Fizikai Szemle nyitólap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1995/2. 71.o.

PÓCS LAJOS (1931-1994)

Megrendülten tudatjuk, hogy 1994. december 23-án, 63 éves korában váratlanul elhunyt Pócs Lajos.

Már középiskolás korában kitűnt tehetségével; az 1949-es Eötvös-verseny nyertesei között találjuk. Miután 1954-ben fizikus diplomát szerzett az ELTE-n, a KFKI-ba került, ahol haláláig az RMKI-ban dolgozott (közben 1954-től 1956-ig az MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának munkatársa volt.) Ezalatt járt tanulmányúton a Niels Bohr Intézetben, Dubnában és az M.I.T.-ben is.

Rendkívül szerteágazó érdeklődésű kutató volt. A kezdeti években először egy, a fúziós energiatermeléssel kapcsolatos elméleti témán dolgozott, majd a magfizikához került közel. A hatvanas években kísérletileg és elméletileg is vizsgálta a stripping-reakciók során emittált gamma-sugarak polarizációját és néhány más magspektroszkópiai munkában is részt vett. Ezután főleg a magreakciók elméletében mélyedt el; kandidátusi értekezését, melynek témája a deuteron stripping-reakciók egy új modellje volt, 1972-ben védte meg, majd a nagyenergiájú proton-reakciókban keletkező deuteronok energia-spektrumának egy új, a kísérleti eredményeket nagy pontossággal reprodukáló elméletét dolgozta ki. Ezekben az években sem hagyta abba a kísérleti munkát; Mössbauer-spektroszkópiával és atommagok g-faktorainak mérésével is foglalkozott. A hetvenes évek közepétől érdeklődése ismét a plazmafizika felé fordult. Döntő szerepe volt a fúziós kutatások megindításában: csaknem egy évtizeden át ő volt a KFKI Termonukleáris Célprogramjának vezetője. Ennek során nemcsak a program fő berendezésén, az MT-1 tokamakon végzett kutatásokra volt gondja, hanem arra is figyelmet fordított, hogy más módszerek is kapcsolódjanak a fúziós kutatásokhoz: ő kezdeményezte például az RMKI 5 MV-os Van de Graaf gyorsítóján az azóta is folyó plazma-fal kölcsönhatási vizsgálatokat.

Egész munkásságán végigvonul a számítástechnika és az informatika alkalmazása. A hatvanas években a legelsők között volt, akik Magyarországon a fizikai kutatásban számítógépet alkalmaztak. Egész kutatócsoportokat látott el évtizedek során a legkülönfélébb programokkal a méréskiértékeléstől az elméleti magfizikáig, a publikáció-nyilvántartástól a hálózati szerverekig. Ő írta azt a programot is, amely az Eötvös Társulat hálózati információs rendszerét, a FIZINFO-t működteti, sőt halála előtt néhány órával is éppen e rendszer tökéletesítésén dolgozott.

Munkájában mindig is a tökéletesre törekedett; ebben soha nem tett különbséget fontos és kevésbé fontos feladat között. Egyszerűen nem tudta elviselni, hogy kezét olyan munka hagyja el, amellyel ő maga nem volt megelégedve.

Határtalan nyitottsága tette őt alkalmassá arra, hogy minden tudást és pozitív emberi értéket befogadjon. Nemcsak a szűkebb értelemben vett fizikában volt otthon, de a csillagászatban, az irodalomban, a társadalomtudományokban is. Számára “kétféle kultúra" nem létezett, csak egy, amelyről őszintén hitte, hogy egyaránt alkalmas a természet és a társadalom problémáinak megoldására.

Mindennél fontosabbnak tartotta, hogy másoknak segítsen, másoknak önzetlenül ötleteket adjon, a fiatalabbakat tanítsa - aligha van módszer, mely alkalmas arra, hogy kimutassa azt a hatást, melyet környezetére, tanítványaira gyakorolt. A hatvanas évek elején három éven keresztül félállásban az ELTE Atomfizikai Tanszékének adjunktusa volt, de az egyetemi előadásokat akkor sem hagyta abba, amikor ez az állás formálisan megszűnt. Egy generáció nőtt fel úgy, hogy tőle tanulta, tőle leste el a magreakciók elméletét, a valószínűségszámítást, a méréskiértékelés numerikus módszereit, a programozás technikáját, vagy éppen a magnetohidrodinamikát, amelyből halálát közvetlenül megelőzően is tartott egyetemi előadásokat. Kevesen rendelkeznek azzal a képességgel, hogy gondolataikat olyan világosan és érthetően tudják másoknak átadni, mint azt ő előadásaiban és szemináriumaiban tette.

Emlékét megőrizzük.

(Nagy Dénes Lajos)

Pócs Lajos publikációi

TUDOMÁNYOS CIKKEK

 1. PÓCS L., SCHMIDT GY.: Az elektromágneses fal problémájáról - KFKI Közl. 5, 64 (7957).
 2. KÁLMÁN G., PÓCS. L., SCHMIDT G., SIMONYI K.: On the possibility of controlled power production using thermonuclear fusion - Periodica Polytechnica 1, 53 (1957).
 3. ERŐ J., PÓCS L., SZENTPÉTERY I., ZIMÁNYI J.: Circular polarization of gamma quanta in the B10(d,p.gamma)B11 reaction - KFKI Közl. 8, 263 (1960).; ZsETF 40, 709 (1961).; Soviet Physics - JETP 13, 496 (1961).
 4. ERŐ J., PÓCS L., SZENTPÉTHRY I., ZIMÁNYI J.: Circular polarization of gamma quanta emitted in stripping reactions International Symposium on Direct Interaction and Nuclear Reaction Mechanism, Research Contributions No.64., Padua,1962.
 5. ZIMÁNYI J., ERŐ J., PÓCS L., SZENTPÉTERY I.: Circular polarization of gamma quanta produced by the reaction B10(d,p)B11 - Nuclear Physics 33, 524 (1962).
 6. MÖSNER J., PÓCS L., ZIMÁNYI J.: Die Zahl der zufälligen Koinzidenzen beim Arbeiten mit einer gepulsten Quelle - Mitteilungen ZfK, Dresden, No. ZfK-PhA6, 1962.
 7. KESZTHELYI L., BERKES I., DÉZSI I., PÓCS L., MOLNÁR B.: Measurements of the g-factor of the 412 keV State in Hg-198 - Phys. Lett. 8, 196 (1964).
 8. KESZTHELYI L., BERKES I., DÉZSI I., PÓCS L.: On the g-factors of the excited states in 192Os, 192Pt and 194Pt - KFKI Preprint (1965).; Nucl. Phys. 71, 662 (1965).
 9. DÉZSI I., KESZTHELYI L., PÓCS L., KORECZ L.: Mössbauer Effect on Some Iron. Salts in Ice - Phys. Lett. 74, 14 (1965).
 10. DÉZSI I., KESZTHELYI L., MOLNAR B., PÓCS L.: Mössbauer Effect Study of Phase Transition in Ice - Phys. Lett. 18, 28 (1965).
 11. DÉZSI I., KESZTHELYI L., KISS Á., PÓCS L.: Belső mágneses tér hőmérsékletfüggése - KFKI Közl. 14, 77 (1966).
 12. CSER L., DÉZSI. I., KESZTHELYI L., KORECZ L., MOLNÁR B. PÓCS L., PÁL L.: Mössbauer Effect Studies in Hungary Report KFKI 15/1966 (1966).
 13. DÉZSI I., KESZTHELYI L., MOLNÁR B., PÓCS L.: Investigation of Condensed Aqueous Systems by Mössbauer Effect Report KFKI 9/1967 (1967).; in: Hyperfine Structure and Nuclear Radiations, ed, by D.A. Shirley, North-Holland, 556 (1968).
 14. KESZTHELYI L., DEMETER I., DÉZSI I., PÓCS L.: The g-factor of the 635 keV Level in 188Os - Nucl. Phys. A91, 692 (1967).
 15. BANG J.M., PEARSON C.A., PÓCS L.: Polarization in (d,p) reactions from the WBP model - Nucl. Phys. AI00, (1967) 24.
 16. PÓCS L.: New results in the WBP stripping theory - Second Rossendorf Conference, 1967.
 17. DEMETER I., PÓCS L., DÓRA L., KESZTHELYI L., SZENTPÉTERY I., ZIMÁNYI J.: Average spacing of excited levels in 49V - Acta Phys. Hung. 25, 403 (1968).
 18. VARGA L., DEMETER I., KESZTHELYI L., PÓCS L., SZŐKEFALVI NAGY Z.: Anomalous hyperfine field at recoiled Rh nuclei of low energy in Fe51,5 Rh 48,5 alloy - Report KFKI 3/1969 (1969).
 19. BANG ].M., PEARSON C.A., Pócs L.: Differential cross sections and polarization in (d,p) reactions from the WBP model-Annals of Phys. 52, 33 (1969).
 20. PEARSON C.A., BANG J.M., PÓCS L.: The jn dependence of (d,p) reactions from the Weakly Bound Projectile Model - Phys. Rev. 179, 1082 (1969).
 21. DÉZSI I., KULCSÁR K., NAGY D.L., PÓCS L.: On the Mössbauer spectra of FeCO3 (Siderite) - Proc. Conf. Appl. Mössbauer Effect, Tihany, 1969., 247 (1971).
 22. KULCSÁR K., NAGY D.L., PÓCS L.: A complete package of programs for the evaluation of Mössbauer and gamma spectra - Proc. Conf. Mössbauer Spectrometry, Dresden, 1971., 594 (1971).; Report KFKI 67/1971 (1971).
 23. MARKOV V.I., PÓCS L.: O roli obmennüh effektov v kvaziuprugom vübivanyii gyejtronov - Report Dubna 7298 (1973).
 24. HORVÁTH D., KULCSÁR K., NAGY D.L., PÓCS L.: Sirius: A program package for nuclear data processing - Proc. VII. Int. Symp. on Nucl. Electr., Budapest, 1973., 224 (1973).; Report Dubna D13-7616 (1973).
 25. PAK A.S., PÓCS L., TARASZOV A.V.: O sztrukture amplitud A(x-xN)B reakcij - Report Dubna P2-7989 (1974).
 26. PÁSZTI F., MEZEY G., KÓTAI E., LOHNER T., MANUABA A., GYULAI J., PÓCS L.: Surface Impurity Loss During MeV 14N+ Ion Bombardment - Report KFKI-1980-65 (1980).; Nucl. Instr. Meth. 182/I83, 283 (1981).
 27. MEZEY G., PÁSZTI F., POGÁNY L., KÓTAI E., MANUABA A., LOHNER T., PÓCS L.: Blistering and Exfolation on Gold Produced by 1-3.52 MeV Energy 4He+ Ions - Proc. of the Int. Working Meeting on Ion Implantation in Semiconductors and other Materials, Prague 1981, 97 (1981).
 28. PÁSZTI P., MEZEY G., POGÁNY L., KÓTAI E., MANUABA A., PÓCS L., LOHNER T. GYULAI J., BÜRGER G., KOSTKA P., KLOPFER E.: Investigation of Plasma Contamination in the MT-1 tokamak and Model Experiments on High Energy Exfoliation - Proc.of Tenth European Conf. on Controlled Fusion and Plasma Phys., Moscow 1981, 1 A8a (1981).
 29. PÁSZTI F., POGÁNY L., MEZEY G., KÓTAI E., MANUABA A.,
  PÓCS L., GYULAI J., LOHNER T.: Blistering and Exfoliation Investigations on Gold by 3.52 MeV Helium Particles - Report KFKI-1981-22 (1981).; J. Nucl. Mat. 98, 11 (1981).
 30. PÁSZTI F., TAR J., KÓTAI E., MANUABA A., LOHNER T., MEZEY G., PÓCS L.: Preliminary results of the investigation of plasma contamination in MT-1 tokamak on probes by RBS and channeling - Report KFKI-1981-27 (1987).
 31. POGÁNY L., PÁSZTI F., MEZEY G., KÓTAI E., MANUABA A., PÓCS L., GYULAI J., LOHNER T.: SEM Investigation on Gold Surfaces Bombarded by 3.52 MeV Helium Ions - Berichte der X. Tagung "Elektronenmikroskopie", Leipzig 470 (1981).
 32. MANUABA A., PÁSZTI F., POGÁNY L., FRIED M., KÓTAI E.,MEZEY G., LOHNER T., LOVAS I., PÓCS L., GYULAI J.: Comparative Study on Fe32Ni36Cr14P12B6 Metallic Glass and its Polycrystalline Modification Bombarded by 2000 keV Helium Ions with High Fluence - Proc. Int. Conf. on Amorphous Systems Investigated by Nucl. Meth., Balatonfüred, 1981., 989 (1981).; Nucl. Instr. Meth. 199, 409 (1982).
 33. PÁSZTI F., POGÁNY L., MEZEY G., KÓTAI E., MANUABA A., LOHNER T., PÓCS L.: Exfoliation on Gold Produced by 3.52 MeV He Bombardment at Room Temperature - Proc. of the 2nd All-Union Conf. on Eng. Problems of Fusion Reactors, Leningrad, 1981., 4, 223 (1982).
 34. PÁSZTI F., MEZEY G., KÓTAI E., MANUABA A., LOHNER T., PÓCS L.: A Sputtering Model of Thin Overlayers in the MeV Energy Region - Proc. of the 2nd All-Union Conf. on Eng. Problems of Fusion Reactors, Leningrad, 1981., 4, 231 (1982).
 35. KÓTAI E., MEZEY G., PÁSZTI F., LOHNER T., MANUABA A., PÓCS L.: Light Impurity Measurement by 2-4 MeV He Beam Using Recoil Detection and Forward Scattering - Proc. of the 2nd All-Union Conf. on Eng. Problems of Fusion Reactors, Leningrád, 1981., 4, 235 (1982):
 36. MEZEY G., PÁSZTI F., POGÁNY L., MANUABA A., FRIED M., KÓTAI E., LOHNER T., PÓCS L., GYULAI J.: Blistering and Exfoliation on Gold by 1-3.52 MeV Helium Particles - in: Ion Implantation into Metals, ed. by V. Ashworth, W.A. Grant, R.P.M. Procter (Pergamon Press, Oxford, 1982) p. 293.
 37. BÜRGER G., HREHUSS GY., KARDON B., KOSTKA P., KÓTAI E., MANUABA A., MEZEY G., MONTVAI A., PÁSZTI F., PETRAVICH G., PÓCS L., SZENTPÉTERY I., TEGZE M., VÁLYI L.: Recent measurements on the MT-1 Tokamak - Proc. of the 12th Czech. Seminar on Plasma Phys. and Techn., (Liblice, 1983) p. 150.
 38. PÁSZTI F., MANUABA A., POGÁNY L., VIZKELETHY GY., FRIED M., KÓTAI E., SUU H.V., LOHNER T., PÓCS L., MEZEY G.: Surface deformation and gas escape process studied by quasi-simultaneous multiple-energy He irradiation - J. Nucl. Materials 119, 26 (1983).
 39. PÁSZTI F., MEZEY G.,.POGÁNY L.., FRIED M., MANUABA A., KÓTAI E., LOHNER T., PÓCS L.: Exfoliation on stainless steel and inconel produced by 0.8-4 MeV helium bombardment - Nucl. Instr. Meth. 209/210, 1001 (1983).
 40. PÁSZTI F., FRIED M., POGÁNY L., MANUABA A., MEZEY G.,KÓTAI E., LOVAS I., LOHNER T., PÓCS L.: Flaking and wavelike structure on metallic glasses induced by MeV-energy helium ions - Nucl. Instr. Meth. 209/210, 273 (1983).
 41. PÁSZTI F., FRIED M., POGÁNY L., MANUABA A., MEZEY G., KÓTAI E., LOVAS I., LOHNER T., PÓCS L.: Pattern formation in metallic glasses induced by helium ion-implantation: I experiments - Phys. Rev. B28, 5688 (1983).
 42. MY N.T., MANUABA A., MEZEY G., PÁSZTI F., KÓTAI E., PÓCS L., KLOPEER E., KOSTKA P., FRIED M.: Surface modification and gas re-emission behaviour of aluminium under.quasi-simultaneous multiple energy helium bombardment - Proc. 12th Eur. Conf. Controlled Fusion and Plasma Physics, Budapest, 1985., 9F 642 (1985).
 43. MY N.T., MEZEY G., MANUABA A., PÁSZTI F., POGÁNY L., KÓTAI E., FRIED M., PÓCS L.: Effects of heavy ion bombardment induced damage on surface deformation and re-emission characteristics aluminium under high energy He irradiation - Proc. 12th Eur. Conf. Controlled Fusion and Plasma Physics, Budapest, 1985., 9F 639 (1985).
 44. PÁSZTI F., KÓTAI E., MEZEY G., MANUABA A., PÓCS L., HILDEBRANDT D., STRUSNY H.: Hydrogen and Deuterium Measurements by Elastic Recoil Detection Using Alpha Particles - Nucl. Instr. Meth. B15, 486 (1986).
 45. POST R.S., GOODRICH P., PÓCS L.: Problems of gas control and fuelling in the Tara Tandem Mirror – 10th Internat. Vacuum Congress, Baltimore, 1986.
 46. TORTI R.P., HORNE S.F., PÓCS L., BRAU K.: Gas effects on Tara Axicell Operation - Ann. Mtg. Am. Phys. Soc., Division of Plasma Physics, Baltimore, 1986., 2U7 (1986).
 47. SEVILLANO E., BRAU K., CASEY J., PÓCS L.: Tara Tandem Mirror startup and plugging results - Ann. Mtg. Am. Phys. Soc., Division of Plasma Physics, Baltimore, 1986., 2U7 (1986).
 48. HORNE S.F., TORTI R.P., BRAU K., PÓCS L.: Tara neutral beam injection results - Ann. Mtg: Am: Phys. Soc., Division of Plasma Physics, Baltimore, 1986., 2U6 (1986).
 49. MAHON R., PÓCS L.: Atomic hydrogen density measurements in the TaraTandem Mirror experiment - Ann. Mtg. Am. Phys. Soc., Division of Plasma Physics, Baltimore, 1986., 2U6 (1986).
 50. POST R.S., BRAU K., CASEY J., PÓCS L.: Results from the Tara Tandem Mirror and Constance Quadrupole Mirror - Proc. Eleventh Internat. Conf. Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research, Kyoto, 1986. IAEA-CN-47, C-I-3 81 (1986).
 51. POST R.S., BRAU K., CASEY J., PÓCS L.: Gas pressure measurements and control in the Tara Tandem Mirror - Exp. J. Nucl. Mat. 145-147, 81 (1987).
 52. GUSS W.C., YAO X.Z., PÓCS L., MAHON R., CASEY J., POST R.S.: H laser fluorescence diagnostic on the Tara tandem mirror experiment - PFC/JA-88-16 (1988).
 53. BARLAI K., BORONKAI A., PÓCS L.: Tabulae Directionum Profectionumque... A Hungarian Codex and the Ephemerides of Columbus - Proc. Int. Symp. "Time and Astronomy at the.Meeting of two Worlds", Frombork, 1992., Warsaw, 380 (1994).

ÖSSZEFOGLALÓ ÉS NÉPSZERŰ CIKKEK

 1. PÓCS L., SIMONYI K.: A szabályozható fúziós energiatermelés megvalósításának lehetőségéről – Fizikai Szemle 7, 39 (1957).
 2. PÓCS L., SCHMIDT GY.: A H-bombától a fúziós reaktorig - Természettudományi Közlöny (1957).
 3. PÓCS L., SIMONYI K.: A fúziós reaktorok megvalósításának problémájáról - Atomtechnika 10, 220 (1957).
 4. PÓCS L.: Hogyan jutott el a tudomány az OGRA-ig? - Természettudományi Közlöny (1958).
 5. PÓCS L.: Termonukleáris kutatások a Szovjetunióban - Magyar Tudomány 4, 533 (1959).
 6. PÓCS L.: Az elemek kialakulása - Fizikai Szemle 11, 25, 50, 84 (1961).
 7. PÓCS L.: Az atommagok születése - Népszerű Technika 10, 35 (1961).