország királynéjának haláláról s a 48-iki törvények szentesítéséről. Alkalmi történeti költeményekkel a t. szülők, tanítók s tanítványaik, [...] a tanügy iránt érdeklődő t. közönség számára. Nagyvárad, Neumann, 1900.

Ő felsége Erzsébet magyar királyné meggyilkoltatása. Nagyvárad, Laszky, 1898.

Részletes leírás Erzsébet királynénk meggyilkoltatásáról. Összeáll.: E. K. Eger, Egri ny., [1898].

Szabó Lajos: Halott imádság melyet Erzsébet királyné ő felsége temetése alkalmára írt s 1898 szep. 17-én a h.-hadházi templomban elmondott [...] Gyoma, Kner Sz., 1898.

A szerencsétlen nagyasszony, Erzsébet királyné hazaszállítása és temetése Bécsben, 1898 évi szep. 17-én. Szeged, Traub, [1898].


Emlékhelyek

Éber László: Erzsébet királyné emlékszobra. In: Magyar Iparművészet 1916. 217-222. old.

Erzsébet királyné emléke. Br. Forster Gyula az Erzsébet királyné emlékszobra ügyében alakított országos bizottság elnökének a jelentése. Bp., Hornyánszky, 1907.

Erzsébet királyné emlékfái. Bp., Pallas, 1899.

Az Erzsébet királyné emlékmű története. [Bp.], Állami, 1932.

Fülep Lajos: Az Erzsébet-szobor pályázata. In: A művészet forradalmától a nagy forradalomig. Szerk.: Timár Árpád. Bp., Magvető, 1974. I. köt. 559-569. old.

Hermann Hahn-F. Ohmann: A pályázat eldöntése. In: Magyar Iparművészet 1916. 257-263. old.

Károlyi Gyula gróf jelentése az Erzsébet emlék országos bizottságához az Erzsébet királyné emlékmű tárgyában 1932. május havában. Bp., Állami, 1932.

Körösfői Kriesch Aladár: Az Erzsébet-emlékmű pályázatának tanulságai. In: Magyar Iparművészet 1916. 223-256. old.

Kuszkó István: Erzsébet királyné kolozsvári emlékei. Kolozsvár, 1906.

Lyka Károly: Az Erzsébet-emlékmű. In: Művészet. 1902. 105-110. old.

Lyka Károly: Az Erzsébet-emlékmű. In: Művészet. 1913. 206-213. old.

Lyka Károly: Az Erzsébet-emlékmű második pályázata. In: Művészet. 1903. 267-280. old.

Lyka Károly: Erzsébet-szobrok a Műcsarnokban. In: Uj Idők. 1902. február 16. 162-163. old.

Lyka Károly: Új Erzsébet emlékművek. In: Uj Idők 1903. június 21. 596-597. old.

Nogáll László: Jelentésszerű beszéd Erzsébet királyné emlékére az ország fővárosában emelendő Örökimádság Templom fölépítése érdekében Csanád vármegyében megindított mozgalomról. Bp., Stephaneum, 1899.

Nagy Géza: Első fogadalmi templom Erzsébet királyné emlékére. Épült Erdélyben. Bp., Athenaeum, 1905.

Palóczi Antal: Az Erzsébet-emlékmű. In: Építőművészet. 1916. 171. old.

Schmall Lajos: Buda-Pest utczái és terei. Adatok a Buda-Pesti utcák és terek elnevezéséhez és történetéhez. Bp., Székesfőváros Házinyomdája, 1905.

Szabó M. Ferenc: Indítványa [...]Erzsébet királynénk[...] emlékezetére emelendő örök imádási templom elhelyezésére vonatkozólag. Bp., S.n., 1900.

Végh Gyula: Az Erzsébet-emlékmű-pályázat még néhány tanulsága. A kritikáról és egyebekről. In: Magyar Iparművészet 1916. 274-276. old.


Beszédek

Beöthy Zsolt: Ferencz József királyunk és Erzsébet királyné emlékezete. Két beszéd. (Magyar könyvtár). Bp., Lampel, [1917].

Emlékkönyv az erdélyi irodalmi társaságnak Erzsébet cs. és apost. királyi felsége emlékezetére (1898. év október 2-án tartott gyászüléséről). Kolozsvár, Ajtai, 1898.

Esterházy Sándor: Erzsébet királyné. Kassa, Vitéz, 1903.

Fábry Sándor: Ferencz József és Erzsébet. Emlékbeszéd. Gyula, Dobay, 1899.

Ferencz József és Erzsébet. Emlékbeszéd. (Tartotta dr. Fábry Sándor alispán ő cs. és apostoli királyi fensége, I. Ferencz József és megdicsőült királyasszonyunk, Erzsébet életnagyságú képeinek Békés vármegye törvényhatósága tanácskozási termében 1899. évi október hó 16-án történt ünnepélyes leleplezése alkalmából). Gyula, Dobay János, 1899.

Fodor Dániel: Emlékbeszéd Erzsébet királynénk halálakor. Zilah, Seres Samu, 1899.

Herold Ferencz: Ünnepi gyászbeszéd feledhetetlen és dicsőült Erzsébet királyasszonyunk emlékére[...] tartotta[...] Bp., Stephaneum, 1900.

Holbesz József: Beszéd, melyet Erzsébet felséges királynénk lelke üdvéért tartott [...] Bp., Müller, é.n.

Kudora János: Ünnepi beszéd, melyet I. Ferecz József császár és apostoli kir. és Erzsébet királyné arcképének [...] leleplezése alkalmával, Ipolyságon[...] mondott. Bp., Athenaeum, [1900].

Szőcs Géza: Erzsébet királyné emlékezete. Alkalmi beszéd. Nagy-Szeben, Reissenberger, 1901.

Vaszary Kolos beszédei. Sajtó alá rend.: Keményfy K. Dániel. Esztergom, Buzárovits Gusztáv, 1909.

Vaszary Kolos: Erzsébet királyné emléke. Beszéd és önimádás-templom Közp. Biz. Gyászünnepe alkalmából. Bp., Pesti Lloyd-Társulat, 1899.

Venetianer Lajos: Erzsébet. Emlékbeszéd. Ujpest, Schön, 1898.


Gyászbeszédek

Ádám Sándor: Emlékbeszéd és indítvány Magyarország nagyasszonyának Erzsébet királynénak gyászos elhunyta alkalmából. Mezőtúr, Gyikó, 1898.

Beöthy Zsolt: Beszéd, mellyet [...] Erzsébet királyné [...] halála alkalmából [...] tartott. Bp., Egyetemi, 1898.

Blau Lajos: Erzsébet királyné emlékezete. Gyászbeszéd. Bp., Athenaeum, 1898.

Csepreghy Endre: Gyászbeszéd megnyitóul tartotta[...] állami tanítóképző intézeti igazgató szeptember 17-én Erzsébet királyné emlékére rendezett gyászünnepélyen. Kun-Félegyháza, Verszősi József, 1898.

Erzsébet királyné emlékezete. A debreceni Kereskedelmi akadémia 1898. évi szeptember hó 19-én tartott iskolai ünnepe. Debrecen, Csokonai, 1898.

Erzsébet királyné emlékezetére. A marosvásárhelyi Ev. Ref. Kollégium. Marosvásárhely, Sztupjár, 1898.

Erzsébet királyné ő felsége emlékezete. A Keleti Kereskedelmi Tanfolyam [...] gyászünnepe. Bp. Pesti Könyvnyomda, 1898.

Fenyvessy Ferenc: Gyászbeszéd Erzsébet királyné ő felsége felett. Veszprém, Krausz A. fia, [1898].

Guidó Béla: Erzsébet [...] elhunyta alkalmából tartott ima és emlékbeszéd. Dicső- szentmárton, Hirsch, 1898.

Gyász a királynéért Sárosmegyében. Eperjes, Kósch, 1898.

Gyászhangok ő felsége Erzsébet császárné és magyar királyné felett. Győr, Pannonia, 1898

Gyászünnepély Erzsébet királyné emlékezetére. Szeged, 1898

Hetesy Viktor: Ima Erzsébet királyné felett. Az ómaraviczai ref. Egyházban 1898. szeptember 18-án tartott gyászünnepélyen imádkozta [...] Zombor, Oblát Károly, 1898.

Holbesz József: Beszéd, melyet Erzsébet felséges királynénk[...] gyász isteni tisztelet alkalmából 1898. szep. 17-én tartott. [Kispest], Kispesti Könyvnyomda, [1898].

Jávori Nándor: Gyászbeszéd Erzsébet királyné és Rudolf trónörökös felett. Bp., Nagy Sándor, 1898.

Kenessery Béla: Emlékbeszéd Erzsébet királyné felett. Elmondatott a Mária Valéria árvaházban 1898. szep. 25-én tartott gyászünnepélyen. Kolozsvár, Ajtai K. Albert, 1898.

Kiss Arnold: Gyászbeszéd. Tartotta: Erzsébet királyné emlékére a veszprémi izr. templomban 1898. szeptember 21-én. Veszprém, Köves és Boros, 1898.

Kiss Kálmán: Beszéd felséges Erzsébet királyné gyászünnepélyén a Nagy-Kőrösi ev. ref. tanitóképezdében 1898. szep. 18-án. N.-Kőrös, Ottinger, 1898.

Lebovits József: A siralmak könyve. Gyászbeszéd Erzsébet királyné felett. Bonyhád, Ranbitselek Izidor, 1898.

Lévai Mihály: Gyászbeszéd melyét néh. Erzsébet magyar királyné ő felségért tartott isteni tiszteletalkalmából mondott [...] Bp., Hornyánszky V., 1898.

Löw Immánuel: Erzsébet. Gyászbeszédek. Szeged, Traub, 1898.

Lőwy Mór: Gyászbeszéd. Istenben boldogult Erzsébet királyné ő cs. és kir. felsége fölött. 1898. szeptember 20-án ünnepélyes gyászistentisztelet alkalmából tartotta [...] temesvári főrabbi. Temesvár, Csendes Jakab, 1898.

Magyari Milkós: Erzsébet magyar királyné emléke. Gyászbeszéd. Erzsébet magyar királyné emlékezetére tartott gyász isteni tiszteleten 1898 évi szeptember 18-án a kalocsai templomban mondotta. Keszthely, Franklin társulat, 1899.

Márki Sándor: Erzsébet királyné. Emlékbeszéd. Kolozsvár, Ajtai K. A., 1898.

Moldoványi Gyula: Erzsébet királyné ő felsége. Gyoma, Kner J., 1898.

Molnár János: Gyászbeszéd és ima Ő felsége Erzsébet királyné halálának gyászünnepén.

N. Sztupjár István: Erzsébet királyné emlékezetére. (A marosvásárhelyi ref. Kollégium). Marosvásárhely, 1898.

Novák Lajos. Emlékbeszéd [...] Erzsébet Magyarország királynéja [...] gyászünnepélye alkalmából. Bp., Franklin, 1898.

Ő felsége lelki üdvéért 1898 szept. hó 17-én 3 órakor a háromszékmegyei izr. Hitközségnek sepsi-szent-györgyi templomában tartandó gyász Isteni tiszteletén elmondandó könyörgésnek. Sepsi-Szent-György, Jókai, é.n.

Rétlaky Ferenc: Gyász-dal ő felsége Erzsébet királyné élete, szenvedései és halála. Bp., Lőbb Dávid, é.n.

Peres Ármin: Erzsébet. Gyászbeszéd. Tartotta a pécsi zsinagógában 1898. szept. 19-én. Pécs, Részvénynyomda, 1899.

Péterfi Dénes: Erzsébet királyné. Gyászbeszéd. Kolozsvár, Ajtai, 1898.

Pollók Miksa: Erzsébet királyné emlékezete. Gyászbeszéd a soproni izr. templomban 1898. szeptember 21-én. Sopron, Breiner E. Fia, 1898.

Sinó János: Gyászima Erzsébet magyar királyné ő felsége halálakor. Torda, 1898.

Szalay Károly: Emlékezet Erzsébet királynéra előadta a szerző a budapesti ref. Templomban tartott Gyászünnepélyen 1898. szept. 24-én. Bp., Hornyánszky, 1898.

Terray Gyula: Gyászbeszéd, melyet Erzsébet magyar királynő 1898. szept. 17-én tartott temetése napján elmondotta. Rozsnyó, Sajó és vidéke, 1898.

Wolter Gyula: Emlék szavak a feledhetetlen Erzsébet királyné szomorú elhunyta alkalmából. Esztergom, Buzárovits Gusztáv, 1898.

Zábráh Dénes: Gyászbeszéd és ima [...] Erzsébet királyné gyászünnepélyen. 1898. szept. 21-én. Sopron, Rötting, 1898.


Erzsébet napi gyászünnepélyek

Baintner Hugó: Emlékbeszéd Erzsébet királyné fölött. Kassa, Vitéz, 1902.

Belók Sándor: Emlék-beszéd Erzsébet királyné felett. Szegzárd, Árva, 1902.

Demeczky Mihály: Ünnepi beszéd [...] Erzsébet királyné emlékére [...] Bp., Franklin, 1904.

Emlékbeszéd Erzsébet királyné fölött (Mondotta a kassai királyi jogakadémia 1900. évi november 19-én tartott ünnepélyén Dr. Baintner Hugó nyilv. r. tanár) Kassa, 1902.

Emlékbeszéd, melyet Istenben boldogult Erzsébet Magyarország királynéja, a Budapesti Első Bölcsöde Egyesület védaszonyának [...] gyászünnepélye alkalmával mondott Novák Lajos. Bp.,1898.

Erdélyi Zoltán: Erzsébet királyné emléke (alkalmi gyermekszínjáték egy fölvonásban). Bp., 1910.

Erzsébet királyné emlékezete a ciszt. Rend székesfehérvári kath. Főgimnáziumában. Székesfehérvár, Számmer, 1903.

Gyászima Erzsébet, legkegyelmesebb királyné asszonyunk ő felségének elhúnyta alkalmából / 1898. szeptember 17-én temetés órájában mondotta Gál Miklós. Bp., 1898.

Horányi Gyula: Beszéd, melyet a Nagyváradi Kir. Kath. Jogakadémia által 1902. november hó 19-én rendezett dicsőült Erzsébet királyné emlékünnepélyén [...] tartott. Nagyvárad, Szent László, 1902.

Kalocsay Endre: Megemlékezés (Erzsébet királyné haláláról). Csurgó, Vágó, 1899.

A kir. József Műegyetem részéről Erzsébet királyné ő felsége emlékezetére tartott gyászünnepély. Bp., Pesti Loyd-társulat, 1900.

A kir. József Műegyetem részéről Erzsébet királyné ő felsége halála alkalmából tartott gyászünnepély. Bp., Pesti Loyd-társulat, 1898.

Ludvigh Béla: Magyarok csillaga. Vezérkönyv Erzsébet gyászünnepélyek rendezéséhez. Bp., Pesti, 1904.

Pintér Kálmán: Emlékezés Erzsébet királynénkról [Beszéd iskolai gyászünnepélyeken]. Bp., Hornyánszky, 1899.

Schlauch Lőrinc: Erzsébet királyné emléke. Emlék-beszéd. Nagyvárad, Szt. László, 1899.

Szarvas Gáborné: Erzsébet királynéról. Bp., Franklin, 1902.

Ünnepi gyászbeszéd feledhetetlen és dicsőült Erzsébet királyasszonyunk emlékére [...] 1899. évi nov. hó 20-ikán tartotta Herald Ferencz. Bp., 1900.

Vutkovich Sándor: (pozsonyi kir. jogakadémiai tanárnak) Beszéde a kir. jogakadémiának Erzsébet emlékünnepén. 1900. november hó 18-án. [Pozsony, Wigand, 1900].

Wagner István: Erzsébet királynénk. Irta és 1898 nov. 19-én ...elmondotta... B. Gyarmat, Részvény Kny., é.n.


Életrajzok

Balogh Dénes: Nagyasszonyunk Erzsébet királyné életéről... (Magyar népkönyvtár 16.)

Barrès, Maurice: Erzsébet királyné. A magányosság császárnője. (ford. Tóth Árpád). Bp., Nyugat, [1898].

Berta Ilona: Erzsébet királyné emlékezete (Különlenyomat a Nemzeti Nőnevelés 1910. évi decemberi füzetéből) Bp., 1910.

Bön Gréfi János: A mi királynénk (A magyar népnek és ifjúságnak) Bp., Eisler, Otthon, 190?

Dániel Anna: Erzsébet királyné. Fiatal lányok számára. Bp., Dante, [1938].

Erzsébet a magyarok királynéja. Bp., Szt. István Társulat (Népiratkák), [1898].

Erzsébet királyné élete és halála. Kőszeg, Feigl, [1898].

Erzsébet királyné emlékezete. Szomorú história. Bp., Méher Vilmos-féle

Erzsébet királyné, a legmagyarabb királyasszony története. Bp., Bálint, Kálmán [1899].

Erzsébet. A királyasszony életéből. Bp., Deutsch Zsigmond és társa, 1898.

Fally Henrik: Erzsébet királyné. Elbeszélő költemény. Bp., Hell, 1907.

Karácsonyfalvi Sz. Róza: Emlékkönyv. [Karcolatok Erzsébet magyar királyné életéből.] Bp., Krammer, [1904].

Krúdy Gyula: Erzsébet királyné. Bp., Palatinus, 1998.

Sebők Zsigmond: Erzsébet királyné. Bp., Singer-Wolfner, [1898].

Szeretett Erzsébet királynénk, nagyasszonyunk élete és halála. Bp., Klein, Gros-Grünhut, [1898].

Szőgyén-Wittenbach Hubert: Ferenc József szerelmei. Bp., Zrínyi, 1989. I-II. köt.

Vághó Ignácz: Erzsébet királyné életéből. Élet- és jellemrajz-adatok. Bp., Pesti, 1898.

Vértes József: Erzsébet magyar királyné. (Életének érdekes és bizalmas mozzanatai). Bp., Wodianer, Pannonia, 1924.

Zeidler Pál Gerhard: Erzsébet királyné mártíromsága. Regényes korrajz. (Ford.: Cserney Gyula). Bp., Pantheon, [1924].

Zsigray Julianna: Erzsébet magyar királyné. Bp., Singer-Wolfner, 1938.


Folyóiratok

Alföld 1891.Szegedi Friss Ujság 1905.
Bártfa és Vidéke 1895.Szegedi Napló 1907.
Bártfafürdői Hiradó 1903.Székesfehérvár és Vidéke 1903.
Békés 1904.Uj Idők 1898-1903.
Békésmegyei Közlöny 1904.Vasárnapi Ujság 1854-1914.
Borsodmegyei Lapok 1905.Vendéglősök Lapja 1910.
Budapesti Hirlap 1898.Veszprémi Hirlap 1901.
Budapesti Közlöny 1898-1911.
Eperjesi Lapok 1899-1903.
Erdészeti Lapok 1899.
Egyházi Közlöny 1898-1914.
Fővárosi Közlöny 1898-1914.
Gödöllő és Vidéke 1901.
A Kert 1899.
Kis Ujság 1898.
Magyar Iparművészet 1898, 1916.
Magyar Salon 1898.
Magyarország 1898.
Muzeumi és könyvtári értesítő 1908.
Műcsarnok 1901.
Művészet 1902.
Nemzet 1898.
Országos Hirlap 1898.
Pesti Hirlap 1898-1914.
Torontál 1899.
Szabadka és Vidéke 1900-1901.
Századok 1898.
EPA Budapesti Negyed 52. (2006/2) Budapesti közterületek jegyzéke < > II. kötet: előszó