II. évfolyam. 5. szám 2001. március., ISSN 1404-7780

•[vissza]

Göteborgi Lap
I. évfolyam, 1. szám 2001 / 1.


Beszámoló
a göteborgi Ige és Anyanyelv versenyről.

"Törnek a szálfák lennebb, /
Roppan ezer derék. /
De él itt fenn e hajló, /
Magát mindenképp tartó,
Megpróbált nemzedék. "     
Reményik Sándor

A januári istentiszteletet alkalmával , újra megrendezésre került az Ige és Anyanyelv bibliaolvasó és versmondó verseny. Nagy örömünkre szolgált, hogy a gyerekek és fiatalok igen szép létszámban jelentkeztek. Húszan versenyeztek különböző korcsoportokban. Szeretném valamennyiüket név szerint bemutatni, hisz megérdemlik a dicséretet.

2 - 7 éves korcsoport : Csapó Aletta Noémi , Fülöp Melinda, Kadir Nathalie, Lipcsey Andersson Raffael, Sall - Vesselényi Margit Katalin , Andrássy Regina.
7 - 1o éves korcsoport: Burda Andrea, Iszák Dániel, Kadir Szuzi , Sall - Vesselényi László Márton , Sternbeck Dániel, Tóth Márton András , Andrássy Hunor.
1O - 14 éves korcsoport : Fülöp Attila , Kadir Jwann , Sall - Veselényi Máté Albert
14 - 18 éves korcsoport : Kók Eszter , Szenes Amália , Tóth Péter Lóránd.

Sok fiatal , aki anyanyelvünk ápolásán, és magyar kultúránk megőrzésén dolgozik. Látván őket büszkén mondhatjuk , hogy nyelvünk itt , a skandináv félszigeten még sokáig élni fog. Nagyon dicséretes, hogy valamennyien a hét éven felüliek gyönyörűen olvasnak magyarul, köszönet ezért a szülőknek , akik ilyen eredményesen tanítják őket. S előkerült ismét egy Reményik vers . Mindig úgy érzem, hogy Reményik az, aki leginkább bátorít, és utat mutat a megmaradásunkban. A törpefenyőhöz hasonlítja a költő , a nyelvükért, kultúrájukért harcoló magyarokat.

A fenyőfa sokszor előfordul az irodalomban, de legtöbbször mint örökzöld , az örökélet szimbóluma , vagy a karácsonyi díszes fenyővel találkozunk , egyes vidékeken egy gyermek születésekor ültetnek fenyőfát. Reményik azonban, a törpefenyőnek egy egész más tulajdonságát emeli szimbólum értékűre: kitartását, szívósságát a legmostohább körülmények között is, a legmagasabb hegycsúcsokon. Nincs csodaszép, délceg koronája, de van szikla- szívós indája és acél gyökere.A gyökerek. Tíz éve Németországban, egy olyan ökomenikus táborban töltöttem egy hetet, ahova a nyugati országokban szétszóródott fiatalokat várták.
Egy este mindenki azt kapta feladatul, hogy rajzoljon egy fát. Az oktatóink ezzel a módszerrel akarták megállapítani, milyen mértékben őrzik a fiatalok a magyar nyelvüket, illetve történt kultúraváltás. És voltak fák , melyeknek gyökere, másoknak a koronája volt hangsúlyosabb , voltak olyan rajzok melyeken a kettő szép harmóniában megfért egymással , de sajnos voltak gyökértelen fák is. A fák azonban gyökérzet nélkül nem élhetnek. Kívánom tehát , hogy a mi gyerekeink fiataljaink is a törpefenyőhöz hasonlók legyenek , kicsikék , de erős gyökereikkel úgy kapaszkodjanak hagyományainkba , hogy azt tőlük soha , senki el ne vehesse, s ezáltal nőjenek minél nagyobbra, nyerjenek szépséges életet.

A négy tagból álló zsűrinek nehéz dolga volt, mikor arról döntött, hogy kiket küldjenek tovább az országos versenyre. Végül a következő eredmény született: Lipcsei - Anderson Rafael , Csapó Aletta , Andrássy Regina , Sternbeck Dániel, Burda Andrea , Tóth Márton András , Andrássy Hunor , Fülöp Attila , Sall- Vesselényi Máté , Kadir Jwann, Tóth Péter Lóránd, Szenes Amália , és Kók Eszter készülhetnek a verseny következő szakaszára.
Minden resztvevő ajándékban részesült, és sok szeretettel várjuk vissza őket jövőre is.

László Patricia

Felejteni tudnád Anyanyelved?

A magyar nyelv a régmúltba vezet. Nagyon sajátos módon fejlődött és szerkezete ama távoli időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Ez egy olyan nyelv, melynek logikája és matematikája, a feszített húr erejének kezelhetőségével és rugalmasságával bír. Az angol ember büszke lehet, hogy nyelve magán hordozza az emberiség történetét. Eredete kimutatható, láthatóvá tehetők benne az idegen rétegek, melyek a különböző népekkel való érintkezés során rakódtak egybe. Ellenben a magyar nyelv olyan, mint a terméskő, egy tömbből van, amin az idő vihara egyetlen karcolást sem hagyott. Nem naptár ez, amely a korok változásához alkalmazkodik. E nyelv a legrégibb és legdicsőségesebb emlékműve a nemzeti önállóságnak és szellemi függetlenségnek. Amit a tudósok képtelenek megfejteni, azt mellőzik. A nyelvészetben csakúgy mint a régészetben. A régi egyiptomi templomok alapjai, amelyek egyetlen kőből készültek, nem magyarázhatók. Senki sem tudja, honnan származnak, melyik hegyből szerezték a csodálatos képződményt, vagy miként szállították és emelték helyére, a templomokban. A magyar nyelv kialakulása ennél sokkal bámulatosabb. Aki ennek titkát megoldja, az isteni titkot fogja kifejteni: "Kezdetben vala az ige, és az Ige vala Istennél, és Isten vala az Ige."

Sir John Bowring angol nyelvész, fordítófelelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.