I. évfolyam. 4. szám 2000. december 10., ISSN 1404-7780


Az tél
Hideg sziporka, behavazott gondolatok, az elmúlás sötétje. És mint mindig, az éleslátásos élet lehetséges kezdete. Gondoljuk csak el, mekkorára keleszthető felelőségünk az új év, az új évszázad és az új évezred kezdetén.

     És micsoda jeges kishitűségünket olvasztó lehet lelkesedésünk, hiszen éppen nekünk adatott sok ezeréves fejlődésünkben világraszólót, világot rengetőt cselekedni: eszünk segítségével tovább tágíthatjuk világunkat, a szempillantásnyi időt, a szeretetünket, mindent, amiért az embernek emberibb módon érdemes lesz élnie.
A boldogság óceánjának feneketlen mélységét látjuk. És kívánhatunk magunknak és egymásnak még ennél is boldogabbat.
A HUNSOR és a Magyar Liget tisztelt olvasóinknak Boldog Új Esztendőt, Évszázadot és egyben Évezredet kiván!


Lapunk a jövőben: A WWW.HUNSOR.NU
A svédországi magyarok lehetséges hírlapja az elkövetkező évszázadban

Kérdéseinkre válaszol: Kormos László, a HUNSOR főszerkesztője

Mi a HUNSOR?
1997-ben született meg bennem az ötlet, hogy itt, Skandináviában egy honlapot kell alapítani és felépíteni, amely, a Skandináviában elő magyarok átfogó tájékoztató forrásaként működhetne. Reméltem, hogy ilyenformán erősíthetem az itt élő magyarok öntudatát, a magyar közösséghez tartozás érzését. Röviden: Magyarországot, a Kárpát-medencét és Svédországot/Skandináviát illető tudósítások, értesítések, a kisebbségkutatás, a magyar emberjogi és kisebbségi helyzetek megfigyelése, hírfigyelés, stb. Minden egy helyen.

Korfához hasonlítható a felépítettsége?
Érdekes kérdés. Több olvasó bátorított, dicsérte a honlap felépítését. De mondhatnám az ellenkezőjét is. Egy biztos, az oldalak és a honlap felépítése, azok mindennapos frissítése, újítása, jól átgondolt , külalakja is tervezet. Megoldásaim nem mindig azonosak más ismert magyar jellegű oldalakkal. Én inkább sajátos megoldások híve vagyok, de ezt nem is kell részleteznem, az oldalak megtekintése után ez nyilvánvaló.

Melyek a legfontosabb rovatok?
Mivel itt tájékoztató forrásról van szó, itt minden, a Kárpát-medencében és világszerte megjelenő jelentős magyar napilap, szervezet, alapítvány villámposta címe megtalálható. A belépés ezekre a "forrásokra", oldalakra, legyenek azok, délvidéki, erdélyi, kárpátaljai, felvidéki vagy éppen finnországi magyar szervezetek címei, mind elérhetőek a HUNSOR címlapjáról. Ez az oldal, a legjobban látogatott, itt jelennek meg a tudósítóink által küldött cikkek is. De erősen vetélkedik vele a "HUNSOR Hírfigyelő Központ" oldal, az Irodalom és kultúra oldal, és a "Délvidéki Fejlemények" oldala is. A kisebbségkutatással foglakozó oldalak és a támogatandó tevékenységek oldala is igen gyakran látogatott.

Merre tart a honlapod?
A célunk az, hogy minél több emberhez jusson el a magyar ügyek híre. Pont azért, mert munkánk olyan kiterjedésű és természetű, hogy nem ismer határt, célunk inkább hangsúlyt adni, feltárni a magyarság gondjait és helyzetét azegész világon és Skandinávia - szerte is. Terveim közé tartozik a további együttműködés, a kapcsolatok erősítése Skandinávia - szerte, de itt leginkább finnországi és norvégiai állandó tudósítok toborozására gondolok.

Franciaországban minden lakosnak hivatalból lesz villámposta (E-mail) címe. Valószínűleg követi ezt a példát Svédország is. Hogyan készülsz a következő évszázadra?
Nehéz lesz erre röviden válaszolnom, mert a kérdés sok mindent sugall. Az új magyar évezred kezdete, számomra nemzetünk nagy ünnepét jelenti. És micsoda egy ezer év áll mögöttünk?! Felejthetetlen és óriási vereségek és győzelmek. Királyok, vízözönök és dicső forradalmaink... Felkelt a magyar, felkelt, újra és újra. Mindennek ellenére, a magyarság mégis áll az új évezred küszöbén. Új kezdet a zavaros Európa történelmében, a magyarok történelmében, Nemzetben kezdtünk gondolkodni, templomokat építünk, iskolákat avatunk, akkor is ha a szomszédaink pont az ellenkezőjét teszik, mi más irányban megyünk. Akármennyire is nehéz akarnunk kell együtt, mert itt a pillanat és miénk most minden új esztendő. Az idegenbe szakadt és az anyaországban élő magyarok közös álma az, hogy egyen megint erős és szabad Magyarország! És tegyünk meg mindent, amit erőnk és képességünk megenged. Azért, hogy a magyarok - bárhol éljenek is a Földön - megőrizzék és fejlesszék a magyar nyelvet és kultúrát, ápolják összetartásukat, erősítsék a kapcsolatokat a határon kívül élő magyarok és az anyaország között. A HUNSOR a továbbiakban is az egymásközti kapcsolatok fejlesztésén és erősítésén dolgozik fáradhatatlanul a következő esztendőben is. Magamról röviden annyit, hogy még egy családtagok várunk, már csak azért is mert három a magyaré.

Kívánom minden olvasónknak, hogy az új évezred előestéjén, a karácsonyi szeretett ünnepén világszerte mindannyian együtt, frissen és tettre készen közös erővel vágjunk neki az új évezrednek, és erős meggyőződéssel kezdjük az új esztendőt!

A Magyar - Svéd Online Források főszerkesztőjeként, a HUNSOR szerkesztősége nevében is, őszintén kívánom és remélem, hogy a következő évezred a magyaroké legyen, a Kárpát-medencében! Az összetartás és együttműködés vezesse nemzetünket, a sikeresebb jövőbe! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 2001. Évet Kíván a Magyar - Svéd Online Források honlapja a HUNSOR olvasóinak, minden nemzettársnak az országban és a világon működő összes magyar szervezetnek!

Kormos LászlóJavaslat a jövőnek

Telik - múlik az idő. Befejeződik az Európai Unióba való csatlakozás. Európa majd minden országa 2030-ra tagja lesz az Uniónak.
Ekkor napirendre kerül az egyesült Európai államok megalakítása. Felvetődik a legkényesebb kérdés: a közös nyelv. A nagyobb államok és népesebb nyelvcsaládokhoz tartozó nemzetségek között ádáz vita alakul ki. Ez elkerülhetetlen. Az angolszász, a szláv, a latin nyelvcsaládhoz tartozó államok vezetői a sajátjukat akarják, foggal-körömmel, közös nyelvként elfogadtatni. Természetesen, megegyezni nem tudnak. Ekkor hangzik el a következő javaslat. A javaslatot Európa összes államainak vezetői, miniszterei és akadémikusai elé a Nobel-díjasok egyesületének elnöke terjeszti a nemzetek közgyűlése elé.

Tisztelt Európai Egyesült Államok küldöttei! Hölgyeim és Uraim! A szóban forgó kényes kérdés megoldására egyetlen lehetőségünk van. Az a tény, hogy a különböző nyelvcsaládokhoz tartozó államok nem tudnak megegyezni ebben, érthető. Ezért olyan nyelvet kell választanunk, amelyik az európai országokban beszélt egyik nyelvcsaládjához sem tartozik. Egyetlen ilyen európai nyelv létezik. A magyar nyelv." Az innen-onnan felhangzó ellenvetéseket elnyomja a teremben lévők óriási tapsvihara. A nehezen lecsendesíthető örömmámorban fürdő küldöttek előtt a tiszteletre méltó Nobel-díjas így folytatja tömör beszédét. Korszakalkotó nagy kérdésünket a legésszerűbben és a legdemokratikusabb módon íme, eldöntöttük. A közös nyelv bevezetéséhez szükséges lépéseket választott bizottság hivatott irányítani. Köszönöm megértésüket és azt, hogy javaslatunkat egyhangúan, közfelkiáltással elfogadták. Éljen az Európai Egyesült Államok hivatalos nyelve!

Kovács József ( Kolozsvár )JÓKÍVÁNSÁGOK

Az új esztendőbe lépve mindenki mindenkinek csakis a legjobbakat kívánja. Haragosainknak és azoknak, akikre mi haragszunk - nem kívánunk semmit. Ez a legkevesebb, amit megtehetünk a szeretet jegyében meghirdetett minden ünnepünkön. Lapunk azzal, hogy eszünkbe juttatja az ünnepi üzenetek jó szokását és helyt ad a különféle üzeneteknek, segítséget kíván nyújtani a feledékenyeknek, a rátartiaknak, a nehezen mozdulóknak, a sokdolgúaknak és mindazoknak, akik a nyilvánosság előtt is vállalják a mások és a maguk megbecsülésének örömét.

A LUNDI ÖREGFIÚKAT, a labdarúgás szerelmeseit a szurkolók meleg szeretetével köszöntik a pálya szélén ácsorgók, akik kitartóan még szebb lövésekre és ritka gólokra várva kívánnak jó erőnlétet, kellemes ünnepeket, boldog új esztendőt, hogy felszabadult sörözések alkalmával újra és újra megelégedésüket nyilváníthassák: SZÉP VOLT (LESZ) FIÚK!

A szurkolók

Bort, búzát, békességet! Fogyhatatlan reménységet! Kolozsvári ékességet! Nyolcvanan túl is sok-sok évet! Kíván az újesztendő alkalmából a szerkesztő legközelebbi lundi szomszédjának, Bernát Bélának és homokfalvi házában élő fia családjának, Tibornak, Enikőnek és Balázsnak!
Köszönet és hála illeti az utazóirodát igazgató Fábián Misit, a vegyészkutató Csöregi Erzsébetet, a tokaji borokat forgalmazó Lipovszki Istvánt, a Svédországi Magyar Archívumot alapító Szöllösi Antalt, a képzőművész Benczédi Lilit, a középkori szövegeket fordító Bíró Jánost , a fényképész művész Márton Zoltánt és másokat, akik a szerkesztő Svédországi meglepetések című Erdélyben és Magyarországon megjelent riportsorozatának alanyai voltak. Folytassák az otthon is örömöt okozó "meglepetéseiket" , gyarapodjanak sikerekben és boldogságban az elkövetkező évben és évszázadban is.

A szerkesztő

Dusa Ödönt köszöntik és további sikereket kívánnak neki az egykori Zsebszínház Svédországban és Magyarországon megtelepedett tagjai. Kívánják , hogy továbbéltesse és öregbítse jó ideje "egyszemélyes" színháza nemzetközi sikereit, terjedjenek hang- és képszalagai, munkásságát bemutató saját erőből megjelentetett nyomtatott kiadványai. Két ország fővárosában felváltva élve és dolgozva, sajátos előadásai és tévé-szereplése sokasodjon, alkotóereje ne lankadjon, s ha teheti, tartsa meg jó emlékezetében egykori társait is, akikkel egykor a sikerekben osztozhatott. Boldog új évszázadot kívánnak azok is, akikkel ötvennél több ifjúsági Matinén Erdély szép városait, nevezetes helységeit bejárta és mozgásközpontúnak nevezett jeleneteivel a fiatal és lelkes közönséget máig érően meggondolkoztatta és szórakoztatta. Hajrá Ödön!

Az (Ifjúmunkás) Zsebszínház

A legnagyobb stockholmi magyar családnak: Baloghéknak , de legfőbbképpen a sokakat befogadó, svédországi megtelepedésüket önzetlenül segítő Balogh Ilonának szeretettel kívánnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog új évezredet mindazok, akik vendégszerető házában (házukban) megfordultak, hónapokig ott laktak, segítségével kezdhettek új életet.

Több egykori bevándorló

Újdonsült magyar tanítónőjét, Wolf Judithot köszönti Bengtsson Benjámin Zsolt első osztályos tanuló, abból az alkalomból , hogy az egyik órán jót nevettek a huncut Ludas Matyi örökre emlékezetes, vidám történetén. Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt!

Önkéntes társalkodónőiket: Gunnel Johanssont és Inger Olssont köszönti az ünnepek alkalmából az a két idős magyar úr, akikkel hetenként egyszer-kétszer, egy órányi ingyen svéd beszédgyakorlatot tartanak a Királybíró utcai napköziben. Gud Jul och Gott Nytt Ar!

Szabó Miklós mészáros és hentest tartsa meg a Fennvaló erőben és egészségben a következő esztendőben is, hogy még sok finom disznófő-sajtot, kolbászt és még jobb ázalékot készítsen mindannyiunk örömére.

Vásárlóinak népes stockholmi, malmői és lundi csoportja

Házasságuk közelgő egyéves évfordulója alkalmából további egyetértést és irigyelhető portugál álmokat kíván a Stockholmban élő T. Jocónak és K. Csillának a szűkebb rokonságon kívül népes nemzetközi társaságot alkotó baráti köre, magyarok, románok, indiaiak, portugálok, afrikaiak és más nemzetiségűek. Happy New Year!

Jó lapot, sok elégedett olvasót
Kívánunk mindazoknak a kis és anyagilag sem elkötelezett lapoknak: a Tasnádi Tükörnek, az Átalvetőnek, a kolozsvári Reménynek, a Armeananak, az Új Kévének, a Híradónak és megszámlálhatatlanul sok más hasonló kiadványnak, akikkel a következő évben is egymást segítő munkatársi kapcsolatra törekszünk.


felelős szerkesztő: Tar Károly, rendszergazda: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.