II. évfolyam. 5. szám 2001. március., ISSN 1404-7780

[vissza]

Nyelvápolás


Ha magyarul szólsz vagy írsz, kerüld az idegen kifejezéseket!

SVÉDORSZÁGI MAGYARÍTÓ SZÓSZEDET

Felhívás a közös gyűjtésre

Anyanyelvünk rovására egyre gyakrabban, idegen szavakat. használunk. Az idegen nyelvi környezetben élő magyarokat az otthoniaknál még nagyobb mértékben érinti a nyelvkeverés betegsége. Ennek gyógyítására, az évezredforduló sugallta nemzetmentő törekvéseink között egyre erőteljesebben megmutatkozik az a nyelvünket tisztító igyekezet, amit a svédországi -, tágabb körben pedig a skandináviai magyaroknak a saját és az utánunk jövők érdekében is támogatniuk érdemes.

" Életteli, szívünket megérintő, lelkünkhöz szóló ősi szavaink kapcsolatot teremtenek két ember között. Általuk megértjük, megérezzük egymást. De ez csak akkor történhet meg, ha őszintén, nyíltan vállaljuk önmagunkat a másik, és mások előtt. Amennyiben erre nem vagyunk képesek, akkor óhatatlanul előfurakodnak az énidegen, palástoló, idegen szavak. Tetézik álarcunk vastagságát, s eltávolítanak a többi embertől. Ezt az élményt átéltem, és a különbséget megtapasztaltam a saját bőrömön. Immár érzem, tudom, mire képes nyelvünk ereje. Megváltoztatja az embert, megtisztítja, s meggyógyítja kapcsolatait. Így vált bensőmmé, szívügyemmé a tiszta magyar nyelv." (Tar Anita, lélekgyógyász)

Az idézet a Molnos Angéla: Magyarító könyvecske című, nagysikerű kézikönyvének harmadik kiadásában olvasható. De idézhetnénk a nyelvünk tisztítását igenelők népes táborából Orbán Viktor miniszterelnök figyelmeztető szavait, aki maga is használja Molnos Angéla könyvét.

" Helyes, ha a Miniszterelnök odafigyel arra, mit is beszél. Ez egyébként sem árt, de a nyelv szempontjából is jót tesz., és az sem árt, ha arra is odafigyel, hogy hogyan teszi mindezt. Esetleg erre intheti a munkatársait is".

Nyelvjavító igyekezetünk során használjuk az említett könyvön kívül Pintér Jenő félévszázados nyelvtisztító szótárait és az 1993-ban kiadott Sztranyiczki Mihály - Tar Károly által összeállított romániai magyar nyelvjavító szótárat Közösen könnyen összegyűjthetjük azokat a sűrűn használt, divatos, önkéntelenül is magyar beszédünkbe kevert svéd és angol szavakat, amelyek anyanyelvünket, svéd nyelvünket, angol tudásunkat is szegényítve és kisebbítve, a csak kevesek által értett zagyvanyelvet éltetik. A Lundi Lapban és a Magyar Ligetben, a dél-svédországi magyarok családi lapjában már évekkel ezelőtt beindult gyűjtést most a világháló segítségével kívánjuk folytatni.

A tiszta magyar nyelv használatára erőszakkal senkit sem kényszeríthetünk, de példát mutathatunk az igényességre. Szószedetünk célja csupán annyi, hogy megfontolásra késztessen, hiszen egyik-másik idegen szó helyet anyanyelvünk gazdag tárházából számos megfelelőbbet használhatunk, amelyekkel változatosabban kifejezhetjük gondolatainkat. A gyűjtők amellett, hogy a SVÉDORSZÁGI MAGYARÍTÓ SZÓSZEDET, később pedig a SKANDINAV MAGYARÍTÓ KISKÖNYV - reményeink szerint népes - szerzői táborának tagjainak sorába lépnek, gyarapodnak azzal is, hogy nyelvhasználatuk tudatosabbá válik, meggondoltabban fogalmaznak, tömörebben, jobb magyarsággal beszélnek majd. Kérjük, bővítse, egészítse ki a környezetében gyakran hallott idegen kifejezésekkel az alábbi szószedetet. A szószedet letölthető/elérhető az oldal felső jobb sarkából és a www.hunsor.nu címről.

Sokszorosítását és terjesztését ajánljuk és engedélyezzük.

Tar Károly
a SMOSZ Anyanyelvünk Alapítványa
irányító testületének tagja , a Lundi Lap
és a Magyar Liget szerkesztője

Kormos László
a HUNSOR főszerkesztője


¨NYELVÉSZKEDJÜNK EGY KICSIT *
írta Sárközi Mátyás

Vidéki úton jártam fenn az észak-angol iparvidéken, és ebéd tájt, megéhezvén, bevetődtem egy dirty spoon-ba. Hogy ez mi? Dirty az ugyebár piszkos, a spoon meg kanál. A "piszkos kanál" pedig olyan puritán étkezdét jelent az angol nyelvben, ahová malterfoltos overálban is be lehet ülni és nagyon olcsón meg lehet ebédelni, csak éppen kicsit ragad az asztal, és a konyhába jobb nem bekukucskálni. Sokszor olasz a tulaj, és mindig meglep, hogyan felejtheti el egy-egy itt megtelepedett olasz húsz-harminc év alatt ilyen mértékben a jó mediterrán ízeket, hogy azután valami vacakot tegyen az ember elé a tányérra.

Angol jelenség, hogy ezeket az étkezdéket nem nevezik restaurantnak, hanem, amúgy franciásan, café a nevük. Az meg viszont az angol humorra jellemző, hogy egy café nem igazi, eszpresszógépes kávézó, akkor a café szót tréfából így ejti az angol: kéf. Mondhatjuk: "Ez nem igazi café, csak amolyan kéf."

A dirty spoon jellegű kéf lassan eltűnik még Anglia kormos iparvidékéről is, ma más mindenki igényesebb, a szigorú tisztiorvos szigorúan, és bőven állnak rendelkezésre nedves ronggyal tisztán tartható műanyagok. Az amerikai gyorsétkezdék, például általában ragyognak a tisztaságtól. Elnevezésük is pratikus, bár az én fülemet bántja. Ez áll a bejáratuk fölött neonbetűkkel: EATER. Evő. Nem a személyre, a fogyasztóra vonatkoztatva, hanem a vendéglátó-ipari egységre. A mi nyelvújított "étkezde" szavunk se valami szép, de eater szerintem egyenesen ronda. Bizonyára ezt az amerikai jövevényszót is megszokjuk idővel Angliában, ha csak berzenkedve ki nem veti a köznyelv. A szavak sorsa kiismerhetetlen. A magyar nyelvújítók által az oxigénre kitalált éleny nem kevésbé idétlen, mint társa a higany. Az utóbbi meg tudta vetni a lábát, az előbbin mosolygunk. Az eater-nek most van Angliában a próbaideje. Majd jelentem Önöknek, kedves olvasóim, tíz-tizenöt év múlva, hogy megmaradt, vagy kikopott.

Sárközi Mátyás
*Az Angliai Magyar Tükör 2000 / 4-es számából


¨SVÉDORSZÁGI MAGYARÍTÓ SZÓSZEDET


A

aplikál alkalmaz, ráilleszt
apoték, apotéka gyógyszertár
arbetál dolgozik, működik
arbetskámerádmunkatárs
argumentál érvel, bizonyít
aristokratafőnemes, főúr, előkelőség
arkitekt(mű)építész
arkiv levéltár, irattár, okmánytár
arkivál levéltárba helyez, megőriz
aromaillat, zamat
artista mutatványos művész, bűvész, állatidomár
artisztikus művészi művészies
asch! ej! mi(t)!
asszimilál áthasonít, beolvaszt
aszisztál segédkezik, közreműködik
aszocieráltársul, szövetkezik, összekapcsol
aszpikszínkocsonya, kocsonya lé
asztronomcsillagász
ateliéműterem, műhely
atakálmegtámad
ateista istentagadó
atencionálfigyelmeztet
atlasz térkép, tudományos műmelléklet gyűjtemény
atmoszferalégkör, levegő, hangulat
atentátmerénylet
atentátormerénylő
aksun árverés
apotekgyógyszertár
aukcióárverés
autoritét tekintély
autobiografiaönéletrajz
autodidakta önképző
autográfsajátkezű aláírás
autogram kézjegy
avanszerál előrehalad, haladó
avjiftilleték, járulék,
befizettem az avjiftemet befizetem a díjat (belépő-, biztosítási-, tagsági-, stb


B
babby sitter gyermekőrző, szárazdajka
badrumfürdőszoba
badmintontollaslabda
bak hátul, hátra
kibakázok a garázsból Kihátrálok a gépkocsiszínből


(folytatása következik)felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2000., A.D.