II. évfolyam. 5. szám 2001. március., ISSN 1404-7780

•[vissza]

Gyógyászat


Galántha H. Judith:

TUDOMÁNY
VAGY VARÁZSLÁS?

Tanmese a tibeti gyógyászatról


Hagyományos gyógyászati és asztrológiai rendszerük is elsősorban a szájhagyománynak köszönheti fennmaradását a mára rendkívül elszegényedett körülmények között. A két tudomány mai is egymástól elválaszthatatlan. Az orvosnak és az asztrológusnak egyformán jártasnak kellett lennie mindkettőben annak ellenére, hogy élete folyamán csak az egyikben, vagy annak is csak egyik vetületében tevékenykedett tehetségének, érdeklődésének megfelelően. Mindkét területen szigorú, sok éves tanulás előzte meg a praktizálást. Mindkét tudomány rendkívül összetett, szövevényes és sokrétű. Mindkettő logikája egészen más, mint a miénk. Ezért a nyugati embernek idegen. Habár gyanítom, hogy két-három évszázaddal ezelőtt őseinknek teljesen érthető és elfogadható volt. A hétköznapok szerves része pontosan úgy, mint az ma Tibetben. Akkoriban a világ népei sokkal közelebb álltak a természethez és annak törvényeihez. Akkor még magától értetődő volt, hogy földben, fűben, fában az orvosság.

Hol vagyunk már ettől manapság a 21. század elején! Hogy jobban-e vagy rosszabbul, az egyéni vélemény. Minden esetre Tibetben kidolgozódott egy olyan bennszülött gyógyászati rendszer, ami elektromos áram és modern körülmények nélkül tökéletes dolgozik bárhol. Nincs szüksége semmiféle modern gyógyászati felszerelésre, csak az orvos érzékeny kezére, egy fehér tálkára és egy keverőnek használható tiszta fadarabra. Van néhány operáláshoz, égetéshez szükséges műszerük, egyéb felszerelésük. Persze az orvos érzékeny keze mellett a tudás a legfontosabb eszköz, hiszen a beteg testfelépítési típusa, születésének asztrológiai száma és a betegség szimptómái félreérthetetlen jelzések számára.

Hogyan? - úgy, hogy a pulzus ritmusa, mélysége és száma pontosan jelzi a betegség jellegét és a szervezetben pillanatnyi elhelyezkedését. A testfelépítési típus és az asztrológiai születési szám a beteg veleszületett szervezeti gyengeségeire utal. Ehhez járulnak a betegség szimptómái, amiből egyáltalán nem ördöngösség a diagnózis, amit a vizelet-vizsgálat gyakorlatilag igazol. Ehhez kell a már említett fehér tálka és a fadarabka. Sakyamuni Buddha megfigyelése szerint a 84 ezer féle érzelmi sérülés 84 ezer féleképpen nyilvánul meg.

A tibeti gyógyászat ezt a számot 1016-ra , majd további 404-re s végül 101 betegségtípusba sűrítette, amik a karmánkban rejlő betegségekből, életünk során jelentkező betegségekből, lelki zavarok által keletkező betegségekből ,és a gyenge lefolyású betegségekből áll. Az emberi szervezetet a három energia típusnak, a hideg, meleg és hűvösnek a keveréke uralja, amik végülis a világmindenséget szub-atomikus szinten összetevő Víz, Tűz, Föld, Levegő és a Tér elemek keverékének a megnyilvánulási formája.Így lehetnek hideg vagy meleg jellegű betegségek. A hűvös energia mindkettőnél jelen van és kisebb-nagyobb szerepet játszik leginkább a betegség lefolyásának a gyorsaságában. Természetesen a betegségek további kategorizálása is létezik és ha most belemennék az egész gyógyítási rendszerük ismertetésébe se vége, se hossza sem lenne.

Inkább hadd számoljak be a hagyományos tibeti orvoslási tanulmányaimat megelőző, első személyes találkozásomról a tibeti gyógyászattal. Lhászában történt 1993 őszén. Puszta kíváncsiságból elmentem egy helyi orvoshoz, ami életem egyik legemlékezetesebb, sorsfordító kalandja lett, mint az később kiderült. Dr .Karma Chöpel évekig az utolsó Pancsen lámának volt a személyes orvosa. Lévén szakmai tudása és politikai megbízhatósága foltmentes, engedélyezték neki a külföldiek fogadását klinikáján. Az így befolyó valuta természetesen a politikai vezetés kasszájában kötött ki, de így az adott körülmények között mindenki jól járt. ...

Az orvos hosszú percekig fogta a pulzusomat, előbb az egyik kezemen négy ujját használva, majd a másikon ugyanúgy. Közben alig észrevehetően bólogatott, szemmel láthatóan mindent megjegyezve. Azt hittem leesek a székről, amikor jó tíz perc után megkérdezte, hogy volt-e epeműtétem? Hát ezt meg vajon honnan tudta, amikor nem mondtam neki semmit előre!?

A hosszú mese rövidre fogva, néhány ehhez hasonló kérdés után sok jó tanáccsal és a megfelelő tibeti gyógyszerekkel felszerelve útra keltem, hazafelé. Egyáltalán nem hagyott nyugodni a gondolat, vajon honnan az ördögből tudta, hogy nincs epém már évek óta? Kevesebb, mint egy esztendővel e kaland után Kanadában belebotlottam egy hirdetésbe ami arról tudósított, hogy Nyugaton első ízben lehetőség van egy diplomával koronázott négy éves tibeti gyógyászati program elvégzésére.

A karrier változtatás kényszerében élve egyszerűen nem tudtam ellenállni a csábításnak. Gondoltam igy nemcsak Kőrösi Csoma Sándornak a tibeti orvoslásról szóló munkájának az objektív elbírálására leszek majd képes, de tán azt is megtudom, hogyan jött az epeműtét tényre az orvos Lhászában! Így is lett. A négy éves tanulmányaim során több igen érdekes tény mellett megtanultam a tibeti pulzus-technika titkait és választ kaptam a nagy kérdésre. Kiderült, hogy minden belső szervnek megvan a maga pulzusa. Operáció esetén a pulzus legyengülten jelentkezik, a szerv eltávolítása után pedig megszűnik...

Tudomány vagy varázslás? Első kézből, elfogulatlanul megítélve bizony tudomány ez a javából. Speciális tudomány még akkor is, ha modern világunk megkövesedett ősmaradványként tartja nyilván.
Galántha H. Judith
felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.