Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2005/12. 405.o.

BÚCSÚ A FIZIKAI SZEMLÉTŐL

Életem egyik ajándékának tekintem, hogy közel fél évszázadon keresztül szolgálhattam a Fizikai Szemle és ezen keresztül a magyar fizikusközösség ügyét mint szerkesztőbizottsági tag, majd a szerkesztőbizottság titkára, végül mint társfőszerkesztő és - az utóbbi években, Marx György halála után - mint főszerkesztő. Meggyőződésem ugyanis, hogy még a mai internetes világban is szükség van ilyen nyomtatott folyóiratra, amely a fizika egyre több és egymástól egyre messzebb kerülő ágaiban dolgozó fizikusokat informálja az adott területen elért legújabb és legfontosabb eredményekről, továbbá ezeket közvetíti a legszélesebb magyar fizikus közvélemény felé, azok felé, akik a közoktatásban vagy a közm?velődésben dolgoznak. Sőt úgy gondolom, hogy az a kör, amelyhez a Fizikai Szemle szól még ennél is szélesebb.

A fenti feladat teljesítése során külön öröm volt, hogy olyan fizikussal, olyan kollégával és emberrel dolgozhattam együtt, mint Marx György. Ez külön élmény és ajándék volt számomra. De itt köszönöm meg sok más kollégának, elsősorban a szerkesztőbizottsági tagoknak, de az egész fizikusközösségnek is, hogy sokféle módon támogatta a lapot, és sohasem éreztem, hogy ne lenne, ne lennének mögöttem, és hogy ne éreznék sokan saját ügyüknek a Fizikai Szemlét és a magyar fizikusközösséget.

Amilyen örömmel dolgoztam a Fizikai Szemle ügyéért, olyan jó érzéssel adom most át helyemet az új főszerkesztőnek, Németh Juditnak és az új szerkesztőbizottságnak. Kérek minden magyar fizikus kollégát, hogy úgy álljon mellettük, mint ahogyan azt én is tapasztaltam. Kívánom, hogy az új főszerkesztő és szerkesztőbizottság sikeresen meg tudja valósítani célkit?zéseit, és őszintén remélem, sőt biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni is fog!

Berényi Dénes