II. évfolyam. 5. szám 2001. március., ISSN 1404-7780

[vissza]


A szerkesztő asztala


A MAGYAR LIGET

folytatja kapcsolatteremtő levelezését. Az elmúlt évben többek között a kolozsvári REMÉNY és a TASNÁDI TÜKÖR, a kanadai MAGYAR KRÓNIKA tisztelt meg bennünket érdeklődésével. És lapcsere-kapcsolatba léptünk a Londonban negyedévenként megjelenő ANGLIAI MAGYAR TÜKÖRREL, amely a Magyarok angliai országos szövetségének gondosan szerkesztett lapja. Külalakja megegyezik a régi Lundi Lappal. Főszerkesztője Pátkai Róbert evangélikus püspök, a Magyarok Angliai Országos Szövetségének elnöke. A színvonalas lapot társszerkesztőkként Jotischky László és Sárközi Mátyás írja és szerkeszti, kiadó hivatalukat Adler Sándorné vezeti, a hibátlan számítógépes szerkesztés Nilsen Anna munkája.

Idézek a főszerkesztő leveléből:
"Leveledet és a Magyar Liget példányait szépen köszönöm. A mi kis lapocskánk 1992 óta jelenik meg, negyedévenként. Nyilván tudod, nem kis erőfeszítés kell az ilyesmihez. Távolról sem rendezettek a körülményeink. Mindig csak a következő számra van pénzünk. Most éppen annyi sincs a pénztárban. No, de ez mindenkori sorsa az ilyen magánvállalkozásoknak. Bár a lap az Országos Szövetség lapja, mégis anyagilag a kettőt külön kezelem , mert fenn állna a veszély, hogy ráfizetés esetén, azonnal, könnyedén a közpénzhez folyamodnánk. A lapnak a maga erejéből kell megélnie. Ez, bár döcögősen, de megy. Mi 1200 példányban jelenünk meg."


A 32 oldalas, A5-ös, nyomdában készült lap egy éves előfizetési ára 8 font. Meg sem próbáljuk összehasonlítani a Magyar Ligettel. De erőt merítünk a londoni lap példájából. A mi eddigi legnagyobb példányszámunk megközelítőleg félezer volt. De nem kívántuk eladni a lapot, hanem csak sokszorosítani és terjeszteni. Ez most sem sikerül egykönnyen. De előnyünk, hogy a teljes egészében társadalmi munkában (valójában néhány szolgálatra kész ember erőfeszítéseként) készülő lapunk olvasható a világhálón is. Ha sikerül felkelteni a lap iránti érdeklődést még néhány dél-svédországi város magyarjaiban, akkor fokozatosan a kétezres példányszámot is elérhetjük.

Jóleső bíztatást kaptunk, amit sietünk továbbadni olvasóinknak. Higgyenek abban, hogy megélünk a magunk erejéből. Nem a "pénz beszél" tehát, hanem a magunkat megtartó magyar akarat.


Örömhír

Levélváltás
Drótpostán közérdekű levelet kaptunk Göteborgból.
Kedves Tar Károly!

Köszönöm a válaszát. A Magyar Liget igazán nagyszerű célú lapnak ígérkezik. Hogy a göteborgiak nem méltatták válaszra annak az lehet az oka, hogy levele nem jó kezekbe került. Szerintem Göteborgban elégé színes, és sokszálú magyar kulturális élet van kialakulóban, elég sok a rendezvény is, így lenne miről írni. A legkisebbekkel kezdve, van magyar óvodánk, nagy létszámú, ifjúsági néptánccsoportunk, két magyar egyesület is működik, tagjai vagyunk a Nyelvápolók közösségének, vannak óvónőink, magyartanáraink, költőink, festőnk, szobrászaink, színészünk, valamennyien az anyanyelv szolgálatában álló emberek.

S persze vannak magyarul olvasni szerető ismerősök, barátok, családtagok. Valószínűnek tartom, hogy mi is csatlakozzunk a laphoz, hisz lenne, aki, amiről, és akinek írni. Lapot még nem szerkesztettem, inkább az irodalomhoz értek, de mivel az újságírás és az irodalom nem áll távol egymástól, próbálkozhatok a göteborgi előszerkesztéssel, ha segít. ( A kolozsvári Bolyain öt éve végeztem magyar- angol szakon.)

A munkát azzal kezdeném, hogy átolvasnám a korábbi lapszámokat, bélyeget és borítékot küldök, a címét megtaláltam a Nyelvápolók közösségének listáján. Látnom kell, milyen jellegű és színvonalú a lap , milyen témának, milyen terjedelmet lehet biztosítani, s mit várnak el az írásoktól.

Én prózaírással próbálkozom. Küldhetek belőle. Beszámolót az Ige és Anyanyelv versenyről küldhetek jelenleg. A közelmúltban ez a rendezvény az, amely anyanyelvünket közelről érinti. Szép számú fiatal és gyerek vett részt az eseményen, 2o versenyzőnk volt összesen. Végül szeretnék kérdezni valami személyeset : azonos - e ön az Ismert katona szerzőjével?

Szeretném. Hetedik osztályos voltam , amikor olvastam a könyvet, és egyike volt azon olvasmányaimnak ami örökre megmaradt. Az egész osztály olvasta akkor, kézről - kézre járt a regény, és igazságkeresésünk, a politikai rendszer elleni lázadásunk magyar szimbólumává vált.

Aztán szem elől tévesztettem Tar Károlyt, nem találkoztam újabb írásával . Gyerek is voltam még, hogy valaki munkásságát nyomonkövessem, de minden november 1-én égett a gyertyám az "Ismert katona" sírján. Most újra előttem a könyv.

Szeretettel:
László Patricia.


Kedves olvasó
a hibavadászati versenyt

egész évben folytatjuk a következő szabályzat alapján: Minden a lapban fellelhető értelmi hibáért 3, helyesírási hibáért 2, gépelési hibáért 1 pont jár.

Megismétlem a Munkatársi verseny előírásait is: Minden a szerkesztőségbe beküldött hírért 5, beszámolóért 6, cikkért 7, képes beszámolóért 8 pont , a Svédországi magyarító szószedet összeállítását elősegítő minden 5-10 beküldött svéd-magyar kifejezésért pedig 10 pont jár.

Minden 10 pontot elért versenyző könyvjutalomban részesül!

Ne tétovázz! Ebben a versenyben csak nyerhetsz! Az veszít, aki kimarad belőle!

Azok, akik valamilyen okból kifolyólag nem küldtek be még egyetlen megtalált hibát sem, de legalább egy pillanatra elgondolkoztak egyik-másik téves vagy tévesen írt kifejezésen - nyerteseink közé tartoznak!

Lapunk megvallott célja éppen az volt és az lesz az elkövetkezőkben is, hogy figyeljük a magunk és a mások nyelvi hibáit. Ha észre vesszük ezeket: közelebb kerülünk kijavításukhoz is.

Örömhír: Tar Károly válasza

Válaszom is közérdekű, hiszen a még mindig alakuló közös lap dolgait érdemes elismételni, hátha mások is kedvet kapnak a szolgálatra.

Kedves László Patricia!
Röviden, mindenre igenlő választ írhatok. A sajnost is kitenném ide-oda. Köszönöm azt a gyertyát. Magam nem mehetek évenként csak egyszer haza.

A lapra térve köszönöm, hogy belevág a dologba. Ha teheti, alakítson ismerőseiből csapatot. Számítok rá, hogy hónap végéig összeállítunk egy-két oldalt legalább. Ehhez kell az említett versenyről a beszámoló. Szükséges a helyi két? magyar egyesület tervezett műsora. Kis hírek, apróságok, jegyzetek. Ha az egyesületek vezetői nyilatkoznak a lap ügyben vagy mindenféle más ügyben, az is jó. Lehetne az események beszámolóit képpel megtoldani. Ha valaki rajzol, festeget, munkáit be kellene mutatni. Alakítsunk ki távlatokban irodalmi összeállításokat. Máris jöhet egy rövidebb novella, karcolat. De lehetni a jövőben göteborgi irodalmi külön oldal is, ha akad egy-egy jó vers, kritikai írás.

A szerkesztéshez a Microsoft Publichert használom, alkalomadtán megküldhetem a szerkesztéshez. De eleinte azt hiszem könnyebb lesz, ha magam tördelem a küldött anyagot. A kész lapot visszaküldhetem, esetleg sokszorosításra alkalmas példányt küldök, amit ott helyben kellene megejteni. A lapnak nincs ára, de a terjesztő belátása szerint a maga költségeinek megfelelően értékesítheti. Esetleg magára vállalja(k) ezt a magyar egyesület(ek). Takarékosabb, ha a lapba beépül mindenféle hirdetésük és meghívójuk, amiért aztán vállalják a kiküldés postaköltségét.

Ha nem megy a példányonkénti terjesztés, marad a www.hunsor.nu honlapja. Később valószínűleg minden vezetőség belátja, hogy a közös lap azért is hasznos, mert elzártságunkat megszünteti és színvonalasabb, családiasabb, célirányosabb és olcsóbb, mintha mindenki a maga kis lapját készíti.

Kedves Patricia, a szerkesztésnél szívesen veszem a következő szabályok betartását: 1. Kerüljük az idegen kifejezéseket. ( Lásd a Hunsorban a Svédországi magyarító szószedetet a számítógépes kifejezésekkel, amelyeket folyamatosan bővítünk és csiszolgatunk) 2. A lapban legyen minél több svédországi magyar neve, róluk szóló beszámoló stb. Észre kell vennünk mindenkit, nemcsak a vezetőket. 3. mellőzzük az egymás iránt acsarkodókat: Dsidával szólva: "mindig magunkért, soha mások ellen".
Kérdéseire szívesen válaszolok. Várom küldeményeit. Kolozsvári barátsággal.

Tar KárolyMolnos Angéla: Szent és sérthetetlen

A tiszta magyar nyelv használatáról és elhallgatott gyökérrendszeréről alcímmel megjelent könyvének második, bővített kiadását kaptuk a szerző kedves ajánlásával. Nem ismerek időszerűbb magyar könyvet. Két előadásának szövegét olvashatjuk lapjain, amelyek a nyelvhalállal, a nyelvgyilkossággal és a nyelvöngyilkossággal foglalkoznak. Sajnos, ebben is elől járunk, már csak kevesen beszélik a tiszta magyar nyelvet. Persze, magyarnak nevezzük latin-magyar keveréknyelvünket és azt a habarék zagyvanyelvet, amit sem magyar, sem angol nem ért , csak a beavatottak bővülő köre. Nyelvünk elsorvadásának mutatója az is, hogy már sem ösztönszerűen, sem tudatosan nem alkalmazzuk, nem fejlesztjük őseinktől örökölt gyökrendszerünket, a mondatrészek kötetlenségéből adódó végtelenül árnyalható kifejezésmódot, a lényegre törő fogalmazást, a képekben gazdag, ízes, tömör beszédet.
A könyv gyakorlati részéből emeltük ki az alábbi három tanulságos mondatot:

Latin magyar: Emancipált és autonóm kultúrát preferálunk. Angol: We prefer an emancipated and autonomous culture. Magyar : Felszabadultabb és önállóbb irodalmi életet szeretnénk.
Latin -magyar: A precedenseket tekintve a maximumot abszolúte kihoztuk. Angol: Considering what went on before, we achieved the maximum possible. Magyar: Az előzményekhez képest a lehető legtöbbet értük el.

Zagyvanyelv: A rádiókampány után kijött a szingel, amin három trekk van. Angol: After the radio campaign the single came out with three tracks. Magyar: A hangcsatorna hírverése után három számmal lemez jelent meg.

Köszönjük, kedves Dr. Molnos Angéla !


felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.